Notikumu kalendārs

    Aprīlis    

Deputāti

 

Riebiņu novada domes priekšsēdētājs

Pēteris Rožinskis ("Latvijas Zaļā partija")
Ieņemamais amats: Riebiņu novada domes priekšsēdētājs
Izglītība: augstākā, LLA
e-pasts: peteris.rozinskis@riebini.lv

 

 

Riebiņu novada domes deputāti:

 

Dina Staškeviča - Latvijas Zaļā partija.

Ineta Anspoka - "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA".

Marija Bernāne - Latvijas Zaļā partija.

Āris Elsts - "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA".

Jāzeps Ivanāns - Latvijas Zaļā partija.

Margarita Krole - Latvijas Zaļā partija.

Jānis Kupris - LATGALES PARTIJA.

Maigonis Mediņš - Latvijas Zaļā partija.

Ilga Pokšāne - Latvijas Zaļā partija.

Ārija Pudule - "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA".

Andrs Sondors - LATGALES PARTIJA.

Juris Sparāns - Latvijas Reģionu Apvienība, Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija.

Alberts Upenieks - Latvijas Zaļā partija.

Edgars Vilcāns - "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija.

 

 

Deputātu pieņemšanas laiks

 

 

Katru pirmdienu no plkst. 9.00 līdz 12.00 Riebiņu novada domē - Pēteris Rožinskis.

 

Katra mēneša pirmajā trešdienā no plkst. 9.00 līdz 11.00 Galēnu pagasta teritioriālajā pārvaldē - Jānis Kupris.

 

Katra mēneša pirmajā ceturtdienā no plkst. 9.00 līdz 11.00 Sīļukalna pagasta teritioriālajā pārvaldē - Andrs Sondors.

 

Katru trešdienu no plkst. 10.00 līdz 12.00 Riebiņu vidusskolā - Ineta Anspoka.

 

Katru mēneša pirmajā otrdienā no plkst. 10.00 līdz 12.00 Rušonas pagasta teritoriālās pārvaldes telpās un katra mēneša pirmajā ceturtdienā no plkst. 12.00 līdz 17.00 Rušonas pagasta sabiedriskajā centrā - Dina Staškeviča.

 

Katra mēneša pirmajā trešdienā no plkst. 9.00 līdz 11.00 Galēnu pagasta teritioriālajā pārvaldē, bet pārējās trešdienās no plkst. 9.00 - 10.00 ģimenes ārsta praksē Liepu ielā 2-19, Galēnos - Margarita Krole.

 

Katru ceturtdienu no plkst. 10.00 līdz plkst. 12.00 Sīļukalna pamatskolā - Marija Bernāne.

 

Katra mēneša otrajā piektdienā no plkst. 9.00 līdz 12.00 un ceturtajā piektdienā no plkst. 9.00 līdz 13.00 Stabulnieku pagasta teritoriālajā pārvaldē - Maigonis Mediņš.

 

Katra mēneša pirmajā trešdienā no plkst. 10.00 līdz 13.00 un katra mēneša trešajā trešdienā no plkst. 13.00- 17.00 Silajāņu pagasta teritioriālajā pārvaldē - Juris Sparāns.

 

Katra mēneša trešajā piektdienā no plkst. 9.00 līdz 10.00 Sīļukalna pagasta teritioriālajā pārvaldē - Alberts Upenieks.

 

Katra mēneša pirmajā otrdienā no plkst. 11.00 līdz 17.00 Riebiņu kultūras centrā - Ilga Pokšāne.

 

Katra mēneša pirmajā pirmdienā no plkst. 9.00 līdz 16.00 Dravnieku pamatskolā - Ārija Pudule.

 

Riebiņu novada domes sēžu zālē pēc iepriekšēja pieraksta - Āris Elsts.