Notikumu kalendārs

    Augusts    

Komitejas

 

Riebiņu novada domes pastāvīgās komitejas

 

Finanšu pastāvīgā komiteja
Komitejas priekšsēdētājs - Pēteris Rožinskis.

Komitejas locekļi: Jāzeps Ivanāns, Āris Elsts, Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka. 

 

Izglītības, kultūras un sporta pastāvīgā komiteja
Komitejas priekšsēdētājs - 

Komitejas locekļi: Dina Staškeviča, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Āris Elsts, Ārija Pudule.

 

Sociālo jautājumu pastāvīgā komiteja
Komitejas priekšsēdētājs - 

Komitejas locekļi: Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Margarita Krole, Edgars Vilcāns.

 

Saimniecisko un īpašumu lietu pastāvīgā komiteja
Komitejas priekšsēdētājs - 

Komitejas locekļi: Maigonis Mediņš, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Andrs Sondors, Juris Sparāns.