Notikumu kalendārs

    Februāris    

Pakalpojumi

Atļaujas

 

Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi

 

Būvvaldes pakalpojumi

 

Bāriņtiesas pakalpojumi

 

Sociālā dienesta pakalpojumi

 

Dzīvesvietas deklarēšana, reģistrācija, anulēšana

 

Nekustamā īpašuma apsaimniekošana

 

Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija

 

 

 

INFORMĒJAM!

 

Riebiņu novada dome, lai sniegtu pakalpojumus un realizētu savas funkcijas, veic fizisko personu datu apstrādi atbilstoši apstrādes mērķiem.