Notikumu kalendārs

    Septembris    

Autoceļi

Līdz ar pavasara šķīdoņa laika iestāšanos, pakāpeniski tiks ieviesti smagsvara autotransporta satiksmes ierobežojumi, uzstādot ceļa zīmes Nr. 312 „Masas ierobežojums 10 t” uz Riebiņu novada pašvaldības autoceļiem, provizoriski – no 2018. gada 20. marta.

 

Smagsvara autotransporta ierobežojumi tiek ieviesti pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 456 „Noteikumi par autoceļu valsts aizsardzību un kārtību, kādā ieviešami transportlīdzekļu satiksmes aizliegumi un ierobežojumi” līdz ar pavasara šķīdoņa laiku un, lai novērstu autoceļu bojājumus. Autotransporta satiksmes ierobežojumi tiek ieviesti uz nenoteiktu laiku (galējais laiks līdz pavasara šķīdoņa beigām). Iestājoties labvēlīgiem klimatiskajiem apstākļiem (sals vai sauss saulains laiks), ierobežojumi uz noteiktu laiku var tikt atcelti. Lūdzam kravu pārvadātājiem un lauku saimniecībām laicīgi izvest, piegādāt kravas līdz ierobežojumu ieviešanai.

 

Atgādinām: pa visiem autoceļiem bez ierobežojuma atļauts pārvietoties operatīvajiem transportlīdzekļiem; nekādas speciālās atļaujas kravu izvešanai šķīdoņa laikā pa ceļiem, kur noteikti ierobežojumi, netiek izsniegtas (izņemot svaigpiena pārvadājumiem); satiksmes ierobežojumu ievērošanu kontrolēs Riebiņu novada atbildīgās amatpersonas sadarbībā ar Pašvaldības policiju un Valsts policiju. Sīkāka informācija par satiksmes ierobežojumiem pieejama pa tālr. 65324378.

 


 

Riebiņu novada pašvaldības autoceļu un ielu noteiktās uzturēšanas klases 2018. gada vasaras sezonā un autoceļu saraksts 2018. gada vasaras sezonā, kuriem netiek piemērotas prasības atbilstoši noteiktajai uzturēšanas klasei skatīt šeit

 


 

Riebiņu novada pašvaldības autoceļu un ielu noteiktās uzturēšanas klases 2017./2018. gada ziemas sezonā:

 

 

RIEBIŅU novada pašvaldības autoceļu saraksts 2017./2018.gada ziemas sezonā, kuriem netiek piemērotas prasības atbilstoši noteiktajai uzturēšanas klasei skatīt šeit.