Notikumu kalendārs

    Oktobris    

Sadarbības grupa bērnu tiesību aizsardzības jomā

Sadarbības grupas sastāvs:

 

Arturs Onužāns – Riebiņu novada domes vecākais kārtībnieks,

Sandra Sprindža – Riebiņu novada Sociālā dienesta vadītāja,

Evelīna Visocka – Izglītības jautājumu koordinatore,

Mārīte Bogdanova – Riebiņu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja.

 

Riebiņu novada domes sadarbības grupas bērnu tiesību aizsardzības jomā NOLIKUMS.