Notikumu kalendārs

    Februāris    

Saistošie noteikumi

Riebiņu novada domes saistošie noteikumi Nr. 1/2021 "Grozījumi Riebiņu novada domes 2018. gada 17. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 12/2008 "Par Riebiņu novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem"

 

Riebiņu novada domes saistošie noteikumi Nr. 10/2020 "Par atbalstu daudzbērnu ģimenēm Riebiņu novadā".

 

Riebiņu novada domes saistošie noteikumi Nr. 8/2020 "Par grozījumiem Riebiņu novada domes 2020. gada budžetā".

 

Riebiņu novada domes saistošie noteikumi Nr. 7/2020 "Zivsaimnieciskās skspluatācijas noteikumi Bicānu ezeram".

 

Riebiņu novada domes saistošie noteikumi Nr. 6/2020 "Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi Rušonas ezeram".

 

Riebiņu novada domes saistošie noteikumi Nr. 5/2020 "Par Riebiņu novada pašvaldības pabalstu krīzes situācijā sakarā ar ārkārtējo situāciju saistībā ar Covid-19 izplatību".

 

Riebiņu novada domes saistošie noteikumi Nr. 4/2020 "Par grozījumiem Riebiņu novada domes 2005. gada 23. augusta saistošajos noteikumos Nr. 7 "RIEBIŅU NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS"".

 

Riebiņu novada domes saistošie noteikumi Nr 2/2020 "Par Riebiņu novada domes 2020. gada budžetu".

 

Riebiņu novada domes saistošie noteikumi Nr. 1/2020 "Par neapbūvēta Riebiņu novada pašvaldībai piederoša vai piekrītoša zemesgabala nomas maksu".

 

Riebiņu novada domes saistošie noteikumi Nr. 16/2019 "Par grozījumiem 2019. gada 19. februāra saistošajos noteikumos Nr. 6/2019 “ Par Riebiņu novada domes 2019. gada budžetu".

 

Riebiņu novada domes saistošie noteikumi Nr. 15/2019 "Par grozījumiem 2019. gada 19. februāra saistošajos noteikumos Nr. 6/2019 “ Par Riebiņu novada domes 2019. gada budžetu”".

 

Riebiņu novada domes saistošie noteikumi Nr. 14/2019 "Par grozījumiem 2019. gada 19. februāra saistošajos noteikumos Nr. 6/2019 “Par Riebiņu novada domes 2019. gada budžetu”".

 

Riebiņu novada domes saistošie noteikumi Nr. 13/2019 "Kārtība, kādā Riebiņu novada dome sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā". Stājas spēkā no 10.02.2020.

Riebiņu novada domes saistošie noteikumi Nr. 11/2019 "Par atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Riebiņu novada pašvaldībā". Stājas spēkā no 10.02.2020.

 

Riebiņu novada domes saistošie noteikumi Nr. 10/2019 "Par sociālajiem pakalpojumiem Riebiņu novadā".

 

Riebiņu novada domes saistošie noteikumi Nr. 9/2019 "Par grozījumiem 2019. gada 19. februāra saistošajos noteikumos Nr. 6/2019 "Par Riebiņu novada domes 2019. gada budžetu"".

 

Riebiņu novada domes saistošie noteikumi Nr. 8/2019 "Grozījumi Riebiņu novada domes 2018. gada 16. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 14/2018 "Nolikums par licencēto makšķerēšanu Bicānu, Jāšezerā, Kategrades, Eikša, Kaučera, Lielā Kurtaša, Lielā Solkas, Mazā Solkas, Salmeja, Zolvas un Rušonas ezeros".

 

Riebiņu novada domes saistošie noteikumi Nr. 7/2019 "Par grozījumiem 2019. gada 19. februāra saistošajos noteikumos Nr. 6/2019 "Par Riebiņu novada domes 2019. gada budžetu".

 

Riebiņu novada domes saistošie noteikumi Nr. 6/2019 "Par Riebiņu novada domes 2019. gada budžetu".

 

Riebiņu novada domes saistošie noteikumi Nr. 5/2019 "Grozījumi Riebiņu novada 2016. gada 19. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 4/2016 "Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības".

 

Riebiņu novada domes saistošie noteikumi Nr. 2/2019 "Par aprūpes mājās darba organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas un samaksas kārtību Riebiņu novadā".

 

Riebiņu novada domes saistošie noteikumi Nr. 1/2019 "Par kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei". 

 

Riebiņu novada domes saistošie noteikumi Nr. 15/2018 "Par grozījumiem 2018. gada 23. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2018 "Par Riebiņu novada domes 2018. gada budžetu".

 

Riebiņu novada domes saistošie noteikumi Nr. 14/2018 "Par licencēto makšķerēšanu Bicānu, Jāšezerā, Kategrades, Eikša, Kaučera, Lielā Kurtaša, Lielā Solkas, Mazā Solkas, Salmeja, Zolvas un Rušona ezerā" (spēkā esošā redakcija).

 

Riebiņu novada domes saistošie noteikumi Nr. 13/2018 "Par kārtību, kādā tiek organizēti centralizētie ūdenssaimniecības pakalpojumi un decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšana". 

 

Riebiņu novada domes saistošie noteikumi Nr. 12/2018 "Par Riebiņu novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem".

 

Riebiņu novada domes saistošie noteikumi Nr. 11/2018 "Par materiālo palīdzību Riebiņu novadā" (spēkā esošā redakcija).

 

Riebiņu novada domes saistošie noteikumi Nr. 4/2018 "Grozījumi Riebiņu novada domes 2016 gada 15. marta saistošajos noteikumos Nr. 8/2016 "Īpašuma novērtēšanas kritēriji Riebiņu novadā, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam".

 

Riebiņu novada domes saistošie noteikumi Nr. 1/2018 "Par Riebiņu novada domes 2018. gada budžetu".

 

Riebiņu novada domes saistošie noteikumi Nr. 12 "Publisko un pašvaldības ūdenstilpju, to salu un piekrastes zonas uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi Riebiņu novadā".

 

Riebiņu novada domes saistošie noteikumi Nr. 6 "Par grozījumiem 2015. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Riebiņu novada domes 2015. gada pamatbudžetu"".

 

Riebiņu novada domes saistošie noteikumi Nr. 4/2016 "Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības" (spēkā esošā redakcija).

 

Riebiņu novada domes saistošie noteikumi Nr 5 "Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Riebiņu novadā".

 

Riebiņu novada domes saistošie noteikumi Nr. 7 "Par grozījumiem 2014. gada 21. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Riebiņu novada domes pamatbudžetu"".

 

Riebiņu novada domes saistošie noteikumi Nr. 1 un Nr. 2 "Par Riebiņu novada domes 2014. gada pamatbudžetu" un "Par Riebiņu novada domes speciālo budžetu".

 

Riebiņu novada domes saistošie noteikumi Nr. 21 "Par grozījumiem 2007. gada 13. novembra saistošajos noteikumos Nr. 13 "Par māju dzīvokļu centralizētās apkures sistēmas atslēgšanu un alternatīvās apkures ierīkošanu daudzdzīvokļu māju dzīvokļos Riebiņu novada ciematos"".

 

Riebiņu novada domes saistošie noteikumi Nr. 17 "Par grozījumiem 2011. gada 12. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 5 "Zemes, meža un ēku novērtēšanas kritēriji, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam Riebiņu novada iedzīvotājiem"".

 

Riebiņu novada domes saistošie noteikumi Nr. 13 "Par grozījumiem 2013. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par pamatbudžetu 2013. gadam"".

 

Riebiņu novada domes saistošie noteikumi Nr. 12 "Par grozījumiem 2013. gada 15. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par sociālo dzīvokļu izīrēšanu"".

 

Riebiņu novada domes saistošie noteikumi Nr. 10 "Par grozījumiem 2013. gada 15. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par sociālo dzīvokļu izīrēšanu"".

 

Riebiņu novada domes saistošie noteikumi Nr. 8 "Par grozījumiem 2013. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par pamatbudžetu 2013. gadam"".

 

Riebiņu novada domes saistošie noteikumi Nr. 5 grozījumi 2013. gada 15. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par sociālo dzīvokļu izīrēšanu Riebiņu novadā”.

 

Riebiņu novada domes saistošie noteikumi Nr. 3 "Par speciālo budžetu 2013. gadam".

 

Riebiņu novada domes saistošie noteikumi Nr. 2 "Par pamatbudžetu 2013. gadam".

 

Riebiņu novada domes saistošie noteikumi Nr. 1 "Par sociālo dzīvokļu izīrēšanu".

 

Riebiņu novada domes saistošie noteikumi Nr. 4 "Par autoceļu uzturēšanas klasēm Riebiņu novadā".

 

Riebiņu novada domes saistošie noteikumi Nr. 9 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Riebiņu novadā".

 

Riebiņu novada domes saistošie noteikumi Nr. 4 "Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Riebiņu novadā".

 

Riebiņu novada domes saistošie noteikumi Nr. 10 "Par centralizētā ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju būvniecību, ekspluatāciju un aizsardzību Riebiņu novadā"(ar grozījumiem).

 

Riebiņu novada domes saistošie noteikumi Nr. 13 "Par māju dzīvokļu centralizētās apkures sistēmas atslēgšanu un alternatīvās apkures ierīkošanu daudzdzīvokļu māju dzīvokļos Riebiņu novada ciematos".

 

Riebiņu novada domes saistošie noteikumi Nr. 9 "Pašvaldības nodevas par būvatļaujas saņemšanu Riebiņu novadā" (ar grozījumiem).

 

Riebiņu novada domes saistošie noteikumi Nr. 5 "Par Riebiņu novada kultūras pieminekļu saglabāšanu, uzturēšanu un aizsardzību".

 

Riebiņu novada domes saistošie noteikumi Nr. 12 "Kārtība, kādā Riebiņu novada dome sniedz palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā".

 

Riebiņu novada domes saistošie noteikumi Nr. 7 "Riebiņu novada kapsētu apsaimniekošanas noteikumi".

 

Riebiņu novada domes saistošie noteikumi Nr. 4 "Noteikumi par adminstratīvo atbildību Riebiņu novadā"(ar grozījumiem).