Notikumu kalendārs

    Septembris    

Atbalsts daudzbērnu ģimenēm

 

Riebiņu novada dome 2012. gada aprīlī ir pieņēmusi noteikumus „Noteikumi par sociālās palīdzības saņemšanu Riebiņu novadā dzīvojošām daudzbērnu ģimenēm” ar mērķi uzlabot sociālo vidi ģimenēm ar bērniem un atbalstīt novada daudzbērnu ģimenes.

Daudzbērnu ģimene ir ģimene, kurai ir trīs vai vairāk nepilngadīgi bērni, tai skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildniecībā esoši bērni, tai skaitā bērni, kuri turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai

Ar noteikumiem varat iepazīties šeit.