Notikumu kalendārs

    Februāris    

Nodarbinātība

Reģistrētais bezdarba līmenis Riebiņu novadā uz 2021. gada 31. martu ir 10,2 % no visiem darbspējas vecuma iedzīvotājiem. Kopējais bezdarbnieku skaits 291, no tiem sievietes – 155, invalīdi – 62, jaunieši vecumā no 15 līdz 25 gadiem – 18.

 

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām arī 2021. gadā īstenos aktīvo nodarbinātības pasākumu „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”.

 

Nodarbinātības pasākumā var piedalīties bezdarbnieki, kuri nesaņem bezdarbnieka pabalstu, ir vismaz 6 mēnešus reģistrēti NVA vai ir reģistrēti bezdarbnieka statusā mazāk par sešiem mēnešiem, bet vismaz 12 mēnešus nav strādājuši (nav uzskatāmi par darba ņēmējiem vai pašnodarbinātajiem saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu").

 

Par algotu pagaidu sabiedrisko darbu veikšanu bezdarbnieks saņem atlīdzību – 200,00 eiro mēnesī, kā arī NVA veic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pensijas apdrošināšanai.