Notikumu kalendārs

    Jūnijs    

Komitejas

 

Riebiņu novada domes pastāvīgās komitejas

 

Finanšu pastāvīgā komiteja
Komitejas priekšsēdētājs - Pēteris Rožinskis.

Komitejas locekļi: Marija Bernāne, Inese Kunakova, Jāzeps Ivanāns, Juris Sparāns. 

 

Izglītības, kultūras un sporta pastāvīgā komiteja
Komitejas priekšsēdētāja - Ārija Pudule.

Komitejas locekļi: Dina Staškeviča, Ivans Ludāns, Andris Pastars, Jānis Kupris.

 

Sociālo jautājumu pastāvīgā komiteja
Komitejas priekšsēdētājs - Margarita Krole.

Komitejas locekļi: Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Ineta Anspoka un Inese Kunakova.

 

Saimniecisko un īpašumu lietu pastāvīgā komiteja
Komitejas priekšsēdētājs - Maigonis Mediņš.

Komitejas locekļi: Ineta Anspoka, Jānis Kupris, Ivans Ludāns, Pēteris Rožinskis.