Notikumu kalendārs

    Septembris    

Slēpju noma

 

Trīs novada pagastos darbojas slēpju noma

 

 

Ņemot vērā Covid ierobežojumus, slēpju noma šobrīd nav pieejama, bet, izmantojot savu inventāru, slēpošanas trases Riebiņu novadā ir pieejamas ikvienam interesentam!!!

 

 

Riebiņu novada trīs pagastos: Riebiņos, Rušonā un Stabulniekos darbojas slēpošanas trases un ir iespējama bezmaksas inventāra noma.

 

Riebiņu pagastā slēpošanas aprīkojumu var saņemt bez maksas Riebiņu vidusskolā, Liepu ielā 21, Riebiņos, Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā. Trase un inventārs pieejams: sestdienās un svētdienās pēc iepriekšējās vienošanās pa tālruni 26173320 no plkst. 12:00 līdz 16:00 (ar sporta metodiķi). Atbildīgais par trasi: Rolands Naglis, mob.26173320.

Stabulnieku pagastā slēpošanas aprīkojumu var saņemt bez maksas Dravnieku pamatskolā, Skolas ielā 4, Stabulnieku pagastā, Riebiņu novadā. Trase un inventārs pieejams: darba dienās no plkst. 16.00 – 20.00 (iepriekš sazinoties pa tālruni 29454928 ar sporta metodiķi); sestdienās pēc iepriekšējās vienošanās pa tālruni 29454928 no plkst. 13:00 līdz 17:00 (ar sporta metodiķi). Atbildīgais par trasi: Ārija Pudule, mob. 29454928.

 

Rušonas pagastā slēpošanas aprīkojumu var saņemt bez maksas Rušonas pamatskolā, Liepu ielā 5A, Kastīrē, Rušonas pagastā, Riebiņu novadā. Trase un inventārs pieejams: darba dienās no plkst. 16.00 – 20.00 (iepriekš sazinoties pa tālruni 25918877 ar sporta metodiķi; sestdienās pēc iepriekšējās vienošanās pa tālruni 25918877 no plkst. 12:00 līdz 16:00 (ar sporta metodiķi). Atbildīgais par trasi: Ainārs Kalvāns, mob.25918877.

 

Jāpiebilst, ka pēc inventāra lietošanas, tas jāatgriež atpakaļ tajā pašā dienā tā sākotnējā stāvoklī. Jebkuru neskaidrību gadījumā lūgums sazināties ar sporta komisijas priekšsēdētāju Rolandu Naglis pa tālruni: 26173320. Aicināti visi slēpot gribētāji.

Trase ierīkota un inventārs iegādāts Latvijas - Lietuvas - Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013 projekta Nr.LLB-2-255 "Veselīga dzīvesveida veicināšana Latvijas un Baltkrievijas pierobežas reģionos"/"Move for life" ietvaros.

 

Projekta vispārējais mērķis bija popularizēt veselīgu dzīvesveidu, kā rezultātā visi projekta partneri iegādājās slēpošanas un nūjošanas, kā arī trašu veidošanas inventāru, piedalījās starptautiskās sacensībās, apmācīja speciālistus nūjošanā un ar citām aktivitātēm popularizēja veselīgu dzīvesveidu.

 

Projekta kopējais budžets: 600 841,37 EUR (422 273,71 LVL), t. sk. ENPI līdzfinansējums 90% - 540 757, 23 EUR ( 380 046, 34 LVL), nacionālais finansējums 10% - 60 084, 14 EUR (42 227, 37LVL).

 

Riebiņu novada domes projekta kopējais budžets ir 54 990,09 EUR (38 647,19 LVL).

 

 

 

Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma ir Baltijas jūras reģiona INTERREG IIIB Kaimiņattiecību programmas IIIA Dienvidu prioritātes turpinājums 2007. - 2013.gadam. Vispārējais Programmas stratēģiskais mērķis ir veicināt Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas robežu reģionu teritoriālo kohēziju, nodrošināt augsta līmeņa vides aizsardzību un ekonomisko un sociālo labklājību, kā arī veicināt starpkultūru dialogu un kultūras daudzveidību.

Programma aptver Latgales reģionu Latvijā, Paņevežas, Utenas, Viļņas, Alitas un Kauņas apgabalus Lietuvā, kā arī Vitebskas, Mogiļevas, Minskas un Grodņas apgabalus Baltkrievijā. Kā Programmas Kopīgā vadības iestāde darbojas Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrija. Programmas oficiālā interneta vietne ir www.enpi-cbc.eu.

 

Iveta Šņepste,

projekta koordinatore Riebiņu novadā

 

Par šīs publikācijas saturu ir atbildīga Riebiņu novada dome un tā nekādā veidā nevar tikt izmantota, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.