Notikumu kalendārs

    Janvāris    

Aktualitātes

NB! Aktualitātēm varat sekot arī muzeja Facebook lapā: https://www.facebook.com/mukamuzejs

 

 

 


 

Apbalvoti labākie Robertam Mūkam veltītā radošā konkursa laureāti

 

Galēnu Kultūrvēstures biedrība sadarbībā ar Roberta Mūka muzeju, Galēnu pamatskolu un Riebiņu novada domi īstenojusi Latvijas Valsts mežu atbalstīto Latgales kultūras programmas 2019 projektu ”Robertam Mūkam veltītā Latvijas skolu 2. – 12. klašu skolēnu jaunrades darbu konkursa organizēšana”. 2019. gada 13. decembrī  Galēnu pamatskolas sporta zālē pulcējās  skolēni no dažādām Latvijas vietām konkursa noslēguma pasākumā.

 

Šogad konkurss norisinājās jau 14. reizi. Pavisam radošajam konkursam “Vislielākais noslēpums ir kontūrās, kas atdala lietas no tukša gaisa. Šis noslēpums ir jāceļ gaismā” (R.Mūks.) savus darbus iesniedza 330 skolēni no 65 dažādām Latvijas skolām. Rakstītājus konsultējuši 102 skolotāji. Darbi tika vērtēti četrās vecuma grupās.

 

2. – 4. klašu grupā tika iesniegti 42 darbi: daudzveidīgi, emocionāli dažnedažādu noslēpumu izklāsti.  Uzvarētāji 2. – 4. klašu grupā:  Julianna Stemjanova (Aglonas Katoļu ģimnāzija)  un Egīls Sprindžs (Galēnu pamatskola). Otrā vieta: Krista Reinsone (Galēnu pamatskola), Danute Rudoviča un Liliāna Ivonna Mieze (Kārsavas vidusskola), Agata Bināne (Privātā vidusskola “Patnis”) un Estere Keita Līcīte (Taurupes pamatskola). Trešā vieta: Marija Magdalēna Šēra (Aglonas Katoļu ģimnāzija), Jegors Ivanovs (Daugavpils 11. pamatskola), Aldis Veigulis (Dravnieku pamatskola), Emīls Barkovits un Maija Sērmā (Galēnu pamatskola), Solvita Streļča (Kārsavas vidusskola), Kristers Zviedris (Ludzas pilsētas ģimnāzija), Jāzeps Hermanis un Kajs Benjamins Hermanis (Privātā vidusskola “Patnis”), Paula Stapulionīte (Rencēnu pamatskola) un Rihards Trokšs (Varakļānu vidusskola). Atzinību šajā grupā ieguva 24 skolēni.

 

5. – 7. klašu grupā tika iesūtīti 113 darbi. Kā jau ierasts, šīs grupas rakstītāji izcēlās ar visplašāko fantāzijas lidojumu. Darbiem bija daudzveidīgi sižeti, pārstāvēti dažādi žanri: pasakas, dzejoļi, esejas un apraksti. Labākie jaunrades darbu autori šajā grupā: Ādams Viļums (Privātā vidusskola “Patnis”) un Marta Bruzgule (Viļānu vidusskola). Otrā vieta: Sonora Puķīte (Balvu pamatskola), Mārtiņš Markuss Ozoliņš (Cesvaines vidusskola) un Adriana Sinkevičiute (Rencēnu pamatskola). Trešā vieta: Liene Vasile (Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola), Edīte Rimša un Viktorija Grigorjeva (Galēnu pamatskola), Ričards Lisovskis (Jelgavas 4. sākumskola), Elza Voroņuka (Mālpils novada vidusskola), Sandija Anna Blūma (Mārupes Valsts ģimnāzija), Emīlija Vilcāne un Vineta Viviāna Čulkova (Praulienas pamatskola), Elīza Ārne (Rencēnu pamatskola), Marta Beča (Sīļukalna pamatskola), Oto Veliks (Vaboles vidusskola) un Karīna Vingre un Laima Melne (Varakļānu vidusskola). 33 skolēni ieguva Atzinības.

 

8 – 9. klašu  grupā konkursā tika iesniegts 89 darbs. Skolēni apcerējuši kontūras un noslēpumus dažādos kontekstos gan attiecībā uz savu ģimeni, gan atklājot dziļi personīgas lietas, kā arī sākot raudzīties dziļi filozofiski. Pirmā vieta – Una Velika (Daugavpils Valsts ģimnāzija). Otrā vieta: Kerija Keita Kampāne (Aglonas Katoļu ģimnāzija), Sintija Ruskule (Kārsavas vidusskola), Laura Mežiņa (Krāslavas Valsts ģimnāzija) un Evelīna Tīna Circene (Ķeipenes pamatskola). Trešā vieta: Artjoms Leonovs (Daugavpils 11. pamatskola), Alise Zālīte un Dainis Rutkovskis (Galēnu pamatskola), Rainers Daibe (Jersikas pamatskola), Undīne Dzene (Madlienas vidusskola), Dārta Laizāne (Mālpils novada vidusskola), Katrīna Jansone-Apine (Mārupes Valsts ģimnāzija), Līna Valijeva (Privātā pamatskola “Gaismas tilts ’97”), Aivis Daiders un Jānis Bečs (Sīļukalna pamatskola), Miks Saulītis (Taurupes pamatskolas Mazozolu filiāle), Dārta Kancēviča (Vecpiebalgas vidusskola) un Gunta Kroiča (Viļānu vidusskola). 30 skolēni ieguva Atzinības.

 

10. – 12. klašu grupā tika iesniegti 86 darbi. Šīs grupas laureāti var lepoties ar raitu un bagātīgu valodu, rakstot gan dzeju, gan prozas darbus. 1. vieta – Dāvids Rubens (Rudzātu vidusskola). Otrā vieta: Irina Adeļeviča un Viktorija Maksimova (Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola), Daniels Šulcs (Cesvaines vidusskola), Trīna Pavloviča (Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola), Laura Čuprinska (Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija) un Alise Klinta Broka un Megija Gunda Broka (Viļānu vidusskola). Trešā vieta: Aiga Kroiče, Elmīra Botore-Tumova un Laura Zalāne (Aglonas vidusskola), Sandis Krūmiņš (Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola), Elīza Poiša (Daugavpils Valsts ģimnāzija), Estere Elizabete Ponciusa (Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija), Emīlija Gustīne Zommere (Ērgļu vidusskola), Linda Smilškalne (Madlienas vidusskola), Elīza Anna Ozola (Mārupes Valsts ģimnāzija), Samanta Cvetkova (Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola), Ritvars Mūrnieks (Ogres tehnikums), Laura Grigule (Preiļu 2. vidusskola), Ieva Puzirevska un Marija Burceva (Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija) un Viktorija Sidorova (Viļānu vidusskola). 35 skolēni ieguva Atzinības.

 

Konkursa dalībniekus iepriecināja arī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Studiju un zinātņu prorektores Angelikas Juško-Štekeles teiktie atzinības vārdi un pasniegtās balvas, jo kā katru gadu, arī šoreiz darbus lasīja un izvērtēja  Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas žūrija. Viņu atzinību izpelnījās un simpātiju balvas un  diplomus saņēma šādi skolēni: Rencēnu pamatskolas  6. klases skolniece Sofija Elisa Balode, Daugavpils Valsts ģimnāzijas 12. klases skolniece Elīza Poiša, Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijas 12. klases skolniece Marija Burceva, Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas 12. klases skolniece Viktorija Maksimova, Aglonas Katoļu ģimnāzijas 9. klases skolniece Kerija Keita Kampāne, Rudzātu vidusskolas 12. klases skolnieks Dāvids Rubens, Dravnieku pamatskolas 3. klases skolnieks Aldis Veigulis un Kārsavas vidusskolas 3. klases skolniece Danute Rudoviča.

 

2018. gadā Robertam Mūkam veltītajā jaunrades darbu konkursā tika iedibināta jauna tradīcija – viena īpaša balva – “Vidsmuižas Annuža”, kura ietērpta rekonstruētajā 19. gs. 2. puses Vidsmuižas sievas tērpā. Tērpu rekonstruējusi un lellīti darinājusi Galēnu pamatskolas absolvente, biedrības “Latgales etnogrāfiskās vēstniecība” dibinātāja, Kultūras vēstniece Iveta Seimanova. 2018. gadā šī balva aizceļoja uz Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju kā pateicība par ilgo sadarbību. Sākot ar šo gadu, balva tiks pasniegta attiecīgā gada labākajai skolai – skolai, kura iesūtījusi visvairāk augsti novērtētos darbus. Un šogad šis apbalvojums aizceļoja uz Viļānu vidusskolu, kuras skolēni konkursā ieguva vienu 1. vietu, divas 2. vietas, divas 3. vietas un vienu Atzinību.

 

Šogad arī īpaša balva tika pasniegta tiem skolēniem, kuri savos darbos pievērsuši uzmanību garīgajām vērtībām un to nozīmīgumam viņu dzīvēs. Vidsmuižas draudzes prāvests Aivars Kursītis īpašās balvas pasniedza Daugavpils Valsts ģimnāzijas skolniecei Unai Velikai un Krāslavas vidusskolas skolniecei Sintijai Ruskulei.

 

No sirds pateicamies konkursa atbalstītājiem: Riebiņu novada domei, Latvijas Grāmatizdevēju asociācijas vadītājai Dacei Pugačai, Galēnu pamatskolas kolektīvam, A/S “Latgales Piens” un personīgi Paulim Onckulim, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijai, Vidsmuižas draudzes prāvestam Aivaram Kursītim un Kultūras vēstniecei un biedrības “Latgales etnogrāfiskās vēstniecība” dibinātājai Ivetai Seimanovai.   Paldies par atsaucību un sapratni, labdarību un labvēlību.

 

Paldies sakām arī visiem konkursa dalībniekiem par gaišajiem, sirsnīgajiem darbiem, kurus lasot, raisījās tikai pozitīvas emocijas. Paldies pedagogiem par iedrošināšanu, konsultēšanu, atsaucību un ieguldīto darbu skolēnu radošo spēju izkopšanā.

 

           

Galēnu kultūrvēstures biedrības projekta vadītāja

Mārīte Upeniece-Skutele

 


 

Roberta Mūka muzeja aktualitātes 2019. gada 1. ceturksnī

 

Laiks

Pasākums

15.01.2019. 14:00

Rakstniecības un mūzikas muzeja viesizstādes “ Trīs Latvijas zvaigznes pasaules mūzikas zvaigznājā” atklāšana

15.01. – 15. 03.

Piedāvājam iepazīties ar RRM interaktīvo izstādi “Trīs zvaigznes” un iepazīt trīs slavenus latviešu mūziķus: vijolnieku Gidonu Krēmeru, dziedātāju Elīnu Garanču un diriģentu Marisu Jansonu. Īpaši gaidām skolēnus, jo ir iespēja veikt savdabīgus uzdevumus, klausīties saistošus stāstījumus un vērot interesantu vizuālo materiālu. Aicinām mūzikas skolotājus novadīt neparastu mūzikas stundu, izmantojot iespējas, ko piedāvā šī izstāde. Nepalaidiet garām iespēju, iegriezieties muzejā katrs un ikviens!

19.01.

Pasākums “Elzas Avens piemiņai”

8:00 Aizlūgums Vidsmuižas Romas katoļu baznīcā

9:00 Atceres pasākums un mielasts Galēnu kultūras namā

Aicinām ar savu klātbūtni pagodināt Elzas piemiņu un atmiņās izstaigāt viņas garā un bagātā mūžā ceļus

08.02.

Muzeja akreditācija

20.02. 20:00

Aizraujoša tikšanās ar Oskaru Bērziņu Galēnu kultūras namā

18.03.  14:00

Mākslinieces Vitas Lēnertes grafikas darbu izstādes  “Retrospekcija” atklāšana

18.03. – 01.05.

Iepazīšanās ar mākslinieces Vitas Lēnertes grafikas darbu izstādi  “Retrospekcija”

25.03. 14:00

1919. gada 25. marta deportācijas pieminot

 

  

Pasākumi Roberta Mūka muzejā martā

 

 

Mākslinieces Ingas Skrūzmanes Mičules gleznu izstāde “Akti”.

Pasākums, veltīts komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai 23. martā plkst. 14.00.

 


 

Aizvadīts jau desmitais Robertam Mūkam veltītais Latvijas skolu audzēkņu jaunrades darbu konkurss

 

2016. gada 15. janvārī Galēnu pamatskolas sporta zālē notika 10. Robertam Mūkam veltītā jaunrades darbu konkursa noslēguma pasākums. Šogad konkursam savus darbus bija iesūtījuši 407 skolēni no 70 skolām. 

Uzzināt sava darba vērtējumu, saņemt diplomus un balvas uz konkursa noslēgumu bija ieradušies vairāk kā 300 dalībnieki ar saviem skolotājiem – konsultantiem un kopā pasākumā piedalījās teju 400 cilvēku. Diplomus un balvas pasniedza katras klašu grupas žūrijas priekšsēdētājs – Riebiņu novada domes pārstāvis un kāds no žūrijas locekļiem. Katra skolēna darbs bija novērtēts, neviens no pasākuma neaizgāja tukšām rokām, daži saņēma pat vairākas balvas, jo savu vērtējumu pasākumā izteica arī Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmijas žūrija. Ar konkursa rezultātiem var iepazīties šeit. Pēc apbalvošanas pasākuma visi tika aicināti pie tējas un kafijas galda, ko finansēja Riebiņu novada dome.

Konkurss ir rosinājis Latvijas skolu audzēkņus izkopt savas radošās dotības, apgūt jaunas prasmes literāro darbu rakstīšanā, kā arī komunikācijas, sazināšanās, kontaktēšanās un saprašanās prasmes.

Paldies konkursa atbalstītājiem: Latgales Kultūras programmai, Riebiņu novada domei un personiski priekšsēdētājam Pēterim Rožinskim, izpilddirektoram Ārim Elstam, izglītības jautājumu koordinatorei Evelīnai Visockai un sabiedrisko attiecību speciālistam Rolandam Naglim, Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmijai un personiski studiju prorektorei Angelikai Juško – Štekelei, Latvijas Grāmatizdevēju asociācijai, SIA „Salang – P”, Latgales Kultūras centra izdevniecībai, „Latgales Drukai”, „Vietējai Avīzei”, laikrakstam „Novadnieks”, SIA „Sātys”, Jāņa Rozes grāmatnīcai, folkloras kopai „Rūtoj”, Dainim Skutelim, Galēnu pamatskolai, Galēnu kultūras nama vadītājai Annai Vanagai, Galēnu Kultūrvēstures biedrības vadītājai Elzai Leimanei, kā arī visiem tiem daudzajiem palīgiem, kuri iesaistījās dāvanu sarūpēšanā un pasākuma organizēšanā. Paldies žūrijai: Inesei Kunakovai, Anitai Kokinai un Martai Bindukai par darbu izvērtēšanu.

 

Konkursa koordinatore

Mārīte Upeniece

 

 


 

Riebiņu novada domes, Galēnu kultūrvēstures biedrības, Roberta Mūka muzeja un Galēnu pamatskolas

dzejniekam un reliģiju pētniekam Robertam Mūkam veltītā desmitā jaunrades darbu konkursa

NOLIKUMS

Konkursa mērķis:

Skolēnu domu, izjūtu un pārdzīvojumu atklāsme jaunrades darbos.

Konkursa uzdevumi:

Rosināt skolēnus iepazīt R. Mūka dzeju un esejas,

Mudināt ikdienā saskatīt neparasto un savdabīgo,

Vērot, analizēt, izpētīt un izteikt pārdomas par tendencēm sabiedrībā.

 

Konkursa tēma:

„Ko gan es darītu, uzjājis Stikla kalnā?’

 (R. Mūks.)

Konkursa noteikumi:

Dalībnieki – Latvijas vispārizglītojošo un arodvidusskolu audzēkņi

2. – 4. klase,

5. – 7. klase,

8. – 9. klase,

10. – 12. klase.

 

Dalībnieku uzdevums:

Uzrakstīt jebkura žanra jaunrades darbu atbilstoši tēmai, izvēloties savu virsrakstu.

 

Darba apjoms: līdz 2 A4 formāta lapām datorsalikumā. Darbs var būt ilustrēts.

 

Darbs jāiesniedz līdz 2015. gada 1. decembrim

Kontakti:

Roberta Mūka muzejs: tālr.28362473,

e – pasts:  rmmg@inbox.lv

pasta – adrese: Skolas iela – 11 a , Galēni, Riebiņu novads, LV – 5311

Norādīt darba virsrakstu, autora vārdu, uzvārdu, skolu, klasi, skolotāju - konsultantu, kā arī kontakttālruni  vai e-  pasta adresi.

 

Konkursa noslēgums un dalībnieku apbalvošana 2016. gada 15. janvārī plkst. 13:00 Galēnu pamatskolā

 


 

Radošā diena Latgales skolu 7. – 11. klašu skolēniem

 

Galēnu Kultūrvēstures biedrība aicina 21. augustā Galēnos piedalīties Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „Latvijas valsts mežu atbalstītā Latgales kultūras programma 2015“ projektu konkursā. Sīkāk informāciju skatīt šeit...

 


 

Šī gada Muzeju nakts pasākumu moto ir „RAINIM UN ASPAZIJAI – 150”, tādēļ Latvijas muzeji uzņēmušies aizraujošu misiju – lasīt, pārlasīt un atrast Raiņa un Aspazijas darbos vistuvākos, visiedvesmojošākos un aktuālākos motīvus, lai popularizētu muzejiem nodoto kultūras mantojumu un uzrunātu Muzeju nakts apmeklētājus.

Arī R.Mūka muzeja Galēnos apmeklētāji 16.maija vakarā varēs ieraudzīt kādu niansi jau zināmajā vai vēl nezināmajā mantojumā, ko pasaulei atstājuši izcilie latviešu dzejnieki – Rainis un Aspazija. Vakara sākumā apmeklētāji varēs baudīt dzejnieku daiļradi Galēnu kultūras namā, bet vēlāk ieraudzīt R.Mūka muzeju citā, nakts gaismā.

 

Pasākuma programma:

Vieta - Galēnu kultūras nams.

20:00-20:40 Filma par Robertu Mūku;

20:40-21:00 Galēnu bērnu Raiņa un Aspazijas bērnu dzejas uzvedums;

21:00-21:20 Dziesmas ar Raiņa un Aspazijas vārdiem;

21:20 – 22:00 Rēzeknes Augstskolas teātra trupa ar dzejas kompozīciju par pazudušā dēla tēmu;

 

Pēc 22:00 visi laipni aicināti doties nakts ekskursijā pa R.Mūka muzeju, kurš 24.aprīlī tika atklāts pēc veiktajiem remontdarbiem.

 

Vairāk informācijas par R.Mūka muzeja Muzeju nakts pasākumiem un muzeju: tel. 26822989, rmmg@inbox.lv, http://www.riebini.lv/lv/kultra/rmkamuzejs .

 


 

Roberta Mūka muzejs

 

aicina piedalīties Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas 25. gadadienas atzīmēšanā 2015. gada 4. maijā.

 

No 1. – 20. aprīlim plakātu konkurss piecās Riebiņu novada skolās. Konkursam iesūtītie plakāti tiks vērtēti vecuma grupās:

   1. – 4. klase,

   5. – 7. klase,

   8. – 9. klase,

   10. – 12. klase.

 

Labākie plakāti tiks izstādīti muzejā.

 

4. maijā tematisks pasākums „Mums nav lemts pazust no šī laika un telpas – tikai mainīties” (R. Mūks)” Galēnu kultūras namā:

 

  • Ievadvārdi par šī vēsturiskā notikuma nozīmi;
    Novada sešu pagastu prezentācijas par atmodas laika notikumiem un neatkarības atjaunošanas ieguvumiem:  (datorprezentācijas, stāstījumi, dziesmas, lietiskie pierādījumi u.c. prezentācijas formas);                  Plakātu konkursa uzvarētāju apbalvošana;

   Noslēgums.

 


 

Plakātu konkursa „Veltījums Latvijas neatkarības atjaunošanas 25. gadadienai” NOLIKUMS

 

1.Vispārējā informācija: 

Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas 25. gadadienas atzīmēšanai Roberta Mūka muzejs izsludina plakātu konkursu Riebiņu novada skolu audzēkņiem.

2.Konkursa mērķis: 

Veicināt patriotismu, lepnumu par savu valsti un tautu, veidot izpratni par Latvijas vēsturi.

3.Konkursa organizators:

Konkursu organizē Roberta Mūka muzejs Galēnos http://www.riebini.lv/lv/kultra/rmkamuzejs

4.Konkursa dalībnieki:  

Konkursā drīkst piedalīties Riebiņu novada skolu 1. – 12. klašu skolēni.

5.Konkursa uzdevums:

Konkursa dalībnieka uzdevums ir A3 lapas formātā jebkurā vizuālās mākslas tehnikā izveidot plakātu, kurā viegli uztveramā, tēlainā veidā atainots ar Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas 25. gadadienu un patriotismu saistīts vēstījums. Plakāta idejai jābūt vērstai uz patriotisma veidošanu un popularizēšanu. Galvenie darbu vērtēšanas kritēriji: plakāta oriģinalitāte, viegli iegaumējams teksts, aģitējošs saturs, noformējuma kvalitāte. Plakāta domai jābūt skaidri nolasāmai un jārosina skatītājs uz sava viedokļa veidošanu.

6.Konkursa nosacījumi:

Darbu var iesūtīt jebkurš interesents. Piedaloties konkursā un iesniedzot savu darbu, dalībnieks piekrīt, ka viņa plakāts var tikt izstādīts Roberta Mūka muzeja iztāžu telpā.

7.Konkursa darbu iesniegšanas termiņš

2015. gada 17. aprīlis (ieskaitot).

8.Konkursa darbu iesniegšanas kārtība:

Konkursa darbi jāiesniedz vai jānosūta Roberta Mūka muzejam Galēnos. Iesniedzot darbu, plakāta otrā pusē jābūt pielīmētam pieteikumam (vēlams datordrukā), kurā jānorāda: 1) dalībnieka vārds, uzvārds, 2)skola, 3)klase, 4)iesūtītā darba nosaukums 5) skolotāja / konsultanta vārds, uzvārds .

9. Konkursa darbu vērtēšana:

Konkursa darbus vērtē Roberta Mūka muzeja izveidota žūrijas komisija. Vērtēšana notiek 4 vecuma grupās: 1.- 4. kl., 5.- 7. kl., 8. – 9. kl. un 10. – 12. kl.

10. Konkursa dalībnieku apbalvošana:

Konkursa uzvarētāju un dalībnieku apbalvošana notiks Galēnu kultūras namā  2015. gada 4. maijā 14:00 Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas 25. gadadienai veltītajā tematiskajā  pasākumā „Mums nav lemts pazust no šī laika un telpas – tikai mainīties” (R. Mūks)”.

 


 

Noslēdzies R. Mūkam veltītais Latvijas skolu audzēkņu jaunrades darbu konkurss

 

Septembrī tika izsludināts 9. Latvijas skolu 2. – 12. klašu skolēnu radošo darbu konkurss par tēmu  „Kā būtu, ja mēs varētu pārlēkt savai ēnai?” (R. Mūks.). Kopumā esam saņēmuši 325 darbus no 63 skolām. Autorus konsultējuši 97 skolotāji no 63 skolām.

Konkursam iesūtītos darbus vērtēja un balvas piešķīra gan Galēnu, gan Rēzeknes Augstskolas žūrijas. Bijušā Preiļu rajona skolu audzēkņu darbus vērtēja biedrības  „Preiļu NVO”,  „Preiļu rajona partnerība” Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrības „Dzīvotgriba” un Nodibinājums „Viduslatgales pārnovadu fonds”, bet Riebiņu novada dome vērtēja savu audzēkņu darbus.

Uzzināt sava darba vērtējumu, saņemt diplomus un balvas konkursa dalībnieki no 50 skolām kopā ar skolotājiem 2015. gada 16. janvārī ieradās Galēnu pamatskolas sporta zālē uz konkursa noslēguma pasākumu.  Šai pasākumā piedalījās vairāk kā 300 cilvēku. Diplomus un balvas pasniedza Riebiņu novada domes priekšēdētājs Pēteris Rožinskis. Katra skolēna darbs bija novērtēts, neviens no pasākuma neaizgāja tukšām rokām, daži saņēma pat vairākas balvas. Apbalvoto skolēnu saraksts skatāms šeit.

Pēc apbalvošanas pasākuma visi tika aicināti pie tējas un kafijas galda, ko apmaksāja Riebiņu novada dome.

Konkurss ir rosinājis Latvijas skolu audzēkņus izkopt savas radošās dotības, apgūt jaunas prasmes literāro darbu rakstīšanā, kā arī komunikācijas, sazināšanās, kontaktēšanās un saprašanās prasmes.

Paldies konkursa atbalstītājiem: Latgales Kultūras programmai, Riebiņu novada domei un personiski priekšsēdētājam Pēterim Rožinskim un izglītības jautājumu koordinatorei Evelīnai Visockai, Rēzeknes Augstskolai, biedrībām: „Preiļu NVO”,  „Preiļu rajona partnerība”, Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrībai "Dzīvotgriba”, nodibinājumam „Viduslatgales pārnovadu fonds”, Latvijas Grāmatizdevēju asociācijai, SIA „Salang – P”, Latgales Kultūras centra izdevniecībai, Latgales Studentu centram, „Latgales Drukai”, „Vietējai Avīzei”, laikrakstam „Novadnieks”, zemnieku saimniecībai „Dūkstes”, Riebiņu novada deputātiem Inesei Kunakovai un Jānim Kuprim, Galēnu pamatskolai, Galēnu kultūras nama vadītājai Annai Vanagai, Galēnu Kultūrvēstures biedrības vadītājai Elzai Leimanei, kā arī visiem tiem daudzajiem palīgiem, kuri iesaistījās dāvanu sarūpēšanā un pasākuma organizēšanā. Paldies žūrijai – Inesei Kunakovai, Anitai Kokinai un Mārītei Upeniecei – par darbu izvērtēšanu.

 

Projekta vadītāja

Marta Binduka

 


 

 

Galēnos īstenots projekts „Būtu jāuzceļ piemineklis pasaulei”

 

Laika posmā no 2014. gada 28. aprīļa līdz 31. decembrim Galēnu Kultūrvēstures biedrība realizēja KKF mērķprogrammas „Latvijas valsts mežu atbalstītās Latgales kultūras programmmas 2014” projektu, kurš bija vērsts uz Latgales un Latvijas skolu audzēkņu radošās darbības, pašizpausmes, jaunrades attīstību.

Projekts paredzēja divus lielus pasākumus – aizvadītā gada augustā 103 Latgales skolu 7. – 12. klašu sklolēni un pedagogi kļuva par 4 radošo darbnīcu dalībniekiem un izkopa prasmes literārajā jaunradē, marmorēšanā, žurnālistikā un teātra sportā. Savukārt septembrī tika izsludināts 9. Latvijas skolu 2. – 12. klašu skolēnu radošo darbu konkurss par tēmu  „Kā būtu, ja mēs varētu pārlēkt savai ēnai?”.

Kopumā esam saņēmuši 310 darbus no 62 skolām. Autorus konsultējuši 95 skolotāji. Un ieskatoties dažos autoru darbos var lasīt, ka, piemēram 11. klases skolniece Līga no Varakļānu vidusskolas raksta: „Ja es spētu, es tagad sēdētu uz mēness maliņas, makšķerējot no mākoņiem laimi un smieklus. Es mākoņu segā ietītos un aizmirstos, zvaigznes saskaitītu un katram vienu dāvinātu. Mākoņu laikā dejotu un saullēktu vērotu, kā jaunu iespēju mums katram dāvātu”, bet Galēnu pamatskolas 4. klases skolniece Alise atzīst: „Ir cilvēki, kas grib gozēties saulītē, ir tādi, kas grib palikt ēnā, bet lielus darbus var paveikt kā vieni, tā otri”.

  Konkursam iesūtītos darbus vērtē un piešķir balvas gan Galēnu, gan Rēzeknes Augstskolas žūrijas. Bijušā Preiļu rajona skolu audzēkņu darbus vērtē arī Preiļu NVO un Preiļu rajona partnerība, bet Riebiņu novada dome vērtē savu audzēkņu darbus.

Uzzināt sava darba vērtējumu, saņemt diplomus un balvas visi konkursa dalībnieki kopā ar skolotājiem tiek aicināti 2015. gada 16. janvārī 13.00, ierodoties Galēnu pamatskolas sporta zālē uz konkursa noslēguma pasākumu.

Projekts ir rosinājis Latvijas skolu audzēkņus izkopt savas radošās dotības, apgūt jaunas prasmes literāro darbu rakstīšanā, marmorēšanā, žurnālistikā, kā arī komunikācijas, sazināšanās, kontaktēšanās, saprašanās prasmes. Skolēnu ieguvums ir dažādas pašizpausmes iemaņas, savu spēju apliecināšana, vēlme darboties un attīstīties.

Projekta mērķis – saglabājot, attīstītot un popularizējot spilgtas un savdabīgas personības – dzejnieka un reliģiju vēsturnieka Roberta Mūka – garīgo mantojumu, attīstīt Latgales un Latvijas skolēnu radošo potenciālu, izkopt un sekmēt radošās jaunrades procesus ir sasniegts. Esam gandarīti, ka savā biedrībā varam organizēt pasākumus, kas izglīto un attīsta mūsu jauniešus, reizē arī mēs paši kļūstam garīgi bagātāki un piepildītāki. Projekts palīdz mums popularizēt savu novadu un arī Latgali kopumā.

 

Projekta vadītāja

Marta Binduka

 

 


 

Roberta Mūka muzejs iegūst jaunu veidolu  

 

Galēnu Kultūrvēstures biedrība īsteno Lauku atbalsta dienesta apstiprinātu projektu „Mums nav lemts pazust no šī laika un telpas – tikai mainīties” (R. Mūks.), kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstības programmas pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības startēģiju īstenošanas teritorijā”. 

Kopējās projekta izmaksas ir EUR 20 527.12, no tiem LAD finansējums EUR 15 381.88 un Riebiņu novada domes līdzfinansējums EUR 5145.24 apmērā. Projekts paredz Roberta Mūka muzeja telpu sakārtošanu muzeja misijas sekmīgai ītenošanai.

Vienkāršotās renovācijas rezultātā, ēkas 1. stāvā Skolas ielā 11c Galēnos tiek veikta starpsienu demontāža, kā rezultātā ir palielināta telpas ietilpība un tā būs izmantojama kā izstāžu un sarīkojumu telpa. Visās publiskajās telpās ir veikta durvju bloku demontāža un sienas arkas montāža, tādejādi telpas  kļūst caurstaigājamas un muzeja apmeklētāji varēs, izejot cauri visām telpām, iepazīt ekspozīciju un izstādes. Lai nodrošinātu muzejisko priekšmetu saglabāšanai vajadzīgo mikroklimatu, tiek veikta logu bloku un durvju nomaiņa, apkures sistēmas sakārtošana. Ugunsdrošības pastiprināšanai tiek veikta elektroinstalācijas montāža.  Visās telpās tiek veikts kosmētiskais remonts, nomainīts grīdas segums.

Remontdarbus veic SIA „Alberts GS”  darbinieki Arņa Broliša vadībā. Apkures sistēmas montāžas darbus veic Vladislavs Meišals, elekroinstalāciju nomaina Andris Trokša, remontdarbus veic Gatis Upmalis un Intars Naglis. Visi četri meistari strādā ļoti apzinīgi, akurāti un kvalitatīvi.

Darbi ātri rit uz priekšu. Prieks par jau paveikto, ar nepacietību gaidām dienu, kad muzejs varēs atgriezties izremontētās, skaistās telpās, kas būs mūsdienu parsībām atbilstošas gan muzejpedagoģiskās un izglītojošās darbības veikšanai, gan nodrošinās muzejisko priekšmetu saglabāšanai vajadzīgos apstākļus.

 

Projekta vadītāja

Marta Binduka