Notikumu kalendārs

    Augusts    

Jaunumi lauksaimniekiem

 

Par Uzņēmumu reģistra klātienes pakalpojumu izmaiņām reģionālajās nodaļās

 

No 2019. gada 7. maija būtiski mainīsies klientu apkalpošanas laiki vairākās Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra (turpmāk – Reģistrs) reģionālajās nodaļās.

 

Turpmāk Bauskas, Daugavpils, Jēkabpils, Liepājas, Rēzeknes un Ventspils reģionālajās nodaļās klātienes pakalpojumi būs pieejami divas reizes nedēļā – otrdienās un ceturtdienās no pulksten 13.00 līdz pulksten 16.00. Savukārt Rīgas un Valmieras reģionālajās nodaļās saglabāsies līdzšinējā kārtība.

 

Lēmums par klātienes pakalpojumu laika samazināšanu pieņemts, ņemot vērā Reģistra stratēģiskos attīstības virzienus, tostarp elektronisko pakalpojumu attīstību, kā arī izmaiņas klientu pieprasījumā pēc klātienes pakalpojumiem. Klienti dokumentus reģistrācijai 60% gadījumu iesniedz elektroniski, liecina 2017.gada un 2018.gada statistika.

 

Jau šobrīd visi Reģistra pakalpojumi ir pieejami elektroniski. Turklāt tuvāko gadu laikā iestādes pakalpojumi būs pieejami tikai elektroniski. Tāpēc Reģistrs jau 2017.gadā sāka pakāpeniski samazināt darba laiku reģionālajās nodaļās klientu apkalpošanai klātienē. Dokumentus reģistrācijai papīra formā var iesūtīt arī ar pasta starpniecību. 

 

Reģistra pakalpojumus elektroniski var saņemt valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv. Konsultācijas par sniegtajiem pakalpojumiem var saņemt, zvanot uz iestādes informatīvo tālruni 67031703 vai jautājot virtuālajai asistentei UNA. Virtuālā asistente UNA (“Uzņēmēju Nākotnes Atbalsts”) darbojas Reģistra mājas lapā un šobrīd čata režīmā prot atbildēt uz jautājumiem par reģistrācijai iesniedzamajiem dokumentiem.  

 


 

LLKC Preiļu konsultāciju birojs organizē 2 dienu apmācības kvalifikācijas paaugstināšanai gaļas liellopu saimniecību īpašniekiem, pārraugiem un visiem interesentiem. Vairāk info lasiet šeit

 


 

LOSP aicina sienu un salmus ruļļos nepārdot ārpus Latvijas

 

Vakar, 18.septembrī notika Zemkopības ministrijas (ZM) Konsultatīvās padomes sēde, kurā piedalījās arī Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) vadība. Sēdē tika diskutēts par situāciju Latgalē un Latvijas laukos saistībā ar ilgstošajām lietavām.

 

Jau šobrīd Lauku atbalsta dienests (LAD) pieņem pieteikumus par zemniekiem radītajiem zaudējumiem no ārkārtas stāvokļa noteiktās teritorijas. Uz piektdienu bija pieņemti 694 pieteikumi, no kuriem apsekoti jau 513 lauksaimnieki ar kopplatību 18247 ha. Pēc LAD prognozēm un lauksaimnieku viedokļu uzklausīšanas līdz pieteikšanās termiņa beigām - 2.oktobrim, varētu vēl būt nesaņemti iesniegumi no 2/3 applūdušo teritoriju. LAD ģenerāldirektore uzteica Latgales zemnieku godaprātu piesakoties zaudējumu kompensācijai, iesniedzot tikai zaudētās platības.

 

Zaudējumi tiks kompensēti jebkuram zemniekam neatkarīgi no saimniecības lieluma. Skaidrības labad gan ir jānošķir piemājas dārziņi, kuros par radīto zaudējumu gadījumiem ir jāgriežas vietējā pašvaldībā nevis LAD.

 

ZM informēja, ka iepriekšējā nedēļā ir pieņemts lēmums par sankciju nepiemērošanu zemniekiem, kuri līdz 15.septembrim nebūs novākuši ražu plūdu skartajās teritorijās. Tāpat ir pagarināti Lauku attīstības programmas (LAP) projektu uzsākšanas un/vai nobeiguma termiņi līdz 2018.gada septembrim. Akcizētās dīzeļdegvielas piešķiršanā 2018.gadam par pamatu tiks ņemta 2016.gada izlaide no ha, nevis 2017.gada fakts.

 

Premjers un Zemkopības ministrs ir vienojušies ar banku, Finanšu institūcijas ALTUM un Valsts ieņēmumu dienesta (VID) vadītājiem par termiņu pagarināšanu izsniegtajiem kredītiem un nodokļu maksājumiem, bez papildus sankcijām zemniekiem, kuri personīgi vērsīsies bankā vai VID ar pamatotu prasību. Nosacījums gan ir viens: ir jābūt labai kredītvēsturei un korektai līdzšinējai nodokļu nomaksai.

 

Sēdē tika minēti gadījumi, kad Polijas un Lietuvas uzņēmēji apbraukā pierobežas lauksaimniekus ar piedāvājumu uzpirkt rupjo lopbarību un sienu ruļļos. LOSP aicina vietējos zemniekus šo sienu pārdot tomēr pašu kolēģiem - lopkopjiem, jo pēc aplēsēm Latvijā šobrīd ir bijis iespējams sagatavot ne vairāk par 60% nepieciešamās rupjās lopbarības. Šajā jautājumā esam gatavi būt starpnieki tajos gadījumos, kad kāds lauksaimnieks meklēs pircēju šā gada vai iepriekšējā gada sienam, rakstot mums uz . Analogi ir ar salmiem ruļļos - pakaišiem.

                                                            


 

Biedrība - Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP) - ir Latvijas lielākā un nozīmīgākā nacionālā līmeņa lauksaimnieku konsultatīvā padome, kas apvieno 58 lauksaimniecības nozaru un daudznozaru valsts līmeņa nevalstiskās organizācijas un kopumā pārstāv vairāk kā 14 200 ražojošo lauksaimnieku. LOSP iesaistās Latvijas lauksaimniecības un lauku attīstības politikas veidošanā un īstenošanā sadarbībā ar valsts likumdevējiem, valsts pārvaldes institūcijām, Zemkopības ministriju un citiem sociālajiem sadarbības partneriem.

 

 

 

Papildu informācija pa tālruni 67027320, 26311133 vai sūtot e-pastu uz losp@losp.lv

 


 

MK rīkojums par ārkārtējās situācijas izsludināšanu

 

Pamatojoties uz 2013. gada 17. decembra Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr. 352/78, (EK) Nr. 165/94, (EK) Nr. 2799/98, (EK) Nr. 814/2000, (EK) Nr. 1290/2005 un (EK) Nr. 485/2008 atcelšanu, 64. panta 2. punkta "a" apakšpunktu un Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likuma 4. panta pirmās daļas 1. punkta "c" apakšpunktu un otrās daļas 2. punktu, likuma "Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli" 4. panta otro daļu, 5. panta pirmo daļu un 6. panta pirmo daļu, kā arī ievērojot zemkopības ministra sniegto informāciju par lietavu un plūdu izraisītajām sekām:

 

 1. Izsludināt ārkārtējo situāciju no 2017. gada 29. augusta līdz 2017. gada 30. novembrim šādās administratīvajās teritorijās:
  1. Aglonas novads;
  2. Baltinavas novads;
  3. Balvu novads;
  4. Ciblas novads;
  5. Dagdas novads;
  6. Daugavpils novads;
  7. Ilūkstes novads;
  8. Kārsavas novads;
  9. Krāslavas novads;
  10. Līvānu novads;
  11. Ludzas novads;
  12. Preiļu novads;
  13. Rēzeknes novads;
  14. Riebiņu novads;
  15. Rugāju novads;
  16. Vārkavas novads;
  17. Viļakas novads;
  18. Viļānu novads;
  19. Zilupes novads;
  20. Alūksnes novads;
  21. Jēkabpils novads;
  22. Madonas novads;
  23. Lubānas novads;
  24. Gulbenes novads;
  25. Cesvaines novads;
  26. Varakļānu novads;
  27. Krustpils novads.

 

 1. Noteikt Zemkopības ministriju par atbildīgo institūciju darbību koordinācijai ārkārtējās situācijas laikā.

 

 1. Zemkopības ministrijai:
  1. līdz 2017. gada 1. oktobrim apzināt ārkārtējās situācijas teritorijā cietušās personas (lauksaimniekus) un faktiskos nodarītos zaudējumus atbilstoši Lauku atbalsta dienestā 2017. gadā deklarētajām platībām;
  2. līdz 2017. gada 1. novembrim sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par kopīgajiem lauksaimnieku zaudējumiem, kā arī priekšlikumus par kompensācijas apmēru atbilstoši kultūraugu un zemes izmantošanas veidam un pieprasījumu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".

 

 1. Lauku atbalsta dienests un Valsts ieņēmumu dienests cietušajām personām (lauksaimniekiem), kas tieši saistītas ar minētajiem plūdiem un to radītajām sekām, nepiemēro soda sankcijas līgumsaistību neizpildīšanas gadījumā. Iespēju nepiemērot soda sankcijas minētajām personām lūgums rast arī kredītiestādēm un citām līguma attiecībās esošajām personām.

 

5. Valsts kancelejai saskaņā ar likuma "Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli" 9. panta ceturto daļu informēt sabiedriskos elektroniskos plašsaziņas līdzekļus par pieņemto lēmumu.

 

 

Ministru prezidents                                                   Māris Kučinskis

 

Zemkopības ministrs                                                Jānis Dūklavs

 


 

"Pārnovadu uzņēmēju dienas 2017" Aizkrauklē 17. un 18. martā

 

Ar mērķi iepazīstināt iedzīvotājus ar uzņēmēju un amatnieku  ražoto produkciju un sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī  veicināt informācijas apmaiņu uzņēmējdarbības vidē un tūrisma, izglītības un sabiedrisko aktivitāšu jomā, Aizkraukles novada pašvaldība jau 6. reizi Aizkrauklē rīko “Pārnovadu uzņēmēju dienas 2017”, kas notiks 17. un 18. martā.

 

Uzņēmēju diena Aizkrauklē ik gadu kļūst arvien populārāka. 2016.gadā tajā piedalījās 179 dalībnieki no visas Latvijas. Kopā tika aizpildīti 390 tirdzniecības metri. Piedalījās 35 skolēnu mācību uzņēmumi, kopskaitā 71 jaunietis no 15 dažādām Latvijas skolām. Dalībnieki Aizkrauklē ieradās no Rīgas, Jēkabpils, Lielvārdes, Madonas, Viesītes, Ogres, Krāslavas, Jelgavas, Gulbenes, Bauskas, Dobeles, pat no Liepājas, Valmieras,  Rēzeknes un no citiem Latvijas novadiem. Protams kupls pulks arī no kaimiņu - Skrīveru, Kokneses, Jaunjelgavas un Pļaviņu novadiem, arī sadarbības partneri no Biržiem Lietuvā. Pasākumu apmeklēja vairāki tūkstoši apmeklētāju.

 

Šogad pasākums notiks 2 dienas. 17. martā ikviens aicināts piedalīties Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras organizētajā “Izaugsmes dienā 2017”, kas ir platforma un domnīca uzņēmēju, NVO, jauniešu un citu iesaistīto grupu izaugsmes, domāšanas un jaunrades veicināšanai ar mērķi pilnveidot ikdienā veicamos darba procesus uzņēmējdarbībā, izglītībā, kultūrā un sabiedriskajā darbībā. Šīs dienas mērķis ir provocēt domāšanu un veidot atziņas kopīgai līdzdarbībai pašvaldības izaugsmes veicināšanā. “Izaugsmes dienas” ietvaros tiks rīkotas paralēlas meistarklašu, semināru un lekciju sesijas četrām dažādām mērķauditorijām : Uzņēmēji un NVO; pašvaldības darbinieki un iestāžu vadītāji; izglītības un kultūras darbinieki, pedagogi un vidusskolēni un jaunieši.  “Izaugsmes diena 2017” notiks Aizkraukles novada vidusskolā, Lāčplēša ielā 21, no plkst. 10:00 līdz 17:00.

Otrajā dienā, 18. martā Aizkrauklē sporta centrā no plkst. 9:00 līdz 15:00 notiks jau tradicionālā “Izstāde - gadatirgus 2017", kurā aicināti piedalīties uzņēmēji, amatnieki, lauksaimnieki, NVO, Tūrisma informācijas centri,  skolēnu mācību uzņēmumi un pašvaldības no visas Latvijas. Dienas gaitā dalībniekus aicinām prezentēt savus produktus un pakalpojumus, sniegt konsultācijas, organizēt konkursus, loterijas, degustācijas un produkcijas tirdzniecību. Izstāde - gadatirgus ir vieta, kur notiek pieredzes apmaiņa un jaunu kontaktu dibināšana. Atraktīvāko stendu īpašnieki tiek apbalvoti ar specbalvām. Pasākumā uzņēmēji saņem pateicības balvas no Aizkraukles novada pašvaldības 9 nominācijās. Iedzīvotāji līdzīgi kā iepriekšējos gadus aicināti noteikt uzvarētāju nominācijā “Draudzīgākais klientam 2017”, izvirzot sev tīkamāko Aizkraukles uzņēmēju un balsojot kultūras namā un "IGA centrā". Sekojiet līdzi citām balsošanas iespējām www.aizkraukle.lv

 

Uzņēmējiem, kuri piedalīsies pasākuma abās dienās, būs iespēja iegūt ielūgumus uz tradicionālo neprofesionālo dziedātāju konkursa “Klusie ūdeņi” koncertu un balli 17. marta vakarā Aizkraukles pilsētas kultūras namā. Aizkraukles TIP palīdzēs jums noorganizēt naktsmītnes Aizkrauklē, vai tās apkārtnē.

 

Lai pieteiktu dalību “Izaugsmes dienā 2017” līdz 15. martam aizpildiet pieteikumu šajā saitē: http://ej.uz/IDAizkraukle. Lai pieteiktu dalību “Izstādē – gadatirgū”,  lūdzam aizpildīt pieteikuma anketu un nosūtīt uz e-pastu dome@aizkraukle.lv vai iesniegt to Aizkraukles novada pašvaldības kancelejā līdz 7. martam.

 

Pasākuma PROGRAMMALEKTORI un PIETEIKUMA ANKETA.


 

Augu aizsardzības līdzekļu apliecības pārreģistrēšana

 

LKC, Preiļu konsultāciju birojs, Raiņa bulv. 19 Preiļu novada domes zālē 15. martā plkst. 9.00 rīko apmācības augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem apliecības pārreģistrēšanai.

 

Jāatzīmē, ka saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 147 “Noteikumi par profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju, augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru, augu aizsardzības līdzekļu pārdevēju un augu aizsardzības konsultantu apmācību un apliecību izsniegšanas kārtību” persona, kas saņēmusi profesionālā augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecību otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu lietošanai, jāveic pārreģistrācija pēc 5 gadiem, noklausoties 8 stundu kursu par jaunumiem augu aizsardzības normatīvajos aktos. Ja persona gada laikā pēc izsniegtās apliecības derīguma termiņa beigām nav to pagarinājusi atbilstoši noteikumiem, jaunu apliecību tā iegūst tikai pēc tam, kad noklausījusies apmācību kursu par jaunumiem normatīvajos aktos augu aizsardzības jomā un sekmīgi nokārtojusi pārbaudījumu par pamatapmācības programmu.

 

Uz mācībām jāpiesakās līdz 13.03.2017. (jāuzraksta iesniegums un foto 3x4cm) pie Preiļu KB augkopības konsultantes Ineses Magdalenokas tel. 25907315; 26329462; e-pasts: inese.magdalenoka@llkc.lv


 

Aicinām novada uzņēmējus pieteikties dalībai „Uzņēmēju dienas Latgalē 2016”

Latvijas lielākā uzņēmēju biedrība Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) sadarbībā ar Latgales Plānošanas reģionu aicina pašvaldības un uzņēmējus pieteikties dalībai „Uzņēmēju dienas Latgalē 2016”, kas notiks 23. un 24. septembrī Latgales vēstniecībā „GORS”, Rēzeknē, Pils ielā 4.

„GORS” lielajā koncertzālē apmeklētājiem būs iespēja iepazīties ar Latgales novadu pašvaldību piedāvājumu, katram novadam raksturīgajiem produktiem, pakalpojumiem, tūrisma informāciju un uzņēmumiem. Savukārt plašajās pirmā un otrā stāva telpās ikviens varēs apskatīt Latgales reģiona un visas Latvijas jaunākos ražojumus. Pie koncertzāles būs iespēja baudīt Latgalei raksturīgos gardumus mājražotāju un amatnieku gadatirgū, kā arī apskatīt Nacionālo Bruņoto spēku tehniku.

Tāpat apmeklētājiem SEB līzings nodrošinās iespēju iepazīties ar vairāk nekā 40 jaunākajiem automašīnu modeļiem, noskaidrot to iegādes un finansējuma iespējas, kā arī doties izmēģinājuma braucienā ar visdažādākajām automašīnām – sākot no kompaktklases līdz pat apvidus auto. Speciālisti palīdzēs izprast automašīnu tehniskos parametrus un drošas, ekonomiskas braukšanas nianses.

Līdzīgi kā pērn rīkotajās „Uzņēmēju dienās Latgalē”, arī šogad uzņēmējiem pasākuma laikā būs iespēja iegūt zināšanas Biznesa iespēju forumā, kas notiks sadarbībā ar SEB banku un viņu piesaistītiem ekspertiem, lai diskutētu par aktualitātēm Latgales reģionā. Savu dalību pasākuma atklāšanā apstiprinājis Ministru prezidents Māris Kučinskis.

Riebiņu novada uzņēmēji tiek aicināti pieteikties līdz augusta beigām. Pieteikšanās pa e-pastu: iveta.snepste@riebini.lv. Dalības maksas apjoms stendā tiks vēl precizēts un informācija papildināta.

 


 

26. janvārī tikšanās - mājražotāju un amatnieku stends

Sadarbojoties LLKC Preiļu nodaļai, Preiļu novada domei, Preiļu novada uzņēmējdarbības centram, uzņēmējiem Ingunai un Aigaram Zīmeļiem, un mājražotājiem, lauku saimniekiem un amatniekiem no Preiļu, Vārkavas, Līvānu, Aglonas un Riebiņu novadiem, pērnā gada nogalē Preiļu iedzīvotājus un viesus pirmssvētku un svētku laikā t/c Oga priecēja bagātīgs un gana krāšņs stends ar vietējiem pārtikas un amatniecības izstrādājumiem.

Stends aktīvi darbojās tikai 11 dienas, bet šajā laika posmā varēja redzēt, ka vietējā prece ir cieņā un pircēji labprāt to iegādājas. Stendā piedalījās 23 uzņēmēji, kuri attīstījuši savu mazo un unikālo biznesu, piedāvājot bez „e” vielām tīru pārtiku un oriģinālus amatniecības izstrādājumus.

Paši stenda dalībnieki ir gandarīti, precei rasts noiets, ir vēlme ražot vēl.

Tādēļ šobrīd turpinās sarunas ar mājražotājiem, lauku saimniekiem un amatniekiem par tālākas sadarbības attīstību, izveidojot ilgtspējīgu tirdzniecības vietu Preiļos, kas sekmētu mazā biznesa attīstību gan Preiļu pilsētā, gan Preiļu un apkārtējos novados.

Aicinām visus uzņēmīgos cilvēkus, kuri jau ražo un tos, kuri vēlas savu hobiju pārvērst mazā biznesā uz tikšanos šī gada 26. janvārī pulksten 13.00 Preiļu novada uzņēmējdarbības centrā, Kooperatīva ielā 6 (3. stāvā).

Neskaidrību gadījumā zvanīt pa tālruni 26636243 Inetai. 


 

Mazās lauku saimniecības varēs saņemt atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai

No 2015. gada 3. septembra līdz 2015. gada 5. oktobrim būs atvērta projektu pieņemšanas kārta apakšpasākumā „Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības”. Šī apakšpasākuma mērķis ir veicināt mazo lauku saimniecību konkurētspēju, paaugstinot to ražošanas produktivitāti, efektivitāti, atbalstot kooperāciju un tirgus pieejamību. Atbalsta pretendents atbalsta saņemšanai ir eksistējoša mazā lauku saimniecība – saimnieciskās darbības veicējs: fiziska persona, kuras dzīvesvieta ir deklarēta lauku teritorijā, vai juridiska persona, kuras juridiskā adrese ir lauku teritorijā.

Jāņem vērā arī nosacījumi, ka, lai saņemtu atbalstu, kopējā īpašumā esošās vai nomātās apsaimniekotās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība nevar pārsniegt 50 hektāru, iegūta augstākā vai vidējā profesionālā lauksaimniecības izglītība vai apgūtas lauksaimniecības pamatzināšanas vismaz 160 stundu apjomā un citi nosacījumi. Par tiem plašāku informāciju var lasīt LAD mājaslapā izvēlnē "Atbalsta veidi".

Pieejamais publiskais finansējums pirmajā apkšapasākuma kārtā ir EUR 20 851 400. Darījumdarbības plāna īstenošanai un mērķu sasniegšanai nepieciešamos ieguldījumus veido vismaz 80% ilgtermiņa ieguldījumi, ko apliecina priekšapmaksas rēķini vai citi darījumus apliecinoši dokumenti, kā arī vispārējās izmaksas, ka ir ne vairāk kā 20% no ilgtermiņa ieguldījumiem. Atbalsta apmērs viena darījumdarbības plāna īstenošanai ir EUR 15 000, kas tiek izmaksāts divās daļās atbilstoši darījumdarbības plānam.

Plašāku informāciju lauksaimnieki var saņemt, zvanot uz LAD informatīvo tālruni 67095000.


 

Apstiprināta atbalsta piešķiršanas kārtība jaunajiem lauksaimniekiem

 

16. jūnijā valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto noteikumu projektu, kas nosaka valsts un ES atbalsta piešķiršanas kārtību pasākuma “Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība” apakšpasākumā “Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai”. Atbalsts ir noteikts 40 000 eiro vienreizēja maksājuma veidā, kas tiks izmaksāts divās daļās.

Noteikumu projekts paredz iespēju piešķirt atbalstu juridiskai vai fiziskai personai, kuras gada kopējais apgrozījums iepriekšējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas vai saimniecības ekonomiskais lielums standarta izlaides vērtībā projekta iesnieguma iesniegšanas brīdī ir vismaz 15 000 eiro,bet neviens no rādītājiem nepārsniedz 70 000 eiro. Noteikumu projekts nosaka atbalsta pretendentiem izvirzāmās prasības, atbalstāmās darbības, publiskā finansējuma veidu un apmēru, pieteikšanās kārtību un iesniedzamos dokumentus.

Plānots, ka atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem veicinās jauniešus pārņemt lauku saimniecības savā īpašumā. Iesaistot personas, kas jaunākas par 40 gadiem, lai veidotu jaunas lauku saimniecības vai pārņemtu jau esošās, tiks piesaistīts lauksaimniecības nozarei nepieciešamais darbaspēks ar jaunām zināšanām un prasmēm. Visā plānošanas periodā Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākumam „Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai” paredzētais kopējais publiskais finansējums ir 13 900 934 eiro. Plānošanas periodā paredzēts izsludināt divas projektu iesniegšanas kārtas. Plašāka informācija pieejama MK mājaslapā.


 

Ideju konkurss Biznesa ekspresis

Ar Norvēģijas finanšu instrumenta atbalstu, šī gada maija beigās visiem aktīvajiem un aizrautīgajiem Latvijas iedzīvotājiem ir lieliska iespēja - piedalīties ideju konkursā Biznesa ekspresis, kura mērķis ir uzrunāt potenciālos biznesa ideju autorus, iedrošināt tos īstenot savas idejas, sniedzot nepieciešamās zināšanas un kontaktus to realizācijai, kā arī konkursa uzvarētājiem tiks sniegts  finansiālais atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai (kopējais balvu fonds vairāk kā 50 000 eur).

Biznesa ekspresis pieturēs piecos Latvijas reģionos - Rīgā, Kurzemē, Zemgalē, Vidzemē un Latgalē.

Konkurss Biznesa ekspresis tiek organizēts divās kārtās un tajās aicināti piedalīties visi biznesa ideju autori, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu. Konkursa ietvaros katra reģiona labākajām biznesa idejām būs iespēja saņemt finansējumu 2000 - 5000 eur apmērā, savas biznesa idejas attīstībai, kā arī mentoru - individuālu konsultantu bezmaksas atbalstu. Īpašas simpātiju balvas saņems arī sponsoru favorītidejas.

Plašāka informācijas pieejama  konkursa mājas lapa www.biznesaekspresis.lv. Iesniegt pieteikumus Biznesa ekspresim, izmantojot mājas lapu, varēs līdz 28. jūnijam.

Sekojiet līdzi Biznesa ekspreša ceļam arī sociālajos tīklos -draugiem.lv/BiznesaEkspresis, facebook.com/BiznesaEkspresis un Twitter.com/B_ekspresis

Konkursu organizē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, sadarbojoties ar Valmieras Biznesa un inovāciju inkubatoru.
Finansiālu konkursa atbalstu nodrošina Norvēģijas finanšu instruments, AS Swedbank un SIA VALPRO.  Informatīvo atbalstu nodrošina RE:TV, Radio SWH, Radio SWH+, Radio7, Kurzemes Radio.


 

Seminārs mājražotājiem un uzņēmējiem

2015. gada 10. jūnijā pulksten 11.00 Preiļu novada uzņēmējdarbības centrā sadarbībā ar LLU Tehnoloģiju un zināšanu pārneses nodaļu un Latgales uzņēmējdarbības centru tiek rīkots seminārs mājražotājiem un uzņēmējiem „Uzņēmēju un mājražotāju iespējas jaunu tehnoloģiju izstrādē, sadarbojoties ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti”. Sīkāka informācija pa tālruni + 371 26636243 ( Ineta Liepniece).


 

Seminārs lauksaimniekiem

Preiļu novada domes zālē, Raiņa bulvārī 19 notiks seminārs lauksaimniekiem, kuri 2015. gadā uzsākuši saistības bioloģiskajā lauksaimniecībā. Semināra darba kārtība pieejama šeit...


 

Dabas aizsardzības pārvalde aicina pieteikt pārbaudei bioloģiski vērtīgus zālājus

No nākamā gada līdz 2019. gada rudenim visā Latvijā tiks veikta aizsargājamo dzīvotņu kartēšana – eksperti dosies dabā un inventarizēs mežus, purvus, atsegumus, ūdeņus un zālājus. Lai obligāti apmeklējamās platībās iekļautu zālājus, kuru atbilstība bioloģiski vērtīga zālāja (BVZ) statusam līdz šim nekad nav pārbaudīta, Dabas aizsardzības pārvalde aicina zemju īpašniekus līdz šī gada 15. maijam pieteikt šādas teritorijas pārbaudei.

Zālāju īpašnieki tiek aicināti pieteikt kartēšanai tikai tādus zālājus, kas pēc īpašnieka domām atbilst vismaz vienai no turpmāk uzskaitītajām pazīmēm: zālājs izmantots ekstensīvi kā pļava vai ganība un nav uzarts vismaz 30 – 40 gadus, ticis pļauts ar siena novākšanu un/vai ganīts, nav katru gadu lietoti minerālmēsli ar slāpekļa devu, kas lielāka par 50 kg/ha; zālāja zelmeni veido liels skaits dažādu savvaļas ziedaugu sugu un tajā nedominē viena vai vairākas no uzskaitītajām sugām: ložņu vārpata, dziedniecības pienene, pļavas timotiņš, parastā kamolzāle, lielā nātre, podagras gārsa, meža suņburkšķis, daudzgadīgā airene; visā zālāja platībā bieži sastopamas vismaz piecas dabisko zālāju indikatorsugas. Pazīstamākās no tām ir gaiļbiksīte, dzirkstelīte jeb savvaļas neļķīte, parastais vizulis jeb blusiņsmilga, Eiropas saulpurene, ziepenīte, spradzene, vidējā ceļteka u. c..

Pārbaudes netiks veiktas zālājos, kas bija pieteikti BVZ noteikšanai 2013. gadā, bet netika atzīti par bioloģiski vērtīgiem. Kartēšanai Latvija būs sadalīta 12,5 x 12,5 km lielos kvadrātos. Katrā no tiem eksperts obligāti apmeklēs tos zālājus, kas ir noteikti kā bioloģiski vērtīgie zālāji līdz 2013. gadam (2013. un 2014. gadā pārbaudītie zālāji netiks apmeklēti).

Apsekošanas rezultāti tiks apkopoti un paziņoti pakāpeniski atbilstoši paveiktajiem darbiem 2016., 2017. un 2018. gadā. Informāciju par lauku bloku kartēs iezīmētajiem bioloģiski vērtīgajiem zālājiem varēs iegūt Lauku atbalsta ienesta (LAD) reģionālajās pārvaldēs un dabas datu pārvaldības sistēmā "Ozols".

Papildus informācija informācija, pieteikuma anketa un paraugs pievienojamai kartei atrodami Dabas aizsardzības pārvaldes interneta vietnē www.daba.gov.lv-> Aktualitātes-> BVZ pārbaude.


 

Seminārs piena lopkopjiem

A/S "Dimela Veta Latvija" sadarbībā ar biedrību "Zemnieku Saeima" rīko semināru "Ilgtspējas saimniekošanas metodes piena lopkopības saimniecībās". Seminārs notiks 2015. gada 25. martā, Riebiņu kultūras centrā, Saules ielā 8. Semināra sākums plkst. 10:00.

DARBA KĀRTĪBA

10.00 - 13.00  Alternatīvas iespējas dzīvnieku veselības uzturēšanai un atjaunošanai bioloģiskajās un konvencionālajās saimniecībās, praktiski ieteikumi. Video materiāla noskatīšanās par praktisku pieredzi ASV bioloģiskās lopkopības saimniecībās. Lekore lauksaimniecības dzīvnieku veselības speciāliste, veterinārārste Vita Būde - Gaile

13. 00 - 13.30 Kafijas pauze

13.30 - 14.30 Kūtsmēslu apsaimniekošanas tehnoloģijas bioloģiskajās un konvencionālajās saimniecībās, SEG emisijas. Lektore biedrības "Zemnieku saeima" eksperte Iveta Grudovska

14.30 - 15.00 Normatīvo aktu jaunumi. Lekors biedrības "Zemnieku saeima" lauksaimniecības politikas eksperts Mārtiņš Trons

Aicinām pieteikties iepriekš pie Līgas Briedes tel.28678960 (A/S "Dimela Veta Latvija", Latgales reģiona pārstāve). Dalības maksa 10.00 Eiro.


 

Seminārs par zivju audzēšanu

24. martā plkst. 10:00 Jaundomes muižā notiks Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūta „BIOR” seminārs „No zivju audzēšanas un ielaišanas ezeros līdz zvejai, makšķerēšanai un zivju slimībām”.

Uz semināru tiek aicināti zivju audzētāji, ezeru apsaimniekotāji, makšķernieki, zvejnieki, sabiedrisko organizāciju un pašvaldību pārstāvji, vides inspektori, vides entuziasti un visi citi interesenti. Kontakttālrunis: Ruta Medne 29427491


 

Seminārs biškopjiem

Latvijas Biškopības biedrība 14. martā organizē Preiļso semināru boškopjiem. Vairāk...


 

Semināri lauksaimniekiem

Aicinām interesentus uz semināriem Riebiņu novadā par Lauku attīstības programmas aktualitātēm un pasākumiem. 16. martā - Rušonas pagastā, 17. martā - Silajāņu pagastā, 30. martā - Riebiņu pagastā un 31. martā Sīļukalna un Stabulnieku pagastā.


 

Notiks apmācības piensaimniekiem Preiļos

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” aicina apmeklēt trīs dienu apmācības projekta  Nr. 14-00-L11114-000104 „Kvalitatīva svaigpiena ieguve mazās un vidējās saimniecībās” ietvaros.  Teorētiskās apmācības notiks no 12. un 18. martā, bet praktiskās nodarbības 19. martā. Apmācību sākums 12. martā plkst. 10.00 Preiļu KB, Raiņa bulvāris 21b, Preiļi.

Apmācību tēmas:

1. Obligātās nekaitīguma prasības pārstrādei paredzētajam govs pienam. Somatiskās šūnas pienā un mastīti,

2. Baktērijas un to vairošanās pienā. Inhibitorvielas pienā,

3. Slaukšanas un piena dzesēšanas iekārtu pareiza darbība un tās kontrole,

4. Pārraudzības datu analīze un rutīnas darba protokolu izveide saimniecībās kvalitatīva piena ieguvei,

5. Piena ieguves un uzglabāšanas organizācija piena ražošanas fermās,

6. Savstarpējās Atbilstības prasības piena ražošanas saimniecībās un to ieviešanas praktiskā pieredze.

Lektori: Silvija Dreijere, Zita Briška, Ilmārs Gruduls.

Mācībās aicināti piedalīties reģistrētu lauksaimniecības produkciju ražojošu uzņēmumu īpašnieki vai arī oficiāli nodarbinātie.

Apmācības tiek rīkotas Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākuma „Arodapmācības un informācijas pasākumi” aktivitātes „Arodapmācības” apakšaktivitātes „Nozares speciālistu līmeņa mācību organizēšana” ietvaros.

100 % no apmācību izmaksām tiek finansētas no ES ELFLA līdzekļiem, nav nepieciešams personas līdzfinansējums (vietu skaits ierobežots).

Pieteikšanās un plašāka informācija par apmācībām pie Preiļu KB lopkopības speciālistes Zitas Briškas, mob. tālr. 29458781, e-pasts: zita.briska@llkc.lv.


 

Informatīvs seminārs

Šī gada 6.martā Sutru kultūras namā (Uzvaras iela 5, Sutri, Līvānu novads, LV-5334) notiks Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas rīkots informatīvs seminārs LBLA Preiļu/Līvānu nodaļas biedriem un visiem interesentiem par bioloģiskās lauksaimniecības aktualitātēm 2015. gadā.
Darba kārtība:
 1. 09:30 - 10:00 Ierašanās, rīta kafija / tēja;
 2. 10:00 - 10:30 Preiļu tiešās pirkšanas pulciņa darbība, sadarbības iespējas (Liene Vilcāne, TP Preiļu pulciņa vadītāja);
 3. 10:30 - 11:15 Lauku attīstības programma 2014-2020 (Gustavs Norkārklis, LBLA valdes priekšsēdētājs);
 4. 11:15 - 12:00 Bioloģiskās lauksaimniecības nosacījumi un kritēriji (Gustavs Norkārklis, LBLA valdes priekšsēdētājs);
 5. 12:00 - 12:30 Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas aktualitātes (Gustavs Norkārklis, LBLA valdes priekšsēdētājs);
 6. 12:30 - 13:00 LBLA Preiļu/Līvānu nodaļas darbība, diskusijas, nodaļas vadītāja vēlēšanas.
LBLA biedriem dalība BEZMAKSAS, pārējiem interesentiem - ziedojums!!!

 

Semināri lauksaimniekiem

Aicinām lauksaimniekus apmeklēt semāru "Par Lauku attīstības programmas pasākumiem un aktualitātēm" un "Dārzeņu un kartupeļu sēklu piedāvājums lauksaimniekiem 2015. gadā".


 

Notiks apmācības par gaļas liellopu audzēšanu

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” aicina apmeklēt trīs dienu apmācības projekta  Nr. 14-00-L11114-000107 „Gaļas liellopu turēšanas tehnoloģijas, šķirnes izvēle, ganāmpulka ģenētika (ekstensīvā un intensīvā ražošana)” ietvaros. Teorētiskās apmācības notiks no 5. un 6. martā, bet praktiskās nodarbības 10. martā. Apmācību sākums 5. martā plkst. 10.00 Preiļu KB, Raiņa bulvāris 21b, Preiļi.

Apmācību tēmas:

1. Ganāmpulka veidošanas pamatprincipi (šķirnes, vaislas buļļa izvēle),

2. Liellopu turēšanas veidi, ekonomiskā efektivitāte,

3. Kvalitatīvas skābbarības sagatavošanas nozīme, uzglabāšana, tās izvērtējums, gatavošanas veidi, ieskābšanas procesi,

4. Profilaktiskie pasākumi slimību ierobežošanai gaļas liellopu ganāmpulkos,

5. Zālāju nozīme liellopu ganāmpulkos, pārraudzības datu analīze saimniecībā,

6. Praktiski ieteikumi gaļas liellopu audzēšanā, produkcijas realizācijas iespējas.

Lektori: Zita Briška, Daiga Baltiņa, Dace Kravale, Anita Miltiņa, Anda Leikuma.

Mācībās aicināti piedalīties reģistrētu lauksaimniecības produkciju ražojošu uzņēmumu īpašnieki vai arī oficiāli nodarbinātie.

Apmācības tiek rīkotas Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākuma „Arodapmācības un informācijas pasākumi” aktivitātes „Arodapmācības” apakšaktivitātes „Nozares speciālistu līmeņa mācību organizēšana” ietvaros.

100 % no apmācību izmaksām tiek finansētas no ES ELFLA līdzekļiem, nav nepieciešams personas līdzfinansējums (vietu skaits ierobežots).

Pieteikšanās un plašāka informācija par apmācībām pie Preiļu KB lopkopības speciālistes Zitas Briškas, mob. tālr. 29458781, e-pasts: zita.briska@llkc.lv.

 


 

Aicinām apmeklēt Preiļu un Riebiņu novada TIC rīkoto bezmaksas izglītojošu semināru "Kvalitatīva tūrisma produkta izveide" esošajiem un potenciālajiem tūrisma uzņēmējiem, kā arī citiem interesentiem Preiļos, Kooperatīva ielā 6, (3.stāvs), 16.martā, plkst. 11.00-16.00 Preiļu novada Uzņēmējdarbības centrā. Semināra programma.

 

Par augu aizsardzības līdzekļu apliecību pārreģistrēšanu


04.03. 2015. LLKC Preiļu konsultāciju birojā ( Preiļi, Raiņa bulvāris 21b)
plkst.9.00 notiks zināšanu atjaunošana 2. reģistrācijas klases profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju apliecību pārreģistrēšanai.
Interesentiem līdz 27.02.2015 aizpildīt pieteikšanās iesniegumu LLKC Preiļu
konsultāciju birojā.
Sīkāka informācija un pieteikšanās pie LLKC Preiļu konsultāciju biroja
augkopības konsultantes Ineses Magdalenokas tel.nr. 25907315.

 

 
Seminārs augu aizsardzības jomā
 
Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) sadarbībā ar Latvijas augu aizsardzības līdzekļu ražotāju un tirgotāju asociāciju (LAALRUTA) un Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centru (LLKC) 2015. gada 13. februārī plkst. 11.00 Preiļos, Daugavpils ielā 59 (Pārtikas un veterinārā dienesta telpās), organizē semināru par augu aizsardzības jomu.

Semināra darba kārtība:

11.00 - 12.30 Augu aizsardzības līdzekļu droša lietošana (LAALRUTA pārstāve Margita Tomsone);
12.30 - 13.00 Kafijas pauze;
13.00 - 14.00 Integrētā augu aizsardzība (VAAD pārstāve Anitra Lestlande).

Par ierašanos lūgums informēt LLKC pārstāvi Inesi Magdalenoku (65381264, 26329462, inese.magdalenoka@llkc.lv) vai VAAD pārstāvi Zentu Dūdu (65307405, 26678015, zenta.duda@vaad.gov.lv).

 

Semināri lauksaimniekiem


29. janvārī Preiļos un 30. janvārī Rožupē notiks Latvijas Lauku konsultāciju centra semināri. Semināru programma Rožupē un Preiļos.

 

[1] Ilustratīvs materiāls par deklarācijas iesniegšanu EDS pieejams VID mājaslapā www.vid.gov.lv sadaļā „Nodokļi >  Iedzīvotāju ienākuma nodoklis > Gada ienākumu deklarācija”.

 


 

Aktualitātes LAP 2007. - 2013. pasākumos un valsts un ES atbalsta saņemšanā skatīt šeit.

 

Infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību un pielāgošanu. Skatīt šeit.

 

Tūrisma aktivitāšu veicināšana. Skatīt šeit.