Notikumu kalendārs

    Maijs    

Kontakti

Riebiņu novada dome

Riebiņu novada dome
Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu pagasts, Preiļu novads, LV - 5326
+371 65324641
+371 65324375
riebinupagasts@preili.lv

Preiļu novada pašvaldības

Riebiņu apvienības pārvalde

Reģistrācijas Nr. 40900036927

Adrese: Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu pagasts, Preiļu novads, LV-5326
AS “SEB BANKA”
Kods UNLALV2X
Konts LV12UNLA0050005638857

Riebiņu apvienības pārvaldes un pagastu pārvalžu kontaktinformācija
Pārvalde
Vadītājs
Tālrunis/fakss
Adrese
E-pasts
Riebiņu apvienības pārvalde
Ilga Kodore
65324641
Saules iela 8, Riebiņi, Preiļu novads,LV-5326 (10. kabinets, 1. stāvs)
riebinupagasts@preili.lv
Rušonas pagasta pārvalde
Dainis Alžāns
65326103
Liepu iela 5a, Kastīre, Rušonas pag., Preiļu novads, LV-5329
rusonaspagasts@preili.lv
Galēnu pagasta pārvalde
Ināra Trokša
65329003, 65329001
Liepu iela 1, Galēnu pag., Preiļu novads, LV-5311
galenupagasts@preili.lv
Stabulnieku pagasta pārvalde
Frančiska Znotiņa
65326500
Skolas iela 3,Stabulnieku pag., Preiļu novads, LV-5333
stabulniekupagasts@preili.lv
Silajāņu pagasta pārvalde
Inga Jurkāne
65326838
Miera iela 1, Silajāņu pag., Preiļu novads, LV-5330
silajanupagasts@preili.lv
Sīļukalna pagasta pārvalde
Iveta Broka-Kazāka
65326202
Latgales iela 1A-1, Sīļukalna pag., Preiļu novads, LV-5331
silukalnapagasts@preili.lv
Amats Vārds, uzvārds Tālr. e-pasts
RIEBIŅU APVIENĪBAS PĀRVALDE  

65324641, 24970777 

(ja zvanītājs ir BITE tīkla abonements) 

riebinupagasts@preili.lv
Sabiedrisko attiecību speciālists Rolands Naglis 65392641, 26173320 rolands.naglis@riebini.lv
Jaunatnes lietu speciālists Oskars Bērziņš 65392659, 20345584 pakapieni@riebini.lv 
Kultūras centra vadītāja Ilga Pokšāne

65392657, 20496081

ilga.poksane@riebini.lv
IZPILDINSTITŪCIJA      
Tehniskās daļas vadītājs Artūrs Meluškāns 65392891 arturs.meluskans@riebini.lv
Komunālo pakalpojumu vadītājs  Roberts Kabakovs  65392650  roberts.kabakovs@riebini.lv 
Darba aizsardzības speciālists Artūrs Meluškāns 65392650 arturs.meluskans@riebini.lv
Sagādes un loģistikas speciālists  Artūrs Lepers 65326501 arturs.lepers@riebini.lv
Informācijas tehnoloģiju speciālists     itd@preili.lv
Ekonomiste Liene Mūrniece 65392644  liene.murniece@riebini.lv
Lietvede Karīna Nagle 65324381  karina.nagle@riebini.lv
KAC Liene Mūrniece 22417265 riebini@pakalpojumucentrs.lv
Personas datu aizsardzības speciālists Uldis Vītoliņš 20384844 uldis.vitolins@gmail.com
ATTĪSTĪBAS UN PLĀNOŠANAS DAĻA      
Daļas vadītāja Inese Jakovele 65324379 inese.jakovele@riebini.lv
Projektu vadītāja Ilze Kudiņa    
Projektu vadītāja Antra Meluškāne    
Projektu vadītāja Sanita Kabakova 65324379 sanita.kabakova@riebini.lv 
GRĀMATVEDĪBA      
Galvenā grāmatvede Vēsma Želve 65392648 vesma.zelve@riebini.lv
Grāmatvede Maruta Brice 65392651  maruta.brice@riebini.lv
Grāmatvede  Ināra Sparāne  65392652 inara.sparane@riebini.lv
Grāmatvede Eleonora Cīmane 65392642  eleonora.cīmane@riebini.lv
Algu grāmatvede Dzintra Valaine 65324377 dzintra.valaine@riebini.lv
Nekustamā īpašuma nodokļu speciāliste Aina Tumašova 

65392655, 26274045

aina.tumasova@riebini.lv
Nekustamā īpašuma speciāliste Ināra Upeniece  65392860 inara.upeniece@riebini.lv
SOCIĀLAIS DIENESTS      
Sociālā dienesta vadītāja Sandra Sprindža  65392653, 26369032  sandra.sprindza@riebini.lv