Notikumu kalendārs

    Februāris    

Derīgo izrakteņu ieguves atļaujas

 

Saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumu Nr.696 «Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība» 39. punktu informāciju par izsniegtajām bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujām pašvaldība ievieto savā tīmekļa vietnē. Atļaujas izsniedzējs savā tīmekļa vietnē ievieto arī informāciju par zemes dzīļu izmantošanas ierobežošanu, apturēšanu, licenču vai atļauju anulēšanu.

 

Atļaujas Nr.

Izsniegšanas datums

Termiņš, līdz kuram atļauja derīga

Saņēmējs

Atradnes nosaukums

Derīgo izrakteņu veids

1.3-8/270

22.03.2018

12.09.2042

Ināra Čingule

Gračuļi

Smilts

1.3-8/371

18.05.2018

19.12.2042

VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”

„Kankuļi – 1980.g.”

Smilts – grants un smilts

1.3-8/44

17.01.2019

28.06.2043

VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”

„Skangeļi (Riebiņi)” 2018. gada iecirknis

Smilts – grants un smilts

1.3-8/253

29.04.2019

25.10.2043

VAS „Latvijas valsts meži”

„Reinieki 2018”

Smilts – grants un smilts

1.3-8/593

29.10.2019

2.07.2044

VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”

„Rutuļi I” iecirknis „Rutuļi LAU”

Smilts – grants un smilts