Notikumu kalendārs

    Janvāris    

Vakances

Riebiņu novada dome aicina pieteikties uz vakanto algu grāmatveža amatu

 

Prasības pretendentiem (-ēm):

 • Augstākā vai vidējā speciālā izglītība;
 • Pieredze darbā ar normatīvajiem aktiem un to praktisko piemērošanu;
 • Prasme sagatavot administratīvos aktus;
 • Labas datorprasmes, pieredze darbā ar datorprogrammu ZZ Dats ALGAS;
 • Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • Augsta atbildības izjūta, precizitāte, prasme reaģēt uz negaidītām situācijām.

 

Galvenie pienākumi:

 • veikt darba samaksas, darbnespējas lapu, atvaļinājumu, atvaļinājuma kompensāciju aprēķināšanu novada struktūrvienību darbiniekiem, pamatojoties uz darba laika uzskaites tabelēm, rīkojumiem;
 • veikt aprēķinātās darba samaksas un ieturējumu kontēšanu;
 • veikt darba ņēmēja un darba devēja sociālo iemaksu, ienākuma nodokļa, izpildrakstu, arodbiedrības biedra maksu aprēķinu novada struktūrvienību darbiniekiem;
 • kārtot darba samaksas personīgos kontus katram novada struktūrvienības darbiniekam;
 • kārtot darba ņēmēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu uzskaites kartītes katram novada struktūrvienības darbiniekiem;
 • sastādīt ikmēneša ziņojumus par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no  darba ņēmēju darba ienākumiem un iedzīvotāju ienākuma nodokli, tos elektroniski un iesniedz VID;
 • sastādīt ikmēneša ziņas par darba ņēmējiem, tos elektroniski iesniegt VID;
 • sastādīt un iesniegt ceturkšņa pārskatus par darba samaksu, reizi gadā pārskatus par darbinieku skaita sadalījumu pa profesijām, un pēc darba samaksas lieluma Valsts statistikas pārvaldei;
 • sagatavot darbiniekiem pēc pieprasījuma paziņojumus par algas nodokli;
 • sagatavot un iesniegt VID darba devēja (ienākuma izmaksātāja) ikmēneša un gada paziņojumu par algas nodokli;
 • sastādīt ikmēneša pārskata formas par darba samaksu un iesniegt galvenajam grāmatvedim;
 • veikt izziņu sagatavošanu pēc pieprasījuma par aprēķināto darba samaksu;
 • veikt dokumentu datorizētu apstrādi datorprogrammā, bilances kontus salīdzināt ar grāmatvedības uzskaites reģistriem;
 • izpildīt citus galvenā grāmatveža norādījumus grāmatvedības uzskaites jautājumos, piedalīties gada pārskatu un citu pārskatu sastādīšanā.

 

Iesniedzamie dokumenti:

 • Dzīves apraksts (CV) un motivācijas vēstule;
 • Nolikuma prasībām atbilstošas izglītības dokumentu kopijas;
 • Pretendents var iesniegt amata pienākumu izpildei atbilstošu papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas, atsauksmes vai rekomendācijas.

 

Atalgojums – EUR 979 (pirms nodokļu nomaksas).

 

Pieteikumu, kam jāsatur visi iesniedzamie dokumenti, var iesūtīt pa pastu, e­-pastu, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē  Riebiņu novada domē pie sekretāres  Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu novadā, LV-5326, vai sūtot elektroniski riebini@riebini.lv. Uz aploksnes vai e-pastā jābūt norādei “Konkursam uz algu grāmatveža amatu”.

 

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2020. gada 28. janvāra plkst. 17.00. Pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.

 

Konkursa komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti darba intervijai. 

 


 

Riebiņu novada dome aicina pieteikties uz vakanto R. Mūka muzeja krājuma glabātāja amatu

 

Prasības pretendentiem (-ēm):

 • Vēlama augstākā profesionālā vai akadēmiskā izglītība humanitārajās vai mākslas zinātnēs.
 • Par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze līdzīgā amatā vai izglītības jomā.
 • Teicamas latviešu valodas zināšanas, svešvalodu zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību.
 • Augsta atbildības sajūta un precizitāte.
 • Spēja patstāvīgi plānot darbu.
 • Labas komunikācijas un sadarbības spējas.
 • Labas datorprasmes (biežāk lietojamām programmām Word, PowerPoint, Excel) un iemaņas darbā ar biroja tehniku.

 

Galvenie pienākumi:

 • Nodrošināt muzeja krājuma uzskaiti atbilstoši ārējo un iekšējo normatīvo aktu prasībām, kā arī nodrošināt muzeja krājuma uzskaites dokumentācijas saglabāšanu.
 • Veikt krājuma uzraudzības, uzskaites un glabāšanas darbu.
 • Organizēt muzeja krājuma komisijas darbu, dokumentējot krājuma komisijas sēdes.
 • Veikt zinātniski pētniecisko darbu.
 • Vadīt ekskursijas un muzejpedagoģiskās nodarbības muzejā un ārpus muzeja.
 • Saskaņā ar muzeja krājuma digitalizācijas politiku, veikt darbu pie Nacionālā muzeju kopkataloga (krājuma priekšmetu fotografēšana, skenēšana, iegūto materiālu apraksts un ievietošana Nacionālajā muzeju kopkatalogā).
 • Iesaistīties muzeja pasākumu organizēšanā.

 

Iesniedzamie dokumenti:

 • Dzīves apraksts (CV) un motivācijas vēstule.
 • Izglītības dokumentu kopijas.
 • Pretendents var iesniegt amata pienākumu izpildei atbilstošu papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas, atsauksmes vai rekomendācijas.

 

Mēs piedāvājam:

 • Atbildīgu un dinamisku darbu.
 • Darba algu EUR 461,00 (pirms nodokļu nomaksas) – 0.8 likmes

 

Pieteikumu, kam jāsatur visi iesniedzamie dokumenti, var iesūtīt pa pastu, e­-pastu vai iesniegt personīgi Riebiņu novada domē pie sekretāres – Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu novadā, LV-5326, vai, sūtot elektroniski riebini@riebini.lv. Uz aploksnes vai e-pastā jābūt norādei “Konkursam uz muzeja krājuma glabātāja amatu”.

 

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2020. gada 27. janvāra plkst. 17.00, pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiks izvērtēti.

 

Konkursa komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti darba intervijai.