Notikumu kalendārs

    Oktobris    

Vakances

Riebiņu novada dome konkursa kārtībā aicina darbā projektu vadītāju ar specializāciju uzņēmējdarbības (komercdarbības) un tūrisma attīstībā 

 

Darba pienākumi:

 

 • Plānot, vadīt un koordinēt Riebiņu novada uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības darbību;
 • Izvirzīt mērķus, sagatavot projektu dokumentāciju, noteikt prioritātes, nodrošināt nodevumu kvalitāti un uzraudzību;
 • ES, valsts un vietēja līmeņa projektu rakstīšana, ieviešanas administrēšana;
 • Pārstāvēt novada intereses dažādās izstādēs, pasākumos, sadarbības partneru meklēšana Latvijā un ārpus tās robežām.

 

Prasības pretendentiem:

 • Augstākā akadēmiskā vai augstākā profesionālā izglītība.
 • Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī, krievu un angļu valodas labā līmenī.
 • Ļoti labas komunikācijas un saskarsmes prasmes, kā arī prasme formulēt viedokli mutvārdos un rakstveidā.
 • Ļoti labas datora lietošanas prasmes (MS Office programmas), Internet, un citām darbā nepieciešamajām datorprogrammām.
 • ES fondu projektu rakstīšanas un vadības pieredze.
 • Pozitīva domāšana, augsta atbildības sajūta un precizitāte. Spēja organizēt darbu patstāvīgi.
 • Prasmes, kas nepieciešamas darbā tūrisma informācijas sniegšanas jomā, tūrisma mārketingā, tūrisma darba organizēšanā.

Iepriekšējā darba pieredze vai izpratne par lauku uzņēmējdarbības attīstības politiku ES un Latvijā, kā arī pieredze tūrisma informatīvo materiālu izstrādē un sagatavošanā, tūrisma mājas lapu administrēšanā, tūrisma datu bāzes uzturēšanā tiks uzskatīta kā prioritāte

 

Piedāvājam:

·        Izaicinošu, interesantu un dinamisku darbu;

·        Ieguldījumam atbilstošu atalgojumu;

·        Lielisku iespēju likt lietā iniciatīvu.

 

Pieteikumu vēstules un dzīves gājuma aprakstu iesniegt personīgi Riebiņu novada domē vai sūtīt pa pastu vai e-pastu riebini@riebini.lv ar norādi vakance- projektu vadītājs līdz 24.10.2018 . Adrese: Riebiņu novada dome, Saules 8, Riebiņos, Riebiņu pagastā, Riebiņu novads, LV – 5326.

 


 

Riebiņu novada dome konkursa kārtībā aicina darbā sociālo darbinieku

sociālās aprūpes centrā “Rušona”

 

Darba pienākumi:

 1. sniegt SAC „Rušona” iemītniekiem palīdzību un atbalstu sociālo problēmu risināšanā;
 2. palīdzēt personai attīstīt spēju risināt personiskās, starppersonu un sociālās problēmas;
 3.  atbalstīt personas attīstības iespējas, kā arī tiesības patstāvīgi pieņemt lēmumus un tos īstenot;
 4. piesaistīt sociālekonomiskos resursus un attiecīgos sociālos pakalpojumus personas vai personu grupas sociālo problēmu risināšanai;
 5. atbilstoši klienta vēlmēm un vajadzībām noteikt sociālās aprūpes pakalpojumu kompleksa vai atsevišķu pakalpojumu nepieciešamību un organizēt pakalpojumu sniegšanu;

 

Prasības pretendentiem:

 

·       atbilstoša 2. līmeņa augstākā sociālā darba  izglītība (pieļaujama uz doto brīdi apgūstama sociālā darba profesija)

-    praktiskā pieredze vai apmācības darbam ar veciem cilvēkiem tiks uzskatītas par prioritāti,

·        Organizatoriska darba prasmes, teicamas saskarsmes prasmes darbā ar cilvēkiem un darbs komandā;

·        Iemaņas darbā ar datoru (MS Office) un biroja tehniku.

·        Latviešu, krievu valodas zināšanas

 

Piedāvājam:

 

·        Izaicinošu, interesantu un dinamisku darbu

·        Ieguldījumam atbilstošu atalgojumu

·        Lielisku iespēju likt lietā iniciatīvu

 

Pieteikumu vēstules un dzīves gājuma aprakstu iesniegt personīgi Riebiņu novada domē vai sūtīt pa pastu vai e-pastu riebini@riebini.lv ar norādi vakance- sociālais darbinieks līdz 19.10.2018 . Adrese: Riebiņu novada dome, Saules 8, Riebiņos, Riebiņu pagastā, Riebiņu novads, LV – 5326.