Notikumu kalendārs

    Augusts    

Komisijas

 

RIEBIŅU NOVADA DOMES KOMISIJAS

Riebiņu novada vēlēšanu komisija

Komisijas priekšsēdētājs Juris Leicis

Komisijas locekļi: Antra Meluškāne, Astrīda Sisojeva, Vija Vaivode, Ženija Pauniņa, Ainārs Mūrnieks, Maija Upeniece.

Komisija darbojas, pamatojoties uz likuma "Par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņu komisijām" 5. panta 1. daļu.

 

Riebiņu novada nekustamo īpašumu privatizācijas un atsavināšanas komisija

Komisijas priekšsēdētāja Aina Tumašova

Komisijas locekļi: Āris Elsts, Ināra Upeniece.

 

Riebiņu novada administratīvā komisija

Komisijas priekšsēdētāja Inese Kunakova 

Komisijas locekļi: Dainis Alžāns, Inta Broka.

Komisija darbojas, pamatojoties uz Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksu.

 

Riebiņu novada iepirkumu komisija

Komisijas priekšsēdētājs Alberts Upenieks

Komisijas locekļi: Osvalds Bečs, Arnis Opolais, Inese Kunakova, Rolands Naglis.

Komisijas sekretārs Rolands Naglis.

Komisija darbojas, pamatojoties uz "Publisko iepirkumu likumu".

 

Riebiņu novada sporta komisija

Komisijas priekšsēdētājs Rolands Naglis

Komisijas locekļi: Ārija Pudule, Pēteris Stankevičs, Vladimirs Novikovs, Jānis Upenieks.

 

Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija

Komisijas priekšsēdētāja Ināra Upeniece

Komisijas priekšsēdētājas vietnieks Juris Leicis

Komisijas locekļi: Tekla Mediņa, Anna Erta.

Komisijas sekretāre Anna Erta.

 

Riebiņu novada uzņēmējdarbības attīstības lietu komisija

Komisijas priekšsēdētājs

Komisijas locekļi: Anna Zalāne, Jānis Čaunāns, Lilita Seile.

 

Riebiņu novada Stabulnieku pagasta teritoriālā komisija

Komisijas priekšsēdētājs

Komisijas locekļi: Tekla Mediņa, Juris Pudulis, Skaidrīte Grigale.

 

Riebiņu novada Galēnu pagasta teritoriālā komisija

Komisijas priekšsēdētājs

Komisijas locekļi: Arvīds Sprindžs, Jānis Broks, Juris Šustovs.

 

Riebiņu novada Silajāņu pagasta teritoriālā komisija

Komisijas priekšsēdētājs

Komisijas locekļi: Ivans Beļajevs, Aija Gribonika, Andris Struks.

 

Riebiņu novada Rušonas pagasta teritoriālā komisija

Komisijas priekšsēdētājs

Komisijas locekļi: Andris Zdanovskis, Inese Šuksta, Antoņina Bauska.

 

Riebiņu novada Sīļukalna pagasta teritoriālā komisija

Komisijas priekšsēdētājs

Komisijas locekļi: Anisija Putine, Anita Upeniece, Voldemārs Teilāns.

 

Riebiņu novada Riebiņu pagasta teritoriālā komisija

Komisijas priekšsēdētājs

Komisijas locekļi: Ļubova Laputa, Jeļena Harlamova, Viktors Golubevs.

 

Riebiņu novada kultūras komisija

Komisijas priekšsēdētājs

Komisijas locekļi:

 

Riebiņu novada sociālo jautājumu komisija

Komisijas priekšsēdētājs

Komisijas locekļi: