Notikumu kalendārs

    Februāris    

Domes sēdes

 

Domes kārtējās sēdes notiek ne retāk kā vienu reizi mēnesī

(parasti katra mēneša trešās nedēļas otrdienā plkst. 14.00).

 

Nākamā domes sēde notiks 20. februārī plkst. 14:00.

 

Darba kārtība: (ievietots __.__.2018.)

 

Plānoto kārtējo domes sēžu grafiks 2018. gadam:

2018. gada 16. janvāris.

2018. gada 20. februāris.

2018. gada 20. marts.

2018. gada 17. aprīlis.

2018. gada 22. maijs.

2018. gada 19. jūnijs.

2018. gada 17. jūlijs.

2018. gada 21. augusts.

2018. gada 18. septembris.

2018. gada 16. oktobris.

2018. gada 20. novembris.

2018. gada 18. decembris.