Notikumu kalendārs

    Septembris    

Sociālās aprūpes centri

UZMANĪBU!!!

Sociālās aprūpes centra “Rušona” Sociālās mājas “Rudenāji” apmeklētājiem!

Sakarā ar koronavīrusa COVID-19 izplatību un epidemioloģiskās drošības uzturēšanu no šī gada 13.marta ir ieviesta

K A R A N T Ī N A

Apmeklētājiem ieeja aizliegta

Paldies par sapratni!

Administrācija

 


 

Nevalstiskā organizācija Rušonas pagastā – sieviešu klubs „Anemone”, atbilstoši saviem mērķiem un uzdevumiem 2003. gada 1. jūlijā nodibināja jaunu uzņēmumu – Sociālās aprūpes centrs "Rušona", kurš tika izveidots, pateicoties projekta „Sociālās aprūpes centra „Rušona” izveide” atbalstam.


Sociālās aprūpes centrs „Rušona” ir Riebiņu novada domes izveidota ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas  iestāde.

 

Centra juridiskā adrese: Gaiļmuiža, Rušonas pagasts, Riebiņu novads, LV-5329

 

Šobrīd sociālās aprūpes centrs „Rušona ” var uzņemt 28 klientus.

SAC „Rušona” uzņem:

 • pirmās un otrās grupas invalīdus no 18 gadu vecuma un pensijas vecumu sasniegušas personas, kurām nepieciešama patstāvīga vai pagaidu sociālā un medicīniskā aprūpe, ja minētās personas saskaņā ar Labklājības ministrijas instrukciju par medicīniskajām indikācijām un kontrindikācijām uzņemšanai Centrā drīkst uzturēties;
 • krīzes situācijā nonākušas personas.          

Iestājoties SAC „Rušona” jāiesniedz šādi dokumenti:

 • personas iesniegums;
 • medicīniskā karte;
 • izziņa par veselības pārbaudi ( F 027 y );
 • ģimenes ārsta izziņa, ka var uzturēties parastā tipa pansionātā;
 • DEĀK izsniegta invaliditātes izziņa, ja persona nav sasniegusi pensijas vecumu;
 • pašvaldības, kuras administratīvajā teritorijā persona deklarējusi savu dzīvesvietu, aizpildīta personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas karte un lēmums par personas ievietošanu iestādē;
 • personas un tās apgādnieku vai pašvaldības, kura pieņēma lēmumu par personas ievietošanu iestādē, noslēgts līgums ar Centra vadītāju  par sociālās aprūpes pakalpojumiem, atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai;
 • persona, iestājoties Centrā, uzrāda pasi.

SAC „Rušona” uzdevumi:

 • nodrošināt  klientu sociālo un medicīnisko aprūpi un radīt labvēlīgus dzīves apstākļus;
 • nodrošināt klientus ar dzīvojamo platību ne mazāk kā 6m², kurā ir sadzīvei   nepieciešamais inventārs;
 • apgādāt klientus ar veļu, apģērbu un apaviem atbilstoši gadalaikam;
 • organizēt kvalitatīvu ēdināšanu, ņemot vērā katra klienta vecumu un veselības  stāvokli;
 • veikt sociālo, darba un medicīnisko rehabilitāciju atbilstoši katras personas fiziskajam un psihiskajam stāvoklim;
 • nodrošināt klientu medicīnisko aprūpi;
 • apgādāt klientus ar rehabilitācijas līdzekļiem;
 • nodrošināt inkontinences un higiēnas preces;
 • organizēt nodarbības, kultūras un atpūtas pasākumus;
 • organizēt palīdzību klientu individuālo sociālo problēmu risināšanā ( tikšanās ar ģimenes locekļiem, radiniekiem un draugiem);
 • pēc klienta vēlēšanās organizēt garīgo aprūpi atbilstoši  konfesionālajai  piederībai;
 • izstrādāt projektus sociālo aprūpes pakalpojumu pilnveidošanai;
 • problēmu risināšanā sadarboties ar citām institūcijām: sociālajiem dienestiem, valsts policiju, ģimenes ārstiem un citiem speciālistiem.

Kontaktinformācija:

Vadītāja: d.t. 65326823, 65312202. 

 


 

Savukārt veco ļaužu sociālā māja "Rudenāji" ir Galēnu pagasta pašvaldības un sabiedriskās organizācijas "Mozaīka" sadarbības rezultātā iekārtota dzīvojamā māja, ar mērķi - nodrošināt dzīvojamo platību, sniegt komunālos pakalpojumus un sociālo aprūpi gados veciem cilvēkiem un invalīdiem.

 

2011. gada 3. oktobrī, noslēdzoties veiksmīgai projekta „Sociālās dzīvojamās mājas „Rudenāji” siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” realizācijai, svinīgi tika atklāta sociālā dzīvojamā māja „Rudenāji”.

 

Projekta gaitā sociālai dzīvojamai mājai „Rudenāji” tika veikta jumta atjaunošana ar pārseguma siltināšanu, tajā skaitā arī bēniņu pārseguma papildus siltināšana, nomainīti logi ēkā, nosiltinātas ārsienas, veikta ieejas mezgla rekonstrukcija, nosiltināts pagraba pārsegums, veikts telpu kosmētiskais remonts, ierīkota ventilācijas sistēma un ugunsdzēsības, apziņošanas un zibens aizsardzības sistēma, nomainīta elektroinstalācija un gaismas ķermeņi ēkā, renovēta ūdensvada un kanalizācijas sistēma, ierīkota centrālās apkures sistēma un labiekārtota teritorija.

 

 

Kopumā sociālajā dzīvojamā mājā ir paredzētas 20 vietas. Tāpat dzīvojamā māja „Rudenāji” ir pilnībā aprīkota ar jaunām mēbelēm un sadzīves iekārtām, kas ļauj iemītniekiem pilnvērtīgi dzīvot.

 

NOTEIKUMI  par maksas pakalpojumiem Riebiņu novada sociālajā mājā "Rudenāji".