Notikumu kalendārs

    Februāris    

Stratēģijas un attīstības programmas

 

Riebiņu novada attīstības programma 2019. - 2025. gadam

 

 


 

Riebiņu novada sabiedrības integrācijas prgramma un rīcības plāns 2015. - 2020. gadamPIELIKUMS.

 

Riebiņu novada attīstības programma 2009. - 2017. gadam (apstiprināta ar Riebiņu novada domes 12.05.2009. lēmumu Nr. 4 /protokols Nr. 10/)

 

Riebiņu novada tūrisma attīstības stratēģija 2015. - 2022. gadam.

 


 

Investīciju plāna pielikums Nr. 1

 

Investīciju plāna pielikums Nr. 2

 

Investīciju plāna pielikums Nr. 3

 

Investīciju plāna pielikums Nr. 4

 

 

Sēdes protokols Nr. 1

 

Sēdes protokols Nr. 2

 

Sēdes protokols Nr. 3

 

Sēdes protokols Nr. 4

 


 

 

Riebiņu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2012 - 2030