Notikumu kalendārs

    Septembris    

Sporta pasākumi 2021. gadā

 

Viena no sporta prioritātēm kā līdz šim – novada iedzīvotāju maksimāla iesaistīšana sporta aktivitātēs, neaizmirstot par sportisko aktivitāšu profesionalitātes līmeņa paaugstināšanu novada sacensībās. 

 

Plānojot 2021. gada sporta pasākumu plānu, pagasta sporta metodiķi pieturējās pie līdz šim ievērotās kārtības: tiek organizēti visi līdz šim aizsāktie sporta turnīri, čempionāti un sporta spēles, kas tradicionāli norisinās Riebiņu novadā. Līdztekus novada sacensībām, sporta metodiķi organizēs pagasta mēroga sacensības. Visu iepriekš minēto sacensību organizēšana atkarīga no epidemioloģiskās situācijas valstī!

 

Papildus informāciju gan par novada, gan pagasta mēroga sacensību norisi varat saņemt pie pagasta sporta metodiķiem:

 

·        A. Kalvāns - Rušonas pagasts,

·         A. Vanaga - Galēnu pagasts,

·         R. Naglis - Riebiņu pagasts,

·         M. Teilāns  - Sīļukalna pagasts,

·         Ā. Pudule - Stabulnieku pagasts,

·         V. Novikovs - Silajāņu pagasts.

 

Tāpat informācija par sportiskajām aktivitātēm, kas norisināsies Riebiņu novadā ir pieejama novada informatīvā izdevuma "Riebiņu novada ziņas" numuros un novada mājas lapā.

 

Uz tikšanos novada sporta laukumos!