Notikumu kalendārs

    Februāris    

Uzņēmējdarbība

Par vienu no novada prioritātēm ir noteikta uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides veicināšana un atbalsts, kas sekmētu novada sociāli ekonomisko attīstību, iedzīvotāju labklājību.

 

Uzņēmējdarbība novadā ir cieši saistīta ar vietējo resursu izmantošanu. Riebiņu novadā attīstītākās nozares: lauksaimniecība, kokapstrāde un tūrisms.

 

Novada uzņēmējdarbības īpatnība ir tā, ka pastāv daudz sīku uzņēmumu, kas nav lielie nodokļu maksātāji. Riebiņu novadā ir liels tūrisma attīstības potenciāls, kurš pilnībā nav apgūts.

 

48% no visas novada teritorijas ir lauksaimniecībā izmantojamā zeme, tomēr tā krasi atšķiras kvalitātes un izmantošanas ziņā novada teritorijas ietvaros.

 

Riebiņu novadā ir 3939 sainmniecības. 75% jeb 2945 no novada teritorijā esošajām zemēm apsaimnieko piemājas saimniecības, 21% - zemnieku saimniecības, 4% - personīgās palīgsaimniecības.

 

Kopumā vērtējot lauksaimniecību kā uzņēmējdarbības jomu, jāsecina, ka ir uzsākusies intensīva lauksaimnieciskā darbība. Eiropas Savienības (ES) tiešie maksājumi par lauksaimniecības zemes apstrādi, kā arī iespējas iegūt finansiālu atbalstu no Eiropas fondu projektiem saimniecības uzsākšanai, ir mudinājusi zemniekus pievērsties lauksaimniecībai, tā rezultātā samazinās daudzu lauksaimniecībā nolaisto platību apguve un atjaunošana.

 

31% jeb 19 617 hektāri no novada teritorijas klāj meži. Novada teritorijā darbojas 24 kokapstrādes uzņēmēji.

 

Ņemot vērā novada ģeogrāfisko atrašanās vietu, par vienu no populārākajām un potenciāli veiksmīgākajām uzņēmējdarbības jomām kļūst tūrisms, tomēr pilnībā tas netiek izmantots. Nākotnē tūrisms var dot papildus ienākumus pašvaldības budžetā, jaunas darba vietas un labvēlīgi ietekmēt kopējo Riebiņu novada attīstību.

 

 

Lielākie uzņēmumi Riebiņu novadā:

 

SIA "Agrofirma "Turība"" - nodarbojas ar lauksaimniecības produkcijas ražošanu, piena lopkopību.

 

SIA "Kalni B" - namdaru un galdniecības izstrādājumu ražošana.

 

SIA "Alberts GS" - dolomīta šķembu ražošana karjerā Sīļukalns II.

 

SIA Manco Energy Latgale - koksnes kurināmā ražošana un eksports.

 

SIA "SBR" - dekoratīva betona izstrādājumu ražotne.

 

Riebiņu zirgaudzētava "Auļi" - nodarbojas ar šķirnes zirgu audzēšanu. Zirgu izjādes pakalpojumi. Tiek piedāvātas ekskursiju programmu pieaugušo grupām vai ģimenēm, kā arī ir iespēja pieteikties uz fotosesijām fotogrāfa vadībā. Pieteikšanās pa tālr..: 28356001. Adrese: Skolas iela 18, Riebiņi, Riebiņu novads.

 

SIA "Vicars" - automašīnu remonts un lietotu automašīnu tirdzniecība.

 

SIA "Aglonas serviss" - zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana. Koka taras ražošana.

 

SIA "Daugavieši" - augkopība un tehniskās kultūras.

 

SIA "Agroapgāde" - Lauksaimniecības mašīnu, iekārtu un to piederumu vairumtirdzniecība.

 

SIA "VLS" - kokapstrāde.

 

Z/s "Ozoliņi" - lauksaimniecība.

 

Z/s "Viktorija" - lauksaimniecība.

 

Z/s "Vairogs" - tirdzniecība, graudkopība, kokapstrāde.

 

SIA "EK Ceriņi" - kravu pārvadājumi.

 

Z/s "Daugava" - kravu pārvadājumi.

 

SIA "Everss V" - galdniecība, mēbeļu izgatavošana.

 

SIA "Rušona" - Izmitināšana viesu mājās un cita veida īslaicīgas apmešanās vietās.

 

Uzņēmums SIA „Volmārkoks” ir dibināts 2011. gadā.  Uzņēmuma darbības virzieni: mežizstrāde, zāģmateriālu, taras dēlīšu un šķeldas ražošana. Cirsmas tiek pirktas no privātpersonām. Pēc cirsmas izstrādes, malkas koksne, finierkluči un papīrmalka tiek pārdoti, bet zāģbaļķi un taras kluči tiek piegādāti zāģētavai uz pārstrādi. 2017. gadā uzņēmums nodarbina 15 cilvēkus.

Atrašanās vieta: „Zaseki”, Riebiņu pagats, Riebiņu novads.

Juridiskā adrese: „Volmāri”, Zeiles, Aizkalnes pag., Preiļu nov., LV-5305

Uzņēmuma vadītājs: Jānis Sparāns; kontaktinformācija: mob. tālr – 29460145; e-pasts – volmarisia@gmail.com; mājaslapa – www.volmarkoks.lv

 


 

Lai aktualizētu un precizētu informāciju, bet galvenais – reklamētu Jūsu uzņēmumus un tajos ražoto produkciju vai sniegtos pakalpojumus, Riebiņu novada dome piedāvā bezmaksas iespēju ievietot informāciju par Jūsu uzņēmumu interneta mājas lapā www.riebini.lv

 

Lai to izdarītu, Jums nepieciešams sagatavot informāciju latviešu valodā, kurā ir  norādīts:

 

  • uzņēmuma nosaukums;
  • nozare, darbības veids, produkcija vai pakalpojumi un to izcenojumi;
  • darbinieku skaits;
  • uzņēmuma adrese;
  • uzņēmuma vadītāja vārds, uzvārds;
  • tālrunis, fakss, e-pasts, mājas lapas adrese;
  • papildus informācija, ko jūs gribētu ievietot.
 

Lūdzam pievienot arī uzņēmuma vai produkcijas fotogrāfijas (jpg formātā). Informāciju lūdzam sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi rolands.naglis@riebini.lv