Notikumu kalendārs

    Februāris    

Veselības aprūpe

Veselības aprūpes pieejamība Riebiņu novadā

 

Riebiņu novadā darbojas ārstniecības iestādes:

1. M. Kroles ģimenes ārstes prakse Galēnos (tajā strādā arī ārsta palīgs),

2. M. Kroles ģimenes ārstes prakses filiāle Sīļukalnā (strādā feldšere),

3. D. Orlova ģimenes ārsta prakse Riebiņos (strādā feldšere),

4. I. Petrānes ģimenes ārstes prakse Stabulniekos (strādā feldšere),

5. J. Džeriņas ģimenes ārstes prakse Silajāņos (strādā feldšere).

 

Kā arī darbojas feldšeru punkts Silajāņos un Rušonā. Riebiņos pieejama Dz. Ozoliņas zobarstniecības prakse.

 

Riebiņu novada teritorijā ir 1 farmaceitiskā iestāde: "Preiļu aptieka" filiāle Riebiņos.

 

Margaritas Kroles ģimenes ārsta prakse

Liepu iela 2-19. Galēni, Riebiņu novads, LV-5311.

Reģ.  26025512172, stat. kods 7663-00002

Sniedz valsts garantētos primārās veselības aprūpes pakalpojumus.

Pieņemšana:

           Pirmdienās     9.00 - 13.00;

           Otrdienās       9.00 - 13.00;

           Trešdienās    13.00 - 19.00;

           Ceturtdienās   8.00 - 12.00;

           Piektdienās   13.00 - 14.00 (no 9.00 – 12.00 Sīļukalna medpunktā).

 

 

Lai personas ar funkcionālajiem traucējumiem saņemtu medicīniskos pakalpojumus, iepriekš jāzvana pa tālruni 65329016, lai vienotos par pakalpojumu saņemšanas iespējamību ārsta praksē vai dzīves vietā.

 

Ģimenes ārstu un feldšeru ambulatorās pieņemšanas laiki

Ģimenes ārstu darbības pamatteritoriju iedalījuma plāns 2013. - 2015. gadam