Notikumu kalendārs

    Februāris    

Deputāti

 

Riebiņu novada domes priekšsēdētājs

Pēteris Rožinskis ("Latvijas Zaļā partija")
Ieņemamais amats: Riebiņu novada domes priekšsēdētājs
Izglītība: augstākā, LLA
e-pasts: peteris.rozinskis@riebini.lv

 

 

Riebiņu novada domes deputāti:

Dina Staškeviča - Latvijas Zaļā partija.

Ineta Anspoka - "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA".

Marija Bernāne - Latvijas Zaļā partija.

Āris Elsts - "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA".

Jāzeps Ivanāns - Latvijas Zaļā partija.

Margarita Krole - Latvijas Zaļā partija.

Jānis Kupris - LATGALES PARTIJA.

Maigonis Mediņš - Latvijas Zaļā partija.

Ilga Pokšāne - Latvijas Zaļā partija.

Ārija Pudule - "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA".

Andrs Sondors - LATGALES PARTIJA.

Juris Sparāns - Latvijas Reģionu Apvienība, Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija.

Alberts Upenieks - Latvijas Zaļā partija.

Edgars Vilcāns - "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija.

 

 

Deputātu pieņemšanas laiks

 

Katra mēneša 1. trešdienā no plkst. 9.00 līdz 11.00 Galēnu pagasta teritioriālajā pārvaldē - Jānis Kupris.

 

Katra mēneša 1. ceturtdienā no plkst. 9.00 līdz 11.00 Sīļukalna pagasta teritioriālajā pārvaldē - Andrs Sondors.

 

Katru trešdienu no plkst. 10.00 līdz 12.00 Riebiņu vidusskolā - Ineta Anspoka.

 

Katru trešdienu no plkst. 10.00 līdz 12.00 Rušonas pagasta teritoriālās pārvaldes telpās un katru ceturtdienu no plkst. 10.00 līdz 12.00 Rušonas pagasta sabiedriskajā centrā - Dina Staškeviča.