Notikumu kalendārs

    Februāris    

Remigrācija

Lai uzsāktu mērķtiecīgu darbu remigrācijas veicināšanai, 2018. gadā VARAM ir izveidoja piecu reģionālo remigrācijas koordinatoru tīklu, nodrošinot vienu reģionālo koordinatoru katrā plānošanas reģionā. Koordinatori palīdz aizbraukušajiem atgriezties mājās, bet pašvaldībām – atgūt savus iedzīvotājus.

 

Ikvienam interesentam ir iespēja bez maksas saņemt reģionālā koordinatora konsultāciju par sev aktuāliem jautājumiem, kas saistīti ar atgriešanos Latvijā konkrētā reģionā. Koordinators vienlaikus ir atbalsta persona, kas palīdz ārvalstīs esošajiem tautiešiem attālināti izvērtēt priekšrocības pārdomātam lēmumam, kā arī sagatavoties, lai veiksmīgi atgrieztos Latvijā.

 

Katram remigrantam ir individuālas vajadzības un apstākļi, kas jāņem vērā, tādējādi saziņas gaitā tiek apzināti visi interesējošie jautājumi, uz kuriem koordinators Latvijā palīdz rast atbildes, nepieciešamības gadījumā sadarbojoties arī ar pašvaldības un valsts iestādēm.

 

Kopš 2019. gada arī Riebiņu novads iesaistās remigrācijas projektā “Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās”, lai sniegtu potenciālajiem remigrantiem un remigrantiem informatīvu atbalstu, risinot jautājumus, kas saistīti ar atgriešanos uz dzīvi Latvijā un Riebiņu novadā.

 

Latgalē remigrācijas koordinatora pienākumus veic Astrīda Leščinska, e-pasts: astrida.lescinska@lpr.gov.lv, mob. tel. 29122163.