Notikumu kalendārs

    Decembris    

Derīgo izrakteņu ieguves atļaujas

 

Saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumu Nr.696 «Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība» 39. punktu informāciju par izsniegtajām bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujām pašvaldība ievieto savā tīmekļa vietnē. Atļaujas izsniedzējs savā tīmekļa vietnē ievieto arī informāciju par zemes dzīļu izmantošanas ierobežošanu, apturēšanu, licenču vai atļauju anulēšanu.

 

Atļaujas Nr. Izsniegšanas datums Termiņš, līdz kuram atļauja derīga Saņēmējs Atradnes nosaukums Derīgo izrakteņu veids
1.3-8/270 22.03.2018 12.09.2042 Ināra Čingule Gračuļi Smilts
1.3-8/371 18.05.2018 19.12.2042 VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” „Kankuļi – 1980.g.” Smilts – grants un smilts