Notikumu kalendārs

    Marts    

Pašvaldības pakalpojumi

 

Riebiņu novada domes un pagastu teritoriālo pārvalžu sniegtie pakalpojumi un maksa par tiem

APSTIPRINĀTI

Riebiņu novada domes 23.08.2005. sēdē;

lēmums Nr. 4 (protokols Nr. 19)

GROZĪJUMI

Riebiņu novada domes 13.06.2006. sēdē;

lēmums Nr. 6 (protokols Nr. 10)

GROZĪJUMI

Riebiņu novada domes 10.06.2008. sēdē;

lēmums Nr. 2 (protokols Nr. 10)

GROZĪJUMI

Riebiņu novada domes 09.09.2008. sēdē;

lēmums Nr. 1 (protokols Nr. 17)

GROZĪJUMI

Riebiņu novada domes 15.02.2011. sēdē;

lēmums Nr. 2 (protokols Nr. 2)

GROZĪJUMI

Riebiņu novada domes 17.01.2012. sēdē;

lēmums Nr. 1 (protokols Nr. 2)

GROZĪJUMI

Riebiņu novada domes 15.03.2016. sēdē;

lēmums Nr. 2 (protokols Nr. 5)

Riebiņu novada domes 15.03.2016. sēdē;

lēmums Nr. 2 (protokols Nr. 5)

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27.punktu,

likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12. panta 3. daļu

 

1.Maksas pakalpojumu saņēmēji ir fiziskas un juridiskas personas.

2.Maksa par pakalpojuma sniegšanu pilnā apjomā tiek iekasēta pirms pakalpojuma saņemšanas domes vai pagastu pārvalžu kasēs, par pakalpojuma nomaksu tiek izsniegta kvīts.

3.Nodeva tiek ieskaitīta Riebiņu novada budžetā. No iekasētās summas jānodrošina nodokļu un citu obligāto maksājumu veikšana saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

4. Maksa par pakalpojumiem:

 

Maksas pakalpojumu objekts

Maksa par pakalpojumu (EUR/par vienību bez PVN)

Fotokopiju izgatavošana - A4 formāta loksne

0,07

Fotokopiju izgatavošana – A3 formāta loksne

0,14

Teksta lāzerizdruka – melnbalta – A4 formāta loksne

 

0,07

Attēla lāzerizdruka – melnbalta - A4 formāta loksne

 

0,14

Teksta lāzerizdruka – krāsu – A4 formāta loksne

0,28

Attēla lāzerizdruka – krāsu – A4 formāta loksne

0,71

Skanēšana – par lappusi

0,07

Faksa pārraidīšana (Latvijas robežās) :

  • pirmā lapa
  • katra nākošā

 

 

0,36

0,21

Faksa pārraidīšana (Ārpus Latvijas robežām):

  • pirmā lapa
  • katra nākošā

 

 

0,43

0,28

Ienākošais fakss -  par lapu

0,14

Interneta izmantošana (stundā)

Iestādēs, kur ir noteikts, par brīvu;

Citur – 0,71

Kopēšana disketē (pašvaldības iestādes diskete)

0,43

Ierakstīšana CD-ROM (klienta CD)

0,21

Ierakstīšana CD-ROM (pašvaldības iestādes CD)

0,78

Asenizatora (traktormucas) pakalpojumi 1h

19,92

Traktortehnikas pakalpojumi

17,07

Ekskavatora pakalpojumi

24,19

Maksa par kultūras nama zāles nomu Riebiņu novada teritorijā deklarētajām personām

Līdz 3 stundām – EUR 42,69 (neatkarīgi  no stundu skaita); par katru nākamo stundu EUR 1,42

Maksa par kultūras nama zāles nomu komerciāla rakstura pasākumiem

15% no ienākumiem, bet ne mazāk kā 28,46

Maksa par kultūras nama zāles nomu nekomerciāla rakstura pasākumiem (prezentācijām, viesībām, ballēm pie galdiņiem)

99,60

Sludinājuma (izņemot pirkšanas – pārdošanas sludinājumus), apsveikuma, līdzjūtības izvietošana laikrakstā „Riebiņu novada ziņas” (1cm2)

0,43

Izcenojumi par ploterizdrukām no teritorijas plānojuma:

 

 

Formāts A0

11,38

Formāts A1

8,54

Formāts A2

5,69

Formāts A3

4,27

Formāts A4

2,85

  Saliekamās skatuves noma, uzstādīšana un demontāža

500,00/diennaktī; katra nākamā diennakts 50,00

 

Par e-pakalpojumiem Riebiņu novada dzimtsarakstu nodaļā: 

1.Atkārtotas laulības apliecības vai izziņas no laulību reģistra pieprasīšana.

2.Atkārtotas dzimšanas apliecības vai izziņas no dzimšanas reģistra pieprasīšana.

3.Atkārtotas miršanas apliecības vai izziņas no miršanas reģistra pieprasīšana.

 

Iepriekš minētie e-pakalpojumi pieejami šeit