Notikumu kalendārs

    Maijs    

Zaudējuši spēku

Riebiņu novada domes saistošie noteikumi Nr. 2 "Par Riebiņu novada sadzīves atkritumu savākšanu, transportēšanu, šķirošanu, pārstrādi un uzglabāšanu". NOTEIKUMI NAV SPĒKĀ

 

Riebiņu novada domes saistošie noteikumi Nr. 5 "Zemes, meža un ēku novērtēšanas kritēriji, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam Riebiņu novada iedzīvotājiem" NOTEIKUMI NAV SPĒKĀ.

 

Riebiņu novada domes saistošie noteikumi Nr. 13 "Par sociālās palīdzības pabalstu un sociālo pakalpojumu piešķiršanu Riebiņu novada iedzīvotājiem"NOTEIKUMI NAV SPĒKĀ.

 

Riebiņu novada domes saistošie noteikumi Nr. 14 "Par pabalstiem Riebiņu novadā"NOTEIKUMI NAV SPĒKĀ.

 

Riebiņu novada domes saistošie noteikumi Nr. 14 "Par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu piešķiršanas kārtību Riebiņu novadā" (ar grozījumiem) NOTEIKUMI NAV SPĒKĀ.

 

Riebiņu novada domes saistošie noteikumi Nr. 2 (ar grozījumiem) "Par sociālās palīdzības pabalstiem Riebiņu novadā"NOTEIKUMI NAV SPĒKĀ.

 

Riebiņu novada domes saistošie noteikumi Nr. 14A "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 2014. gadam". NOTEIKUMI NAV SPĒKĀ.

 

Riebiņu novada domes saistošie noteikumi Nr. 16 "Par grozījumiem 2012. gada 17. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Riebiņu novadā"". NOTEIKUMI NAV SPĒKĀ.

 

Riebiņu novada domes saistošie noteikumi Nr. 4 "Par materiālo palīdzību Riebiņu novadā" (ar grozījumiem). NOTEIKUMI NAV SPĒKĀ.

 

 

Riebiņu novada domes saistošie noteikumi Nr. 8 "Īpašuma novērtēšanas kritēriji Riebiņu novadā, nosakot atbilstību trūcīgās ģimenes (personas) statusam". NOTEIKUMI NAV SPĒKĀ.

 

Riebiņu novada domes saistošie noteikumi Nr. 7 "Par vienreizēju bērna piedzimšanas pabalstu ģimenei". NOTEIKUMI NAV SPĒKĀ.

 

Riebiņu novada domes saistošie noteikumi Nr. 8 Nolikums "Par licencēto makšķerēšanu Bicānu, Jašas, Kategrades, Eikša, kaučera, Lielā Kurtaša, Lielā Salkas, mazā Salkas, salmeja un Rušona ezeros 2015. - 2018. gadam" NOTEIKUMI NAV SPĒKĀ.