Notikumu kalendārs

    Jūlijs    

Komitejas

 

Riebiņu novada domes pastāvīgās komitejas

 

Finanšu pastāvīgā komiteja
Komitejas priekšsēdētājs - Pēteris Rožinskis.

Komitejas locekļi: Jāzeps Ivanāns, Āris Elsts, Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka.

 

Sēde notiek 1 reizi mēnesī (parasti mēneša otrās nedēļas otrdienā plkst. 11.00).

 

 

Saimniecisko un īpašumu lietu pastāvīgā komiteja
Komitejas priekšsēdētājs - Maigonis Mediņš

Komitejas locekļi: Maigonis Mediņš, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Andrs Sondors, Juris Sparāns.

 

Sēde notiek 1 reizi mēnesī (parasti mēneša otrās nedēļas otrdienā plkst. 13.00).

 

 

Sociālo jautājumu pastāvīgā komiteja
Komitejas priekšsēdētājs - Margarita Krole

Komitejas locekļi: Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Margarita Krole, Edgars Vilcāns.

 

Sēde notiek 1 reizi mēnesī (parasti mēneša otrās nedēļas otrdienā plkst. 14.00).

 

 

Izglītības, kultūras un sporta pastāvīgā komiteja
Komitejas priekšsēdētājs - Āris Elsts

Komitejas locekļi: Dina Staškeviča, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Āris Elsts, Ārija Pudule.

 

Sēde notiek 1 reizi mēnesī (parasti mēneša otrās nedēļas otrdienā plkst. 15.00).