Notikumu kalendārs

    Augusts    

Vakances

Riebiņu novada Galēnu pamatskola aicinām darbā pirmsskolas izglītības skolotāju (profesijas kods 2342 01)

 

Darbs pirmsskolas grupiņā  „Mazie rūķīši” (1- 3 gadīgie) latviešu grupā (1 slodze) no 03.09.2018.

 

Galvenie amata pienākumi: plānot un organizēt integrētas rotaļnodarbības, bērnu darbību atbilstoši pirmsskolas izglītības programmas mērķiem un uzdevumiem, veidot pozitīvu sadarbības vidi, informēt bērnu vecākus par viņu bērnu ikdienu un sasniegumiem, dažādot mācību metodes, formas saskaņā ar bērna spējām, mācīšanās stiliem, u. c. pienākumi saskaņā ar amata aprakstu.

 

Nepieciešama augstākā pirmsskolas pedagoģiskā izglītība vai arī studē pirmsskolas pedagoģiju.

 

Lūdzu sūtīt CV uz e-pasta adresi: galenupsk@riebini.lv, jautājumi pa tālruni 26357781.

 


 

CEĻU BŪVTEHNIĶIS

DARBA APRAKSTS

IELU UN CEĻU APSAIMNIEKOŠANAS SPECIĀLISTS

 

Amata mērķis

Ielu un ceļu apsaimniekošanas speciālists nodrošina un veic pašvaldības  īpašumā esošo ielu un ceļu, tai skaitā konstruktīvo elementu un funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu.

 

Galvenie  amata pienākumi:

 • nodrošināt un veikt pašvaldības īpašumā esošo ielu un ceļu pārvaldīšanu, apsaimniekošanu un uzturēšanu kārtībā;
 • izstrādāt Ielu un ceļu fonda vidēja termiņa programmas projektu, ielu un ceļu uzturēšanas ikgadējo plānu un nodrošināt to izpildi;
 • sagatavot un nepieciešamības gadījumā aktualizēt iepirkumu plānu ielu un ceļu uzturēšanas jomā;
 • piedalīties budžeta plānošanā, sastādīt veicamo darbu apjomus un plānotās izmaksas nākamā gada budžeta projektam;
 • plānot un uzraudzīt pašvaldības ielu un ceļu būvniecības, pārbūves un atjaunošanas darbus, t.sk. kontrolēt noslēgto līgumu saistību izpildi, izpildīto darbu apjomus, kvalitāti un termiņus;
 • izstrādāt pašvaldības ielu un ceļu remontu un būvniecības darbu specifikācijas;
 • veikt ielu un ceļu stāvokļa pārbaudi, kārtot autoceļu tehniskā stāvokļa apsekošanas žurnālu, darbu nodošanas un pieņemšanas žurnālu;
 • piedalīties defektu aktu sastādīšanā, veikt zaudējumu aprēķinu, kas nodarīti pārvaldāmajiem un apsaimniekojamiem īpašumiem un materiālajām vērtībām;
 • organizēt nepieciešamo atskaišu sagatavošanu, salīdzināšanu ar atbildīgajiem dienestiem par ielu un ceļu sarakstiem.

 

Prasības pretendentam:

 • vidējā speciālā izglītība vai augstākā izglītība;
 • pārzināt ceļu uzturēšanas normatīvo aktu prasības;
 • labas plānošanas un organizatoriskās prasmes;
 • izpratne par savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību un to racionālu organizāciju;
 • izpratne par ielu un ceļu uzturēšanas procesu;
 • spēja novērtēt un aprēķināt ceļu uzturēšanai nepieciešamos resursus;
 • teicamas latviešu valodas zināšanas;
 • labas iemaņas darbā ar datoru;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība;
 • komunikabilitāte, spēja strādāt komandā, atbildības sajūta un precizitāte.

 

Piedāvājam:

atalgojumu bruto 819 euro;

 

Motivētu pieteikumu un CV

ar norādi „Ielu un ceļu apsaimniekošanas speciālists” līdz 2018. gada 25.jūnijam sūtīt uz e- pastu riebini@riebini.lv vai pa pastu Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu novads, LV-5326 vai iesniegt personīgi Riebiņu novada domē pie sekretāres domes darba laikā.

 

Tālrunis uzziņām 29376691 (izpilddirektors Juris Leicis)