Notikumu kalendārs

    Decembris    

Saeimas vēlēšanas

 

Galēnu vēlēšanu iec.Nr.715
Elizabete Birule- priekšsēdētāja
Valentīna Rubene- sekretāre
Jānis Puduls
Jolanta Upeniece
Ieva Brūdere
Aina Usāne
Vija Pudule

Riebiņu vēlēšanu iec.Nr.718
Viktors Golubevs- priekšsēdētājs
Elvīra Strautmane- sekretāre
Lolita Pastare
Biruta Vilcāne
Laura Golubeva
Gunārs Šmukša
Santa Upeniece

Sīļukalna vēlēšanu iec.Nr.723
Marija Teilāne- priekšsēdētājs
Ilze Fetjko- sekretāre
Velta Dūda
Marija Skrodere
Juris Skroderis
Monika Mičule
Inta Fetjko

Rušonas vēlēšanu iec.Nr.720
Ilze Mičule- priekšsēdētāja
Guntis Tjarvja-sekretārs
Jānis Laizāns
Ainārs Vucāns
Iveta Casno
Solvita Kraupša
Rudīte Jokste-Kraupša

Stabulnieku vēlēšanu iec.Nr.724
Vita Balode-priekšsēdētājs
Skaidrīte Upeniece- sekretāre
Guntis Belkovskis
Inta Broka
Aivars Betlers
Irēna Stivriniece
Marija Briška

Silajāņu vēlēšanu iec.Nr.722
Līga Piskunova-priekšsēdētāja
Ilga Novikova-sekretāre
Valērijs Jurkāns
Mārīte Kuksa
Jānis Rivža
Arnis Vulāns
Inga Zabalujeva