Notikumu kalendārs

    Septembris    

Būvvalde

 

RIEBIŅU NOVADA BŪVVALDE

Reģ. Nr. 90011547024

Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu novads, LV-5326. Tālrunis 65392640.

e-pasts: arturs.poplavskis@riebini.lv

Vadītājs: Arturs Poplavskis

 

Pašvaldības nodevas par būvatļaujas saņemšanu Riebiņu novada domē

 

VEIDLAPAS:

 

IESNIEGUMS par apliecinājuma kartē atzīmi par būvdarbu pabeigšanu.

IESNIEGUMS par atzīmi būvatļaujā.

IESNIEGUMS par atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi

IESNIEGUMS par būves neesamību.

IESNIEGUMS par būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā.

IESNIEGUMS par projektēšanas nosacījumu izpildi.

IESNIEGUMS par paskaidrojuma rakstā atzīmi par būvdarbu pabeigšanu.

 

Informācija

Būvniecības ieceres

Izsniegtās būvatļaujas Riebiņu novadā 2016. gadā

 

Izsniegtās būvatļaujas Riebiņu novadā 2014./2015. gadā

Arhitektūras un plaņošanas uzdevumi Riebiņu novadā 2014./2015. gadā

 

Izsniegtās būvatļaujas Riebiņu novadā 2013. gadā

Arhitektūras un plaņošanas uzdevumi Riebiņu novadā 2013. gadā

Būvniecības iesniegumi, plānošanas un arhitektūras uzdevumi, RIEBIŅI, 2013.

 

Izsniegtās būvatļaujas Riebiņu novadā 2012. gadā

Arhitektūras un plaņošanas uzdevumi Riebiņu novadā 2012. gadā

 

Izsniegtās būvatļaujas Riebiņu novadā 2011. gadā

Arhitektūras un plaņošanas uzdevumi Riebiņu novadā 2011. gadā

 

Izsniegtās būvatļaujas Riebiņu novadā 2010. gadā

Arhitektūras un plānošanas uzdevumi Riebiņu novadā 2010. gadā

 

Izsniegtās būvatļaujas Riebiņu novadā 2009. gadā

Arhitektūras un plānošanas uzdevumi Riebiņu novadā 2009. gadā

 

Arhitektūras un plānošanas uzdevumi Riebiņu novadā 2008. gadā

Izsniegtās būvatļaujas Riebiņu novadā 2008. gadā