Notikumu kalendārs

    Septembris    

Noderīga informācija

 

Eiropas Savienības strukturālie fondi www.esfondi.lv

Eiropas sociālais fonds Latvija www.esflatvija.lv

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija www.raplm.gov.lv

Finanšu ministrija www.fm.gov.lv

Bērnu un ģimenes lietu ministrija www.zm.gov.lv

Zemkopības ministrija www.zm.gov.lv

Lauku atbalsta dienests www.lad.gov.lv

Kopienu iniciatīvu fonds www.iniciativa.lv

Latvijas investīciju un attīstības aģentūra www.liaa.gov.lv

Latvijas attīstības aģentūra www.lda.gov.lv

Programma jaunatne www.yfe.lv

Sociālās palīdzības fonds www.spf.lv

Apvienoto nāciju organizācija Latvijā www.undp.lv

Nevalstisko organizāciju centrs www.ngo.org.lv

Baltijas - Amerikas partnerattiecību programma www.bapf.lv

Attīstības programmu aģentūra www.apa.lv

Latvijas vides investīciju fonds www.lvif.gov.lv

Valsts aģentūra "Eiropas Savienības informācijas aģentūra" www.latvija-eiropa.gov.lv

Latvijas pašvaldību savienība www.lps.lv

Sabiedrības integrācijas fonds www.lsif.lv

Valsts Kultūrkapitāla fonds www.kkf.lv

Latvijas kultūras fonds www.lkf.lv

Valsts reģionālās attīstības aģentūra www.nvd.gov.lv

Profesionālās izglītības attīstības aģentūra www.piaa.gov.lv

Nodarbinātības valsts aģentūra www.nvd.gov.lv

Valsts darba inspekcija www.vdi.lv

Valsts ieņēmumu dienests www.vid.gov.lv

Centrālā statistikas pārvalde www.csb.lv

Pārtikas un veterinārais dienests www.pvd.gov.lv