Notikumu kalendārs

    Februāris    

Domes budžets

 

Saistošos noteikumus par Riebiņu novada domes pamatbudžetu un speciālo budžetu skatīt sadaļā "Saistošie noteikumi"

Novada domes budžets 2018. gadam

Plānotie ieņēmumi 2018. gadā

Plānotais izdevumu sadalījums 2018. gadā

Riebiņu novada domes saistošie noteikumi Nr. 1/2018 "Par Riebiņu novada domes 2018. gada budžetu"

Novada domes budžets 2017. gadam

Plānotie ieņēmumi 2017. gadā

Plānotais izdevumu sadalījums 2017. gadā

Novada domes budžets 2016. gadam

Plānotie ieņēmumi 2016. gadā

Plānotais izdevumu sadalījums 2016. gadā

Novada domes budžets 2015. gadam

Plānotie ieņēmumi 2015. gadā

Plānotais izdevumu sadalījums 2015. gadā

Novada domes budžets 2014. gadam

Plānotais izdevumu sadalījums 2014. gadā

Uzturēšanas izdevumi pa struktūrvienībām

Plānotie ieņēmumi 2014. gadā

Speciālais budžeta plāns 2014. gadam

Riebiņu novada domes saistošie noteikumi Nr. 1 un Nr. 2 "Par Riebiņu novada domes 2014. gada pamatbudžetu" un "Par Riebiņu novada domes speciālo budžetu"

Novada domes budžets 2013. gadam

Plānotais izdevumu sadalījums 2013. gadā

Uzturēšanas izdevumi pa struktūrvienībām

Plānotie ieņēmumi 2013. gadā

Speciālais budžeta plāns 2013. gadam

Riebiņu novada domes sasistošie noteikumi Nr. 2 "Par pamatbudžetu 2013. gadam"

 

Riebiņu novada domes saistošie noteikumi Nr. 3 "Par speciālo budžetu 2013. gadam"

Novada domes budžets 2012. gadam

Plānotais izdevumu sadalījums 2012. gadā

Uzturēšanas izdevumi pa struktūrvienībām

Plānotie ieņēmumi 2012. gadā

Speciālais budžeta plāns 2012. gadam

Novada domes budžets 2011. gadam

Plānotais izdevumu sadalījums 2011. gadā

Uzturēšanas izdevumi pa struktūrvienībām

Plānotie ieņēmumi 2011. gadā

Speciālais budžeta plāns 2011. gadam

Novada domes budžets 2010. gadam

Plānotais izdevumu sadalījums 2010. gadā

Uzturēšanas izdevumi pa struktūrvienībām

Plānotie ieņēmumi 2010. gadā

Speciālais budžeta plāns 2010. gadam