Notikumu kalendārs

    Marts    

Pašvaldība

 

RIEBIŅU APVIENĪBAS PĀRVALDE

 

Adrese: Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu pagasts, Preiļu novads, LV - 5326

Tālrunis +371 6524641 

E-pasts: riebinupagasts@preili.lv

 

DARBA LAIKS

Pirmdienās no plkst. 8.30 – 18.00

Otrdienās no plkst. 8.30 – 17.00

Trešdienās no plkst. 8.30 – 17.00

Ceturtdienās no plkst. 8.30 – 17.00

Piektdienās no plkst. 8.30 – 16.00

 

Pusdienu pārtraukums 12.30 - 13.00

 

Reģistrācijas Nr. 40900036927

Adrese: Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu pagasts, Preiļu novads, LV-5326
AS “SEB BANKA”
Kods UNLALV2X
Konts LV12UNLA0050005638857

 

Riebiņu apvienības pārvaldes darbinieku pieņemšanas laiks 

 

106. kabinets

Pārvaldes vadītāja

Pirmdienās

9.00–12.00

206. kabinets Nekustamā īpašuma nodokļu speciāliste, grāmatvede Darba dienās

9.00–16.00

208. kabinets Psihologs    

Kultūras centrs,

2. stāvs

Kultūras centra vadītāja

Darba dienās

9.00–16.00

301. kabinets Attīstības un plānošanas daļa

Otrdienās

Ceturtdienās

10.00–12.30

10.00–12.30

302. kabinets

Galvenā grāmatvede

Otrdienās

9.00–12.00

306. kabinets

Lietvede, ekonomiste

Otrdienās

Ceturtdienās

9.00–12.30

9.00–11.00

308. kabinets

Tehniskā daļa,

Komunālo pakalpojumu nodaļa

Pirmdienās

10.00–12.00

311. kabinets

Grāmatvedība

Darba dienās

9.00–16.00

312. kabinets

Sabiedrisko attiecību speciālists

Pirmdienās

9.00–16.00

107. kabinets

Sociālā dienesta vadītāja

Darba dienās

9.00– 16.00