Notikumu kalendārs

    Marts    

Jaunumi


 

 

Info par pārmaksāto nodokļu automātisku atmaksu

 

Saeima uzdevusi Ministru kabinetam līdz 2021. gadam izstrādāt normatīvos aktus, lai iedzīvotājiem automātiski izmaksātu pārmaksātos nodokļus. Valdībai uzdots izstrādāt iespējamo tehnisko risinājumu valsts pārvaldes iestāžu informācijas sistēmu salāgošanai, lai Valsts ieņēmumu dienests (VID) iedzīvotājiem varētu nodrošināt pārmaksāto nodokļu automātisku atmaksu. Iecerēts, ka informācija no medicīnas iestādēm automātiski nonāks VID rīcībā.

 

Pašlaik VID piedāvā: nosūtīt elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) čekus par izglītības un ārstniecības pakalpojumiem var divos veidos – izmantojot mobilo lietotni “Attaisnotie izdevumi” vai datorā izmantojot EDS sākumekrānā pieejamo sadaļu “Attaisnoto izdevumu dokumenti”; aizsūtīt VID čeku, kolīdz ir samaksāts par pakalpojumu, kam ir attaisnoto izdevumu statuss var jau kopš 2016. gada jūlija, izmantojot mobilo telefonu.

 

Maksājumu čekus var aizsūtīt VID jau pirms deklarācijas iesniegšanas. Tad, kad pienāks deklarācijas iesniegšanas laiks, atverot EDS savu deklarāciju, iepriekš sagatavotie čeki par attaisnotajiem izdevumiem jau būs pievienoti no čeku krātuves. Tātad deklarācijā jau būs visa informācija. Tas ļaus ietaupīt deklarācijas aizpildīšanai nepieciešamo laiku, turklāt vienkāršos procesu.

 

Mobilā lietotne “Attaisnotie izdevumi” izveidota, lai atvieglotu gada ienākumu deklarācijas D4 pielikuma “Attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem” aizpildīšanu.

 

Vienkāršoti sakot, ar šo aplikāciju jebkurā brīdī var aizsūtīt savus čekus EDS. Tie nonāks čeku krātuvē (EDS atrodas sadaļā “Attaisnoto izdevumu dokumenti”), un jums vairs nebūs jāraizējas, ka tie varētu pazust vai izbalēt. Turklāt, fotografējot čekus mobilajā lietotnē, fotogrāfija vienmēr būs EDS piemērotā izmērā. Mobilā lietotne “Attaisnotie izdevumi” ir pieejama uzstādīšanai bez maksas vietnēs Google PlayApp StoreMicrosoft Store.

 

Pieslēdzoties EDS, ekrānā ir sadaļa “Gada ienākumu deklarācija”. EDS sākumlapā ir norāde, speciālisti to sauc par “flīzīti”, uz kuras ir divas “pogas” – “Atvērt”, kur var apskatīties iepriekšējo gadu deklarācijas un attaisnoto izdevumu dokumentus, kur arī tiek pievienoti čeki, kvītis u. c. dokumenti. Ir vērts apskatīties arī sadaļu “Atvērt”, jo iesniegt var arī iepriekšējos gados neiesniegtās gada ienākumu deklarācijas.

 

Ja šobrīd sūta attaisnoto izdevumu dokumentus, tie atrodas visi vienkopus un līdz pat brīdim, kad nolemj iesniegt deklarāciju, tie EDS ir apskatāmi, labojami, dzēšami.

 

Ja ir lejuplādēta mobilā aplikācija, tajā ir jāautorizējas, izmantojot VID piešķirto lietotājvārdu un paroli vai lietotāja EDS profilā pieejamo QR kodu. Katrs čeks ar mobilo ierīci jānofotografē, kā arī jāieraksta par čeku prasītā informācija: dokumenta nosaukums, datums, samaksātā summa, pakalpojums, jānorāda pakalpojuma sniedzējs/reģistrācijas numurs.

 

Ja sūta ģimenes locekļa čeku, tas ir jānorāda kopā ar radinieka datiem: vārdu, uzvārdu personas kodu un radniecības pakāpi. To nosūta, nospiežot “Saglabāt”.

 

Informācijai aizpildītajos laukos jāatbilst tai, kas ir norādīta čekā. Ja čekā samaksātā summa par konsultāciju pie ārsta ir EUR 35, tādai jābūt arī rakstītajā informācijā. Jārēķinās, ka tiks pārbaudīts, vai rakstiskā informācija sakrīt ar “bildi” (čekā redzamo). Ja radīsies šaubas, VID var lūgt paskaidrojumu, un tas attālinās naudas atmaksas brīdi.

 

Deklarācija būs pieejama, sākot ar 1. martu, taču nosūtīt attaisnojuma dokumentus EDS ir ieteicams jau tagad. Tie glabāsies īpaši šim nolūkam EDS izveidotā sadaļā – “Attaisnoto izdevumu dokumenti” jeb čeku krātuvē – līdz brīdim, kamēr cilvēks iesniegs deklarāciju, kur tie automātiski ar visām summām nonāks viņa attaisnoto izdevumu sadaļā.

 

Riebiņu novada Klientu apkalpošanas centrs

 


 

 

Pozitīvas pārmaiņas gada ienākumu deklarāciju iesniedzējiem

 

2019.gada 16.aprīlī spēkā stājas likums “Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli””, kas nosaka trīs būtiskus jaunumus saistībā ar gada ienākumu deklarācijas iesniegšanu, proti, kādos gadījumos iedzīvotāji ienākuma nodokļa piemaksu varēs veikt vēlāk; nodokļa piemaksas summu, kuru vispār varēs nemaksāt, kā arī to, ka personai pašai būs iespēja izvēlēties, cik lielu mēneša neapliekamo minimumu piemērot saviem ienākumiem.

 

Kurām personām tiek atlikts aprēķinātās nodokļa piemaksas termiņš

Līdz šim visiem iedzīvotājiem, kuri, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, konstatēja, ka ir aprēķināta nodokļa piemaksa, to bija jāiemaksā Valsts kasē līdz šī gada 17. jūnijam.  Līdzšinējā kārtība arī turpmāk ir saglabāta saimnieciskās darbības veicējiem un tiem, kas, nereģistrējot saimniecisko darbību, izīrē vai iznomā savu nekustamo īpašumu.

Taču 2018. un 2019. gada ienākumu deklarācijā aprēķinātās nodokļa samaksas termiņš tiks atlikts līdz 2020. gada 1.decembrim tām personām, kuru ar nodokli apliekamie gada ienākumi atbilst šādiem nosacījumiem:

 • 2018.gadā tie nepārsniedz 55 000 eiro, bet 2019.gadā – 62 800 eiro;
 • tie ir saņemti tikai Latvijā;
 • no tiem izmaksas vietā ir ieturēts nodoklis;
 • tiem ir tiesības piemērot neapliekamo minimumu un atvieglojumus (piemēram, algota darba ienākumi, autoratlīdzība, pensijas, darbnespējas pabalsti, ienākumi no uzņēmuma līguma, ja persona nav reģistrējusi saimniecisko darbību, u.c.)

 

Cik liela nodokļa summa iedzīvotājiem nebūs jāmaksā

Ja persona, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju par 2018.gadu un turpmākajiem gadiem, konstatēs, ka aprēķinātā nodokļa piemaksas summa nepārsniedz 1 (vienu) eiro, to neuzskatīs par nodokļa parādu un valsts budžetā to nebūs jāiemaksā.

 

Cik lielu mēneša neapliekamo minimumu varēs piemērot saviem ienākumiem

Lai mazinātu personu loku, kam, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, jāpiemaksā nodokļa starpība, kas radusies piemērotā prognozētā mēneša neapliekamā minimuma dēļ, iedzīvotāji paši varēs izlemt, cik lielu neapliekamo minimumu vēlas piemērot saviem mēneša ienākumiem.

Noslēdzot ar darba devēju rakstisku vienošanos, darba vietā tiks piemērots tik liels mēneša neapliekamais minimums, kādu darbinieks pats būs izvēlējies. Vienīgais nosacījums – pašas personas prognozētais mēneša neapliekamais minimums nedrīkstēs pārsniegt VID prognozētā mēneša neapliekamā minimuma apmēru, t.i., būt lielāks par summu, kas ir norādīta personas elektroniskajā algas nodokļa grāmatiņā.

Šāds risinājums nav obligāts, tā ir papildu iespēja, kuru ikviens, izvērtējot savu ienākumu apmēru, var izmantot pēc brīvas izvēles. Par šīs iespējas izmantošanu Valsts ieņēmumu dienests papildus nav jāinformē.

 

Kā paaugstināts neapliekamo ienākumu deklarēšanas slieksnis

Tāpat kā līdz šim iedzīvotājiem būs jāiesniedz gada ienākuma deklarācija, kurā uzrādīti ar nodokli neapliekamie ienākumi. Taču sākot ar 2020.gadu to būs obligāti jādara tikai gadījumā, kad kopējā gada laikā saņemto ar nodokli neapliekamo ienākumu summa pārsniedz 10 000 eiro. Līdz šim šis slieksnis bija 4000 eiro.

 


 

Sākas pieteikšanās 2019. gada platību maksājumiem

 

Sākot ar šī gada 10. aprīli varēs pieteikties platību maksājumiem!

 

Informatīvs materiāls platību maksājumu saņemšanai šeit:http://www.lad.gov.lv/files/2019_info_materials_02aprilis2019.pdf

 


 

 

Riebiņu novada klientu apkalpošanas centrs informē par izmaiņām, kas var rasties, pildot Gada ienākuma deklarāciju par 2018.gadu

 

Līdz ar progresīvās nodokļu likmes un prognozētā neapliekamā minimumā ieviešanu 2018.gadā daļai nodokļu maksātāju, varētu rasties iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) piemaksa.

 

Ir trīs galvenās iedzīvotāju grupas, kas ir pakļautas riskam saņemt nodokļu parādus. Šajā grupā ir cilvēki, kuri:

·         2017. gadā nav strādājuši, vai arī viņiem nav bijuši ienākumi – piemēram, māmiņas, kas atgriezušās darbā no bērna kopšanas atvaļinājuma,

·         kā arī cilvēki, kas nesen sākuši darba gaitas

·         riskam pakļauti cilvēki, kuriem ir vairāki ienākumu avoti, proti – papildus darba algai tiek saņemta autoratlīdzība un pensija.

 

To ietekmē arī kopējais ienākumu līmenis, atvieglojumu daudzums, attaisnoto izdevumu daudzums, kā arī nodarbinātības periods taksācijas gada laikā.

 

Pārliecināties par radušos piemaksu var tikai pats nodokļu maksātājs sākot ar 2019.gada 1.martu VID Elektroniskās deklarēšanās sistēmā (EDS) atverot Gada ienākumu deklarāciju (GID) par 2018.gadu. Atvērtajā logā, izvēloties vienkāršota vai detalizēta deklarācija, automātiski tiks parādīts paziņojums ar summu:

 

Ja paziņojums ir zaļā rāmī, tad nodokļu maksātājam ir izveidojusies IIN pārmaksa, kuru, iesniedzot GID, var saņemt norādīt summu. Savukārt, ja paziņojums ir sarkanā rāmī,  nodokļu maksātajam ir izveidojusies IIN piemaksa kuru, iesniedzot GID jāiemaksā valsts budžetā.

 

Tie nodokļu maksātāji, kuri nelieto EDS, no VID saņems informāciju pa pastu par iespējamo piemaksu (bez konkrētas summas) uz deklarēto dzīvesvietas adresi pirms nodokļa apmaksas termiņa iestāšanās. EDS lietotāji šādu paziņojumu saņems EDS, ja līdz 2019.gada 1.jūnijam nebūs iesniegta GID.

 

Papildus atgādinām, ka GID par 2018. gadu sākot ar 2019.gada 1.martu ir iespējams iesniegt arī papīra formātā VID Klientu apkalpošanas nodaļās vai Vienotajos klientu apkalpošanas centros un to var darīt 3 gadu laikā līdz 2023.gada 15.jūnijam.

 

Savukārt, ja nodokļu maksātājam ir izveidojusies IIN piemaksa, GID iesniegšana ar piemaksu pēc 2019.gada 17.jūnija nemaina saistības, ka nodoklim bija samaksātam likumā norādītajā termiņā līdz 2019.gada 17.jūnijam.

 

Ar jautājumiem par Gada ienākuma deklarācijas aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību aicinām konsultēties Riebiņu novada klientu apkalpošanas centrā klātienē vai pa:

Tālruni                                     E-pastu
                  66954837                riebini@pakalpojumucentrs.lv

 


 

 

Var iesniegt lauku bloku precizējumus

 

No šā gada 4.februāra lauksaimnieki var veikt lauku bloku / ainavu elementu precizēšanu 2018.gadam. Precizēšanas pieprasījumus varēs iesniegt līdz šā gada 1.aprīlim.

Precizēšanas pieprasījumi jāiesniedz tikai tad, ja:
-klients vēlas iekļaut lauku blokā jau sakoptu platību,
-pievienot jaunus ainavas elementus;
-no lauku bloka izņemt neapsaimniekotu platību.

Platībai ir jābūt sakoptai uz lauku bloka precizēšanas pieprasījuma iesniegšanas brīdi, jo LAD inspektori to pārbaudīs arī dabā. Ja tā nebūs sakopta, tā netiks iekļauta lauku blokā un sezonas laikā netiks veikta atkārtota platības apsekošana. Svarīgi arī atcerēties, ka lauku bloku precizēšanas pieprasījums nav iesniegums platību maksājumu saņemšanai.

Lauku bloku/ainavu elementu precizēšanas pieprasījumā ir iespēja izveidot lauksaimnieka bloku - savas apsaimniekotās platības nošķiršana no kaimiņu apsaimniekotajām platībām. Šādi vienā lauku blokā atrodas tikai viena lauksaimnieka apsaimniekotā platība, kas ļauj precīzāk pieteikt visu savu apsaimniekoto platību, kā arī izvairīties no pārdeklarācijas ar kaimiņu.

Atgādinām, ka klienti var pārliecinieties par savām apsaimniekotajām platībām LAD ģeogrāfiskajā informācijas sistēmā, kurā ir apkopota aktuālākā informācija par lauksaimniecībā izmantojamo zemi un ainavu elementiem lauku blokos: http://karte.lad.gov.lv/ vai Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā.

 


 

Valsts amatpersonu deklarācijas iesniegšana

 

Riebiņu novada klientu apkalpošanas centrs informē, ka no 2019.gada 15.februāra līdz 2019.gada 1.aprīlim (ieskaitot) ir iesniedzama kārtējā gada deklarācija amatpersonām.

Valsts amatpersonas deklarācijas iesniedz elektroniskā veidā, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS).

(!) Par valsts amatpersonas deklarācijas neiesniegšanu noteiktā termiņā, kā arī deklarācijas aizpildīšanas un iesniegšanas kārtības neievērošanu vai nepatiesu ziņu norādīšanu deklarācijā ir paredzēta administratīvā atbildība saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166.27pantu. Valsts amatpersonai var uzlikt naudas sodu līdz 350 euro.

 

 

Ar jautājumiem par amatpersonu deklarācijas aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību aicinām, konsultēties Riebiņu novada klientu apkalpošanas centrā klātienē vai pa:

Tālruni                                     E-pastu
                  66954837                riebini@pakalpojumucentrs.lv

 

 

 


 

Gada ienākumu deklarācijas iesniegšana par 2018.gadu

 

Gada ienākumu deklarāciju par 2018.gadu var iesniegt ne ātrāk kā no 2019.gada 1.marta vai no 2019.gada 1.aprīļa, ja nodokļa maksātāja gada ienākumi pārsniedz 55 000 euro.

Aicinām visus nodokļa maksātājus gada ienākumu deklarācijas iesniegšanai izmantot Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS), kurā ir būtiski atvieglots gada ienākumu deklarācijas aizpildīšanas process, kā arī deklarācijas sagatavē jau savietota visa Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošā informācija.

 

Brīvprātīga Gada ienākumu deklarācijas iesniegšana (iesniedzama jebkurā laikā trīs gadu garumā, sākot ar šī 2019.gada 1.martu)

Brīvprātīgi Gada ienākumu deklarāciju var iesniegt iedzīvotāji, kuri neveic nekāda veida saimniecisko darbību un vēlas iesniegt gada ienākumu deklarāciju par 2018. gadu, lai saņemtu atpakaļ pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par attaisnotajiem izdevumiem.   

 

Obligāta gada ienākumu deklarācijas iesniegšana (iesniedzama no 2019.gada 1. marta līdz 1.jūnijam)

Fiziskajām personām – saimnieciskās darbības veicējiem, kā arī individuālo uzņēmumu, t.sk. zemnieku un zvejnieku saimniecību īpašniekiem, kuri ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji, – gada ienākumu deklarācija ir jāiesniedz obligāti, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS).

 

 

Attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem,
sākot ar 2018.gadu

 

Katras personas iedzīvotāju ienākuma nodokļa attaisnotie izdevumi nedrīkst pārsniegt 50 procentus no gada ar nodokli apliekamā ienākuma lieluma un ne vairāk kā 600 eiro gadā. Tie ir:

 • izdevumi par izglītību;
 • izdevumi par medicīnas un ārstnieciskajiem pakalpojumiem;
 • veselības apdrošināšanas prēmijas maksājumi;
 • ziedojumi vai dāvinājumi budžeta iestādei vai Latvijas Republikā reģistrētai biedrībai, nodibinājumam, reliģiskajai organizācijai vai to iestādei, kurai piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss;
 • ziedojumi vai dāvinājumi politiskajai partijai vai politisko partiju apvienībai

 

Izdevumu pārsnieguma daļu ir tiesības attiecināt uz nākamajiem trīs gadiem hronoloģiskā secībā. Pārsnieguma summu atskaita no apliekamā ienākuma katrā no nākamajiem trim gadiem pēc attiecīgā gada attaisnoto izdevumu atskaitīšanas, ievērojot izdevumu ierobežojumu.

 

 

Ar jautājumiem par Gada ienākuma deklarācijas aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību aicinām, konsultēties Riebiņu novada klientu apkalpošanas centrā klātienē vai pa:

Tālruni                                     E-pastu
                  66954837                riebini@pakalpojumucentrs.lv


 

Oficiālā elektroniskā adrese (e-adreses)

 

 

2019.gada sākums Latvijas e-pārvaldei ir sācies ar lielu soli drošas un mūsdienīgas valsts un sabiedrības saziņas nodrošināšanā – e-adreses ieviešanu. E-adrese risinās vairākus būtiskus jautājumus, piemēram, to, ka vairāk nekā 70 tūkst. Latvijas iedzīvotāju nav fizisku pastkastīšu, un cilvēkiem bieži vien atšķiras deklarētā un reālā dzīvesvieta, kā arī to, ka liels skaits Latvijas valstspiederīgo ilgstoši uzturas ārvalstīs. Savukārt valsts iestādēm e-adrese kļūs par vienotu saziņas platformu un atvieglos ikdienu.

No šī gada ikvienam iedzīvotājam un uzņēmumam ir iespēja portālā Latvija.lv izveidot savu elektronisko adresi, darot valstij zināmu, ka turpmāk viņš ar valsts pārvaldes iestādēm vēlas sazināties tikai elektroniski. Iedzīvotājiem e-adrese būs brīvprātīga, bet no 2020. gada 1. janvāra e-adreses lietošana uzņēmējiem būs obligāta.

 

Pielikumā materiāls, kas satur e-adreses saukli, vēstījumus, jautājumus un atbildes par e-adresi:  ATVĒRT

 


 

No 26. līdz 29. oktobrim veiks tehniskus uzlabojumus Valsts reģionālās attīstības aģentūras informācijas sistēmu un portālu infrastruktūrā, nebūs pieejami e-pakalpojumi

 

No 26. oktobra līdz 29. oktobrim Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA) veiks nozīmīgas sistēmu infrastruktūras izmaiņas, tostarp iekārtu pārvietošanu no viena datu centra uz otru. Iekārtu pārvietošanas laikā nestrādās vairākas sistēmas, tai skaitā, portāls Latvija.lv un tajā pieejamie e-pakalpojumi, Elektronisko iepirkumu sistēma eis.gov.lv, Valsts vienotais ģeotelpiskās informācijas portāls Geolatvija.lv, Teritoriālās attīstības un plānošanas informācijas sistēma tapis.gov.lv un Valsts informācijas sistēmu savietotājs viss.gov.lv, kā rezultātā portāli un e-pakalpojumi šajā laikā nebūs pieejami. Veicamās izmaiņas neietekmēs informācijas un lietotāju datu drošību.

 


 

Riebiņu novada klientu apkalpošanas centrs informē, ka brīvprātīgi

Gada ienākumu deklarāciju par pagājušo gadu var iesniegt līdz 2021.gadam

 

Riebiņu novada klientu apkalpošanas centrs (turpmāk – KAC) atgādina, ka iedzīvotāji,  kuriem Gada ienākumu deklarācijas iesniegšana nav obligāta, deklarāciju par pagājušo gadu var iesniegt jebkurā laikā līdz pat 2021. gada 16. jūnijam, sākot ar šī gada 1.martu. Savukārt, personas, kurām gada ienākumu deklarācija jāsniedz obligāti, aicinātas to iesniegt laikā no 2018. gada 1.marta līdz 1.jūnijam.

 

 

Brīvprātīga Gada ienākumu deklarācijas iesniegšana

 

Brīvprātīgi Gada ienākumu deklarāciju var iesniegt iedzīvotāji, kuri neveic nekāda veida saimniecisko darbību un vēlas iesniegt gada ienākumu deklarāciju par 2017. gadu, lai saņemtu atpakaļ pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par attaisnotajiem izdevumiem   un to nodokļa pārmaksu, kas izveidosies, piemērojot diferencēto neapliekamo minimumu. Šogad deklarācijas iesniegšanas un attaisnoto izdevumu atmaksas nosacījumi ir tādi paši kā pērn.

 

KAC aicina ikvienu nodokļu maksātāju iesniegt deklarāciju elektroniski, izmantojot VID elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS), jo tas ir daudz ērtāk, ātrāk un vienkāršāk!

 

Obligāta gada ienākumu deklarācijas iesniegšana

Gada ienākumu deklarācija par 2017. gadā gūtajiem ienākumiem laikā no 2018. gada 1. marta līdz 1.jūnijam obligāti jāiesniedz tiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri:

 • ir veikuši saimniecisko darbību (piemēram, ir individuālā uzņēmuma īpašnieki, izīrē vai iznomā savu īpašumu, ir zemnieku saimniecības īpašnieki, ir guvuši ienākumus no profesionālās darbības u.c.);
 • ir guvuši ienākumus ārvalstīs, tajā skaitā jūrnieki, kuri bijuši nodarbināti uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa, izņemot gadījumu, ja nodokļa maksātājs ir saņēmis algota darba ienākumus, kas kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm ir pakļauti aplikšanai ar iedzīvotāju ienākuma nodoklim analoģisku nodokli;
 • ir guvuši ar nodokli neapliekamos ienākumus, kas kopumā 2017.gadā pārsniedza 4000 euro (piemēram, gūti ienākumi no personiskās mantas pārdošanas);
 • ir guvuši ienākumus, kuri apliekami ar 10 % nodokļa likmi (piemēram, ienākumu no dividendēm, ienākumu no augoša meža vai kokmateriālu pārdošanas, no kuriem nodoklis nav ieturēts ienākuma izmaksas vietā);
 • ir guvuši citus ar nodokli apliekamus ienākumus, no kuriem izmaksas vietā nav ieturēts nodoklis, t.sk. no fiziskām personām saņemti dāvinājumi, kas ir apliekami ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Atgādinām, ka tām fiziskajām personām, kuras veic saimniecisko darbību, kā arī individuālo uzņēmumu, t.sk. zemnieku un zvejnieku saimniecību īpašniekiem, kuri ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji, Gada ienākumu deklarācija obligāti jāiesniedz elektroniski, izmantojot VID EDS.

 

Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām, konsultēties Riebiņu novada klientu apkalpošanas centrā klātienē vai pa:

Tālruni                                     E-pastu
                  66954837                riebini@pakalpojumucentrs.lv


 

Valsts amatpersonas deklarācijas

 

Riebiņu novada klientu apkalpošanas centrs atgādina, ka no 2018. gada 15. februāra līdz 2018. gada 1. aprīlim ir iesniedzama kārtējā gada deklarācija amatpersonām.

 

Valsts amatpersonas deklarācijas iesniedz elektroniskā veidā, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS).

 

(!) Par valsts amatpersonas deklarācijas neiesniegšanu noteiktā termiņā, kā arī deklarācijas aizpildīšanas un iesniegšanas kārtības neievērošanu vai nepatiesu ziņu norādīšanu deklarācijā ir paredzēta administratīvā atbildība saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166.27pantu. Valsts amatpersonai var uzlikt naudas sodu līdz EUR 350.

 


Nāc un saņem sev nepieciešamo kādu no Valsts pakalpojumiem Riebiņu novada klientu apkalpošanas centrā, Riebiņos, Saules ielā 8, 1.stāvā (VIDEO).

 


 

Nodarbinātības valsts aģentūra  (NVA) sniedz aktuālo informāciju par pasākumu “Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs"

 

Mērķa grupa - skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot), kuri mācās vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs. Skolēns var reģistrēties dalībai pasākumā, sākot ar dienu, kad viņš ir sasniedzis 15 gadu vecumu.

 

Reģistrācija pasākumam norisināsies līdz 2017. gada 17. augustam. Bet atgādinām, ka reģistrēšanās negarantē iesaisti skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā!

 

Iespēja strādāt valsts līdzfinansētajās darba vietās skolēniem būs no 1.jūnija līdz 31.augustam.

 

Skolēns pieteikties pasākumam var elektroniski aizpildot pieteikuma anketu Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapā http://www.nva.gov.lv


Reģistrācijai nepieciešamie dokumenti - personu apliecinošs dokuments (pase vai identifikācijas karte)


Reģistrējoties skolēnam jāizvēlas tas reģions, kurā viņš vēlas strādāt vasaras brīvlaikā.

Pasākuma īstenošana

 

NVA mājas lapā http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=2&mid=571  tiks publicēta informācija par apstiprinātājām darba vietām un atlasēm skolēnu vasaras nodarbinātībai.


Ja skolēns ir vienojies ar konkrētu darba devēju par darbu vasaras brīvlaikā, tad NVA filiāles darbinieks sazināsies ar skolēnu uz norādīto kontaktinformāciju un aicinās skolēnu saņemt norīkojumu dalībai pasākumā.


Ja skolēns un darba devējs nebūs vienojušies par darba vietu, attiecīgā NVA filiāle sazināsies ar skolēnu, lai informētu par vakantajām vietām un atlases laiku pie darba devēja.

 

Ja darba devējs izvēlēsies skolēnu darbam piedāvātajā darba vietā, skolēns tiks aicināts saņemt norīkojumu dalībai pasākumā.

 

Uz atlasi jāņem līdz:

 • personu apliecinošs dokuments (pase vai identifikācijas karte);
 • sagatavots CV.


Skolēns, kurš noslēgs darba līgumu ar darba devēju, saņems:

 • darba algu vismaz valstī noteiktās minimālās darba samaksas apmērā par pilnu nostrādāto darba laiku mēnesī – 380.00 euro;
 • darba vadītāja atbalstu, kurš vada darbu ne vairāk kā 10 skolēniem;
 • nelaimes gadījumu apdrošināšanu;
 • apmaksātas obligātās veselības pārbaudes (ja tās paredzētas normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm), bet ne vairāk kā 28,46 euro apmērā vienam skolēnam.

 

Skolēna darba laiks?

 • Skolēns vecumā no 15 līdz 18 gadiem tiek nodarbināts ne ilgāk kā septiņas stundas dienā un ne vairāk kā 35 stundas nedēļā;
 • Skolēns vecumā no 18 līdz 20 gadiem (ieskaitot) tiek nodarbināts ne vairāk kā astoņas stundas dienā un ne vairāk kā 40 stundas nedēļā.


Ja rodas papildu jautājumi, zvaniet kontaktpersonai, kas filiālē atbild par pasākumu:

Filiāle

Vārds, Uzvārds

Tālr.nr.

Filiāles vadītājs

Preiļu

Anita Anspoka

Antra Šolka

65314023

65314042

Vija Jakimova, 65314021

 


 

Riebiņu klientu apkalpošanas centrs uzsāk sadarbību ar Lauksaimniecības datu centru!

 

Riebiņu klientu apkalpošanas centrā ir iespēja reģistrēt mājas (istabas) dzīvnieku (kaķi, suni, sesku) valsts vienotajā mājas (istabas) dzīvnieku reģistra datubāzē “Mājas dzīvnieku uzskaites vienotā informācijas sistēma”

 

 • Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrēšana ir maksas pakalpojums - EUR 3,50 (par viena dzīvnieka reģistrāciju).

 

(Maksas iekasēšana no dzīvnieka īpašnieka par reģistrāciju iespējama uz vietas klientu apkalpošanas centrā vai uzrādot pirms reģistrācijas veiktu maksājuma uzdevumu uz LDC rekvizītiem).

 

Rekvizīti:
Saņēmējs: Lauksaimniecības datu centrs
PVN maks. Nr. 90001840100
Valsts kases Rīgas norēķinu centrs
Norēķinu konts: LV88TREL2160380004000
Ieņēmumu kods: 21499
BIC kods: TRELLV22)

 

 • Mājas (istabas) dzīvnieka reģistrācijai nepieciešamie dokumenti:

 

1. Mājas (istabas) dzīvnieka pase.

2. Aizpildīta un parakstīta Mājas (istabas) dzīvnieka reģistrācijas veidlapa: A sadaļu aizpilda un paraksta dzīvnieka īpašnieks B sadaļu aizpilda, paraksta un ar zīmogu apliecina praktizējošs vetārsts. Ja B sadaļu nav aizpildījis vetārsts, to no dzīvnieka pases aizpilda īpašnieks, bet neparaksta.
Veidlapa izdrukai šeit: http://www.ldc.gov.lv/lv/veidlapas/veidlapu_paraugi/ (31.punkts)

3. Personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība).

4. Maksājumu  apliecinošs dokuments. Iespējams samaksu veikt ar norēķinu karti  Riebiņu klientu apkalpošanas centrā.


 

Nodarbinātības valsts aģentūra informē par būtiskākajām izmaiņām Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā

 

Kopš 2017. gada 1. janvāra saskaņā ar Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma 14. panta 5. daļu http://likumi.lv/doc.php?id=62539

 

Bezdarbnieka pienākums ir vienas darba dienas laikā ziņot NVA: (iepriekš bija trīs darba dienu laikā)

- ja persona kļuvusi par darba ņēmēju vai pašnodarbinātu personu

- ja radušies apstākļi, kas nedod tiesības saglabāt bezdarbnieka statusu

- ja ir iegūts darba ņēmēja statuss uz laiku līdz diviem mēnešiem

- ja persona dodas meklēt darbu uz citu ES/ EZZ dalībvalsti


 

 

Informējam, ka portālā www.latvija.lv e-pakalpojumā "E-iesniegums VSAA pakalpojumiem" ir pieejami trīs jauni e-iesniegumi:

 

1.       E-Iesniegums slimības pabalsta piešķiršanai vai pārrēķināšanai

2.       E-Iesniegums maternitātes pabalsta piešķiršanai vai pārrēķināšanai

3.       E-Iesniegums U1 dokumenta "Periodi, kas jāņem vērā, lai izmaksātu bezdarbnieka pabalstu" saņemšanai


 

 

Latgales iedzīvotāji valsts un pašvaldības pakalpojumus saņems ātrāk, ērtāk un izdevīgāk

 

Ātrāk, ērtāk, izdevīgāk – šīs priekšrocības publisko pakalpojumu saņemšanā turpmāk varēs novērtēt ikviens Latgales reģiona iedzīvotājs, jo pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) iniciatīvas Latgalē šogad darbu uzsāks 11 Valsts un pašvaldības vienotie klientu apkalpošanas centri (VPVKAC). Tādejādi iedzīvotāji un uzņēmēji valsts un pašvaldības pakalpojumus varēs saņemt vienkopus, būtiski ietaupot laiku un naudu.

 

Šādi, uz klientu ērtībām orientēti, centri jau atvērti Aglonas, Baltinavas, Ciblas, Dagdas, Daugavpils, Ilūkstes Riebiņu un Viļānu  novados, savukārt Rugāju novads radis iespēju atvērt divus klientu apkalpošanas punktu, lai VPVKAC priekšrocības nodrošinātu vairāk iedzīvotājiem. Decembrī šāds klientu apkalpošanas centrs tiks atvērts arī Viļakā.  Jaunatvērtajos VPVKAC privātpersonas un uzņēmēji var saņemt savas pašvaldības un astoņu valsts iestāžu noteiktus pakalpojumus.

 

VPVKAC klātienē var pieteikt noteiktus Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) un Valsts ieņēmumu dienesta (VID) pakalpojumus. Iedzīvotāji var saņemt arī informāciju par Nodarbinātības valsts aģentūras, Uzņēmumu reģistra, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts darba inspekcijas, VID, VSAA un Valsts zemes dienesta e-pakalpojumiem un palīdzību e-pakalpojumu lietošanā. Savukārt Lauku atbalsts dienests sadarbību ar pašvaldībām uzsāks 2016. gadā. Uzkrājot un izvērtējot iestāžu un pašvaldību sadarbības pieredzi, VPVKAC pieejamo valsts pakalpojumu klāstu plānots papildināt.

 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs  Kaspars Gerhards norāda: Ātrāk, ērtāk, izdevīgāk – šīs priekšrocības publisko pakalpojumu saņemšanā turpmāk varēs novērtēt ikviens Latgales iedzīvotājs, kurš izmantos Valsts un pašvaldības vienotā klientu centra pakalpojumus. Priecājos par katru Latgales  pašvaldību, kas atsaucās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iniciatīvai būtiski pilnveidot valsts un pašvaldības pakalpojumu saņemšanas kārtību. Īstenojot šādu,  inovatīvu, pieeju publisko pakalpojumu sniegšanā, Latvija ir paraugs arī daudzām Eiropas valstīm.”

 

Lai sniegtu iespējas iedzīvotājiem un uzņēmējiem reģionos saņemt valsts un pašvaldības publiskos pakalpojumus, izveidojot  11 Valsts un pašvaldības vienotos klientu apkalpošanas centrus, VARAM no valsts budžeta Latgales reģiona desmit pašvaldībām piešķīrusi 120 624 EUR.  Valsts budžeta finansējums piešķirts telpu pielāgošanai un aprīkošanai, darbavietas uzturēšanai un nodarbināto atlīdzībai. Kopumā VARAM līdz gada beigām pakāpeniski atvērs 66 VPVKAC visā Latvijā.

 

Vairāk informācijas par VPVKAC, to darba laiku un sniegto pakalpojumu apmēru iedzīvotāji var uzzināt savā pašvaldībā vai valsts un pašvaldību pakalpojumu vienotajā portālā www.latvija.lv/pakalpojumucentri

 


 

Riebiņu novada VPVKAC darbu uzsācis 2016. gada 1. oktobrī

 

 

Klientu apkalpošanas centrā iedzīvotāji var saņemt savas pašvaldības un astoņu valsts iestāžu noteiktus pakalpojumus. Riebiņu novada pakalpojumu centrā klātienē var pieteikt noteiktus Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) un Valsts ieņēmumu dienesta (VID) pakalpojumus. Tāpat iedzīvotāji var saņemt informāciju par Nodarbinātības valsts aģentūras, Uzņēmumu reģistra, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts darba inspekcijas, VID, VSAA un Valsts zemes dienesta e-pakalpojumiem un palīdzību e-pakalpojumu lietošanā. Savukārt Lauku atbalsts dienests sadarbību ar pašvaldību uzsāks 2016. gadā. Uzkrājot un izvērtējot iestāžu un pašvaldību sadarbības pieredzi, VPVKAC pieejamo valsts pakalpojumu klāstu plānots papildināt.

 

Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru izveide ir mērķtiecīgs Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas virzītās politikas rezultāts, lai iedzīvotājiem padarītu ērtāku un pieejamāku publisko pakalpojumu saņemšanu. Latvija, pilnveidojot iedzīvotājiem iespējas saņemt publiskos pakalpojumus, ir paraugs arī daudzām Eiropas valstīm.

 

Riebiņu novada VPVKAC

Adrese: Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu pagasts, Riebiņu novads, LV - 5326

Darba laiks: darba dienās no plkst. 8.30-12.30 un no 13.00-17.00

 

Vairāk informācijas par VPVKAC iedzīvotāji var uzzināt savā pašvaldībā vai valsts un pašvaldību pakalpojumu vienotajā portālā https://www.latvija.lv/lv/pakalpojumucentri.