Notikumu kalendārs

    Februāris    

Pašvaldība

 

RIEBIŅU NOVADA DOME

Adrese: Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu novads, LV - 5326

Tālrunis +371 65324376

Fakss +371 65324375

E-pasts: riebini@riebini.lv

 

DARBA LAIKS

Pirmdienās no plkst. 8.30 – 18.00

Otrdienās no plkst. 8.30 – 17.00

Trešdienās no plkst. 8.30 – 17.00

Ceturtdienās no plkst. 8.30 – 17.00

Piektdienās no plkst. 8.30 – 16.00

 

Pusdienu pārtraukums 12.30 - 13.00

 

Reģ. Nr. 90001882087

AS "SEB BANKA"

Kods UNLALV2X

Konts LV12UNLA0050005638857

 

Riebiņu novada domes darbinieku pieņemšanas laiks 

 

1. kabinets

Priekšsēdētājs

Pirmdienās

9.00–12.00

Kultūras centrs,

2. stāvs

Kultūras centra vadītāja

Darba dienās

9.00–12.30

13.00–16.00

2. kabinets

Galvenā grāmatvede

Otrdienās

9.00–12.00

  3. kabinets

  Izpilddirektors 

Pirmdienās

9.00-12.00  

Kultūras centrs,

2. stāvs

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Pirmdienās

Otrdienās

Trešdienās

Ceturtdienās

 

Piektdienās

 

 

Sestdienās

8.30–12.30

13.00–16.30

 

 

 

8.30–12.30

13.00–15.00

 

Saskaņā ar iesniegumiem

5.kabinets

Vecākā juriste, jurists

Darba dienās

9.30–12.30;

13.00–16.00

6. kabinets

Lietvede, ekonomiste

Otrdienās

 

Ceturtdienās

9.00–12.30

 

9.00–11.00

7. kabinets

Attīstības un plānošanas daļa, nekustamā īpašuma speciāliste

Otrdienās

Ceturtdienās

 

10.00–12.30

10.00–12.30

8. kabinets

Tehniskā daļa, Komunālo pakalpojumu nodaļa

Pirmdienās

10.00–12.00

Riebiņu novada domes 2. stāvā

Nekustamā īpašuma nodokļu speciāliste, grāmatvede

Darba dienās

9.00–12.30;

13.00–16.00

11. kabinets

Grāmatvedība

Darba dienās

9.00–12.30;

13.00–16.00

12. kabinets

Sabiedrisko attiecību speciālists; Būvvalde

Pirmdienās

 

Piektdienās

9.00–12.30

13.00–16.00

9.00–12.30

13.00–16.00

13. kabinets

Sociālā dienesta vadītāja

Darba dienās

9.00– 12.30;

13.00– 16.00

 14. kabinets

 Bāriņtiesas locekle, kas veic apliecinājumus

Pirmdienās, otrdienās trešdienās, ceturtdienās

Piektdienās (Rušonas pag.)

 

9.00– 12.30;

13.00– 16.00

 

9.00– 12.30;

13.00– 16.00

 15. kabinets

 Bāriņtiesas vadītāja

 

Otrdienās

Ceturtdienās

 

  9.00– 12.30

  13.00– 16.00