Notikumu kalendārs

    Decembris    

Autoceļi

Riebiņu novada pašvaldības autoceļu 2017. gada vasaras sezonas uzturēšanas klases šeit...

Riebiņu novada pašvaldības autoceļu saraksts 2017. gada sezonā, kuriem netiek piemērotas prasības atbilstoši noteiktajai uzturēšanas klasei šeit...

 


 

Satiksmes ierobežojumi uz novada autoceļiem
 

Smagsvara autotransporta ierobežojumi tiek ieviesti, pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 456 „Noteikumi par autoceļu valsts aizsardzību un kārtību, kādā ieviešami transportlīdzekļu satiksmes aizliegumi un ierobežojumi”, ņemot  vērā pavasara šķīdoņa laiku, kā arī, lai novērstu autoceļu bojājumus.

            Autotransporta satiksmes ierobežojumi tiek ieviesti uz nenoteiktu laiku (galējais laiks līdz pavasara šķīdoņa beigām). Iestājoties labvēlīgiem klimatiskajiem apstākļiem (sals vai sauss saulains laiks), ierobežojumi uz noteiktu laiku var tikt atcelti. Lūdzam kravu pārvadātājiem un lauksamniecībām laicīgi izvest/piegādāt kravas, līdz ierobežojumu ieviešanai.

 

ATGĀDINĀM:

- pa visiem autoceļiem bez ierobežojuma atļauts pārvietoties operatīvajiem transportlīdzekļiem;

- nekādas speciālās atļaujas kravu izvešanai šķīdoņa laikā pa ceļiem, kur noteikti ierobežojumi, netiek izsniegtas (izņemot svaigpiena pārvadājumiem);

- satiksmes ierobežojumu ievērošanu kontrolēs Riebiņu novada atbildīgās amatpersonas sadarbībā ar Pašvaldības policiju un Valsts policiju.

Sīkāka informācija par satiksmes ierobežojumiem pieejama pa tālr. 65324378.

 

No 2017. gada 2. marta pakāpeniski tiks ieviesti smagsvara autotransporta satiksmes ierobežojumi, uzstādot ceļa zīmes Nr. 312 „Masas ierobežojums 10 t”, uz šādiem Riebiņu novada pašvaldības autoceļiem:

 

1.  Sīļukalna pagastā:

Stikāni-Madžuļi; Seiļi-Madžuļi; Seiļi-Ereļi; Seiļi-Vingri; Sondori-Ičaunieki-Sīļukalns; Sprukstiņi-Dūdari.

 

1.1.Līdz ar satiksmes ierobežojumiem uz valsts vietējiem autoceļiem V735 Stabulnieki-Sīļukalns-Varakļāni, V739 Galēni-Sīļukalns-Stirniene un V761 Rožupe-Varakļāni, satiksmes ierobežojumi attiecas arī uz šādiem pašvaldības autoceļiem:

 

Opolie-Salenieki-Upenieki; Vecsēta-Kapsēta-Opolie; Grozu Bernāni-Stienīši; Kapenieki-Liepas; Sīļukalns-Broki; Reiņi-Brokas; Seiļi-Meži; Stikāni-Sondori; Darbnīcas-Slegīši; Stikāni-Ičaunieki; Čaunāni-Kaževa; Teilāni-Grāvuļi-Straujupe; Jaungaiļi-Sporāni; Brokas-Meža eriņi-Kassalieši; Kassalieši-Lečeja; Aizpurieši-Zvergža Varaža; Kapenieki-Straumēni; Grigi-Zvaigznītes; Krogzeme-Mežuļi; Kassalieši-Kassalieši; Brokas-Varakļānu pagasta robeža; Brokas-Bojāru Eriņi.

 

2. Galēnu pagastā:

Galēni-Priževoiti-Lomi; Akmenāja-Priževoiti-Zeimuļi; Mičuļevka-Vecbeči; Galēni-Indāni; Voveri-Pīzāni-Indāni; Akmenāja-Pīzāni; Stabulnieki-Kuperi-Lomi.

 

2.1. Līdz ar satiksmes ierobežojumiem uz valsts vietējiem autoceļiem V595 Viļāni-Maltastrupi-Lomi, V739 Galēni-Sīļukalns-Stirniene un V740 Zeimuļi-Lomi-Riebiņi, satiksmes ierobežojumi attiecas arī uz sekojošiem pašvaldības autoceļiem:

 

Zeimuļi-Sondori; Soboļevka-M.Trūpi; Akmenāja-Belova; Griblova-Apšu mājas; Griblova-z/s Liepas; Soboļevka-Priževoiti; Marinski-M.Trūpi; Voveri-Bukšinu kapi; Leščinski-Ceperi; Lomi-z/s Baltie stārķi; M.Trūpi-Brišķi; Puncuļi-Zeimuļa mājas; Puncuļi-Čača mājas; M.Trūpi-Zamoži; Leščinski-Lomi; Lomi-G.Čulkova mājas; Marinski-J.Nagļa mājas; Griblova-Vecbeči; Skabi-Ceperi; Zeimuļi-Puncuļi; Lomi-Makarovka; Ošupe-Mičuļevka; Mičulevka-Vortsola; Mičulevka-Belova; Lomi-Desetnieki; Griblova-Mičuļevka; Zeimuļi-Blūzmi; Vecbeči-Polkorna; Belova-Ūgaiņi/Puduļi; Brišķi-Purvs; Sondori-Radžu aka; Ošupe-Atkritumu izgāztuve.

 

3. Stabulnieku pagastā:

Stabulnieki-Kuperi-Lomi

3.1.Līdz ar satiksmes ierobežojumiem uz valsts vietējiem autoceļiem V737 Kokorieši-Jezufinova-Dravnieki un V735 Stabulnieki-Sīļukalns-Varakļāni satiksmes ierobežojumi attiecas arī uz sekojošiem pašvaldības autoceļiem:

 

Vilciņi-Zvergža Varaža; Vilciņi-Vilciņu vecticībnieku lūgšanas nams; Pastari-Zvergža.

 

4. Riebiņu pagastā:

Riebiņi-Kalnacki; Opūgi-Runcavnieki; Zabegi-Pušča; Lukašiški-Pudniki; Ķesteri-Zabegi;Opūgi-Petrauski.

 

4.1. Līdz ar satiksmes ierobežojumiem uz valsts vietējiem autoceļiem V577 Puša-Krāce-Silajāņi-Riebiņi, V751 Upmala-Ančkini-Pieniņi-Kauša, V737 Kokorieši-Jezufinova-Dravnieki, V738 Pieniņi-Smelteri un V740 Zeimuļi-Lomi-Riebiņi, satiksmes ierobežojumi attiecas arī uz sekojošiem pašvaldības autoceļiem:

 

Sunepi-Pieniņi; Kalnacki-Sakaiņi; Pušča-Silajāņu pag.-Kotļerova; Aizupieši-Leinišķi; Muhtiņi-Leinišķi; Pieniņi-Ezermuiža (vecā skola); Lielie Gavari-Vinkova; Pieniņi-Jaunie Rumpi; Lielie Rumpi-Atvari; Pieniņi-Medvenieki; Sakaiņi-Zariņi; Kokorieši-Lielie Rumpi; Kokorieši-Mazie Orieši; Kalna-Randari-Šļomovka; Veronikova-Lukašiški; Riebiņi-Blazeviči; Lejas Randari-Zaseki; Aizupieši-Mdvenieki; Sadovka-Vēveri; Novini-Paļšas kapi; Novini-Ostrovas ezers; Klanacki-Sunepu kapi; Piebraucamais ceļš Kokriešu kapiem; Riebiņi-Pivovari; Piebraucamais ceļš Novinu kapiem; Piebraucamais ceļš Medvenieku kapiem; Lukašiški-Morgi.

 

5. Silajāņu pagastā:

     Pušča-Jačmenišķi-Kotlerova; Antāni-Kotlerova;Krievu Balbārži-Latviešu Balbārži-Ščadrinieki; Silajāņi-Padlipje; Silajāņi-Kairiši; Silajāņi-Kairiši-Markova-Špaki; Antāni-Paļša; Markova-Ostrova; Krevi-Dumbrova-Golubi; Bikova-Nalobņa.

 

5.1.Līdz ar satiksmes ierobežojumiem uz valsts vietējiem autoceļiem V577 Puša-Krāce-Silajāņi-Riebiņi, un V740 Zeimuļi-Lomi-Riebiņi, satiksmes ierobežojumi attiecas arī uz sekojošiem pašvaldības autoceļiem:

 

Leitāni-Kostigi; Muktiņi-Kostigi-Jačmenišķi; Krevi-Muktiņi-Jačmenišķi; Červoniki-Paļša; Kotlerova-Latviešu Balbārži; Golubi-Latatujeva; Markova-Podļipje-Antāni; Markova-Lubjanka; Seveļi-Tūči; Krievu Balbārži-Latviešu Balbārži; Silajāņi-Kuļči; pievedceļš Červoniku kapiem.

 

6. Rušonas pagastā:

Gaiļmuiža-Pizāni-Ivanāni; Pīzāni-Kozuļi; Kalnacki-Prikuļu kapi-Kankuļi; Eisāgi-Antonišķi-Makuši; Šnitkina-Tiša; Kaži-Vilcāni; Gaiļmuiža-Ludvigova; Kategrade-Ondzuļi-Gaileiši; Ondzuļi-Gračuļi-Kaži; Ondzuļu kapi-Kužmi; Kliškovas-Sededži-Stupāni; Lipņaki-Solkas kapi.

 


 

Riebiņu novada pašvaldības autoceļu un ielu noteiktās uzturēšanas klases 2017./2018. gada ziemas sezonā skatīt šeit.