Notikumu kalendārs

    Maijs    

Pašdarbības kolektīvi

RIEBIŅU KULTŪRAS CENTRA PAŠDARBĪBAS KOLEKTĪVI

 

JDK "Strūga"

Kultūras nama nosaukums

Riebiņu kultūras centrs

Kolektīva vadītājs

Līga Uzulnīce

Kolektīva nosaukums

Jauniešu deju kopa “Strūga”

Mēģinājumu laiks

Piektdienas 21:00-00:00 vai sestdienas 18:00-21:00

(pēc vienošanās)

Īss kolektīva apraksts

Esam 22 jauni, aktīvi, radoši, deju mīloši jaunieši, kas kopā sanākuši no dažādām vietām, gan te pat no Riebiņiem, gan Pieniņiem, gan Vārkavas un Preiļiem, taču mums ir kaut kas kopīgs - tie ir piektdienu/sestdienu vakari Riebiņu novada kultūras centra lielajā zālē, kad kopā dejojam, smejamies, runājam, svinam svētkus un lieliski pavadām laiku, kolektīvā, kurā ikviens tiek novērtēts, gaidīts un mīlēts.

Mēs esam: vidusskolēni, studenti, ekonomisti, lauksaimnieki, policisti, karavīri, skolotāji, bet kopā mēs esam kolektīvs, kuru vieno raits dejas solis un mīlestība pret tautas deju!

Mēs ticam, ka DEJĀ IR SPĒKS!

Kontakttālrunis

28684993

 

 


 

Folkloras kopa "Jumaleņa"

 

Riebiņu folkloras ansamblis „Jumaleņa“ tika izveidots 1984. gadā, pulcinot divpadsmit vietējās dziedātājas, kuras katra atnākusi ar savām īpašām novada dziesmām, kas mantotas no paaudzes paaudzē. Līdz mūsdienām kolektīvā ir saglabātas sava novada darba, sadzīves, ieražu, godu, apdziedāšanas dziesmas, kā arī rotaļas un pa kādai dejai. Ansambļa dziesmas ir izskanējušas  Vispārējos Dziesmu un Deju svētkos, dažādos pasākumos un starptautiskajos folkloras festivālos “Baltica” Latvijā. Ar koncertiem „Jumaleņa“ ir viesojusies arī Utenā (Lietuva) un Krasnojarskā (Krievija). 

Kolektīvs gaida arī jaunus dalībniekus pirmdienās un trešdienās no plkst. 16.00 - 18.00.

Kontaktinformācija: Oskars Bērziņš (20345584).

 


 

  Senioru deju grupa "SenJoRita"

 

Kultūras nama nosaukums

Riebiņu KC

Kolektīva vadītājs

Ilze Piskunova

Kolektīva nosaukums

Senioru deju grupa “SenJoRita’’

Mēģinājumu laiks

Pirmdienas un Ceturtdienās plkst. 10.00

Īss kolektīva apraksts

Senioru deju grupa „Riebiņu varavīksne” ir dibināta 2014. gada oktobrī, pateicoties senioru biedrības izrādītajai interesei. Grupas sastāvā dejo 8 sievietes (pēc 50). Senioras ir jautras un aktīvas. Ar savu dzīvesprieku un pieredzi patīk priecināt skatītājus un draugus. Repertuārā dejas ir latviešu, latgaliešu un krievu mūzikas pavadījumā

Kontakttālrunis

 

22485146

 

 


 

Vīru vokālais ansamblis "Reti laba kompānija"

Kolektīvā apvienoti vairāku novada pagastu dziedošie vīri, ar brašām balsīm un dziesmu sirdī. Kopā sanākšanas prieks tiek izdziedāts arī uz skatuves.

Mēģinājumi notiek katru veturtdienu plkst. 20.00.

Kontaktinformācija: 

 


 

Amatierteātris "Loba Monta"

Kultūras nama nosaukums

Riebiņu novada kultūras centrs

Kolektīva vadītājs

Oskars Bērziņš

Kolektīva nosaukums

Riebiņu amatierteātris “Loba Monta”

Mēģinājumu laiks

P. no 19:00 – 22:00 un T. no 19:00- 22:00

Īss kolektīva apraksts

Kolektīvs dibināts 2016. gada 1 jūnijā sanākot kopā pirmajiem drosmīgajiem teātra mīļiem, kolektīva režisora pienākumus uzņemas Oskars Bērziņš, kolektīvs jau no paša sākuma iemanto skatītāju mīlestību, caur saviem skečiem un etīdēm latgaliskā garā. Šajā īsajā kolektīva pastāvēšanas laikā ir radīti daudzi skatuviski spilgti momenti un apceļots Riebiņu novads un kaimiņu novadu skatītāji.

Kontakttālrunis

20345584

 


 

Senioru vokālais ansamblis "Ilūzija"

Senioru vokālais ansamblis uzsācis savu darbību 2014. gada novembrī. Skatītājus pārsteidz ar savu dzīvesprieku un sirds siltumu. Ansamblī dzied 6 dalībnieki.
Mēģinājumi notiek katru pirmdienu plkst. 10.00.
Kontaktinformācija: Līga Gžibovska (28780995).


 

 
SĪĻUKALNA KULTŪRAS NAMA PAŠDARBĪBAS KOLEKTĪVI
 
Senioru vokālais ansamblis

Vadītāja: Agnese Solozemniece

Darbības sākums: 2006. gads

Kolektīvs katru gadu piedalās Latgales senioru festivālos. Ar savu optimismu un skanīgām dziesmām priecē klausītājus dažādos pasākumos. Kolektīva moto „Tas nekas, ka gadu vesels klēpis – mēs gribam dziedāt, dejot, smiet!”

Mēģinājumi notiek trešdienās plkst. 10.00 un svētdienās plkst. 13.00.

 


 

Sievu vokālais ansamblis

Vadītāja: Agnese Solozemniece

Darbības sākums: 1996. gads

Mēģinājumi notiek piektdienās plkst. 16.00 un sestdienās plkst. 12.00.

 


 
Meiteņu vokālais ansamblis

Vadītāja: Agnese Solozemniece

Mēģinājumi notiek piektdienās plkst. 18.00 un sestdienās plkst. 14.00.

 


 
Ritmu deju grupa

Vadītāja: Sintija Zagorska

Darbības sākums: 1997. gads

Ritma deju grupa ir kopā, lai baudītu neaizmirstamus mirkļus dejas vidē, lai pārsteigtu skatītājus ar interesantām dejām ne tikai sava novada, bet arī citu novadu pagastu iedzīvotājus.

Mēģinājumi notiek piektdienās, sestdienās un svētdienās.

 


 

Vidējās paaudzes deju kolektīvs 

Vadītāja: Anita Upeniece

Darbības sākums: 2004. gads

Dalībnieku skaits:  16

Kopš dibināšanas kolektīvs piedalījies visos Vispārējos Dziesmu un Deju svētkos, Latgales deju svētkos. Koncertējis Slovākijā. Kolektīvs piedalās dažādos pasākumos Riebiņu novadā un citos tuvos un tālos novados ar domu patīkami pārsteigt, iepriecināt līdzcilvēkus un uz mirkli novērst domas no ikdienas rūpēm.

Mēģinājumi notiek katru nedēļu dažādās dienās.

 


 

Jauniešu deju kolektīvs 

Vadītāja: Anita Upeniece

Darbības sākums: 2001. gads

Dalībnieku skaits:  18

Kolektīvs piedalās Vispārējos Dziesmu un Deju svētkos, Latgales deju svētkos.  Koncertējis Slovākijā. Kolektīvā esam dažādi, bet visus vieno mīlestība uz deju un kopā būšana. Kopā pavadītais laiks liek vairāk smaidīt, labāk justies un iegūt jaunus draugus. Esam atraktīvi, radoši, azartiski, vienā vārdā - lieliski!

Mēģinājumi notiek piektdienās plkst. 20.30 un sestdienās vai svētdienās plkst. 10.00.

 


 

Amatierteātris

Vadītāja: Anita Upeniece

Darbības sākums: 2000. gads

Dalībnieku skaits:  7

Kolektīvs iestudē lugas  tikai latgaliešu valodā. Daudzas lugas ir pašu rakstītas. Esam ar savām izrādēm viesojušies Riebiņu, Preiļu, Vārkavas, Līvānu, Aglonas, Rēzeknes, Varakļānu, Viļānu, Lubānas, Krustpils novadā. Esam kā viena draudzīga ģimene, kuru vieno humors, idejas, piedzīvojumi un mīlestība uz teātri.

Mēģinājumi notiek trešdienās plkst. 17.00.

 


 

Senioru dāmu deju grupa

Vadītāja: Anita Upeniece

Darbības sākums: 2012. gads

Dalībnieku skaits:  8

Seniori ar lielu entuziasmu mācās deju soļus. Deja ir veids kā uzlabot un saglabāt veselību. Kolektīvs kopš dibināšanas brīža piedalījies Latgales senioru festivālos Kārsavā, Daugavpilī, Dagdā. Aktīvi koncertē ne tikai sava novada, bet arī citu novadu pagastos.

Mēģinājumi notiek piektdienās plkst. 18.00 un svētdienās plkst. 16.00.

 


 

Jauktais vokālais ansamblis

Vadītāja: Agnese Solozemniece

Mēģinājumi notiek sestdienās plkst. 10.00 un svētdienās plkst. 11.00.

 


 

Vokāli instrumentālais ansamblis

Vadītājs: Uldis Mičulis

Mēģinājumi notiek sestdienās un svētdienās.

  

GALĒNU KULTŪRAS NAMA PAŠDARBĪBAS KOLEKTĪVI
 
Vidējās paaudzes deju kolektīvs "Amizieris"
 

 

Kultūras nama nosaukums

Galēnu Kultūras nams

Kolektīva vadītājs

Ilze un Andris Kudiņi

Kolektīva nosaukums

VPDK “Amizieris”

Mēģinājumu laiks

Ceturtdienās plkst. 20.00., piektdienās plkst. 20.00.

Īss kolektīva apraksts

Kolektīvs savu pastāvēšanu sāka pirmo reizi kopā sanākot 2011. gada 9. decembrī. Dejotāju mērķis ir enerģiski pavadīt brīvo laiku, ar raito dejas soli priecēt ne tikai sevi, bet arī apkārtējos, saglabāt latgalisko azartu un enerģiju. Esam smaidīgi un priecājamies par visu apkārt notiekošo un labo. Vienmēr cenšamies būt kopā gan priekos, gan bēdās.  Lai arī mūsu dejotāju vecuma spektrs ir diezgan plašs, vienmēr draudzīgi, jautri un ar humoru satiekam tik vai tā. Tādā veidā arī kolektīva nosaukums atrada savu vietu pie mums.

Kontakttālrunis

26305999 (Ilze), 22006284 (Andris)

 


 

 Amatierteātris "Punculieši"
 

Galēnu amatierteātris „Punculieši” pašreizējā sastāvā darbojas no 2010. gada.  Teātrī  ir 12 dalībnieki. Tēlotāju vecuma diapazons no 20 līdz 50 gadiem.  Kolektīvs  var pastāvēt tikai tāpēc, ka tajā darbojas īsteni entuziasti. Lugas un skeči tiek spēlēti latgaliešu valodā. Mēģinājumiem atvēlētā diena Galēnu kultūras namā ir ceturtdiena, bet nepieciešamības gadījumā tiek izmantotas arī citas dienas.

 Folkloras kopa "Vydsmuiža"

Folkloras kopas pirmsākumi meklējami 1983. gada ziemā. Tajā laikā Galēnos bija raksturīgas skates Katrai sētai savu daiļumu, Mana māja, mans pagalms. Konkursus noslēdza ar ģimeņu vakariem. Vienā no šādiem vakariem notika sacensības starp galdiņiem tautas dziesmu dziedāšanā. Tad Jevģēnijai Audarei radās doma, ka vajadzētu izveidot folkloras kopu. Pie ciema kluba darbojās sieviešu vokālais ansamblis. Uz šī ansambļa bāzes veidojās folkloras kopa, kuras vadību uzņēmās Juris Teilāns. Kopš 1989. gada kopu vada Anna Kupre.

Iesākumā kopai nosaukuma nebija, galvenais bija sākt dziedāt mūsu novada tautas dziesmas. Kad jau bijām dziedāšanas drosmi ieguvušas, kopai devām vārdu Magaņeņis, jo ikvienu darbu vislabāk sākt nevis pirmdien, bet otrdien, un ciemā bija visiem zināma dziesma ar vienu rindiņu, ka meitas sēja "ūtardīņi maganeņis".

Savas puses dziesmu plašākā pasaulē nesot, tika domāts par  to, ka arī kopas nosaukumam vajadzētu rādīt, kāda novada dziesmas tā popularizē. Un tā folkloras kopas karogā izšuvām nosaukumu  „Vydsmuiža”.  

Pirmā uzstāšanās bija 1984. gada pavasarī Galēnu astoņgadīgajā skolā, kur notika Polikarpa Čerņavska keramikas darbu izstāde. Kopa dziedāja visos kolhoza un ciema pasākumos: lopkopēju, mehanizatoru, ražas, pirmās vagas svētkos, pirmajā ganu dienā, sējas sākumā, atskaites sapulcēs u.c.. Dziedāts ir novadu  dienās Jelgavā, Rēzeknē, Dainu kalnā, Jasmuižā, Līvānos, Preiļos, Rīgā u.c., Latgales televīzijas mūzikas festivālā, visos starptautiskajos folkloras festivālos Baltica kopš 1991. gada, Latvijas Vispārējos Dziesmu un deju svētkos.

Kopā ir 23 dalībnieki: 2 vīri, 10 sievas, 3 jaunieši un 8 bērni.

 

Mēģinājumi notiek pirmdienās plkst. 19.00.

 


 

Galēnu līnijdeju kolektīvs

 

Kultūras nama nosaukums

Galēnu kultūras nams

Kolektīva vadītājs

Anita Sārne

Kolektīva nosaukums

Galēnu līnijdeju kolektīvs.

Mēģinājumu laiks

Trešdienās plkst.18.00-22.00, piekdienās 18.00-19.00.

Īss kolektīva apraksts

Līnijdeju kolektīvs darbojas no 2003.gadā,labprāt dejo līnijdeju repertuāru, kā arī iestudē un veido savas horeogrāfijas dejas.

Kontakttālrunis

Anita Sārne 26799719, A. Vanaga.26318429

 


 

"Ritentiņi"

 

Vadītājs: Arnis Seimanovs (t. 26422352).

Mēģinājumi notiek otrdienās un ceturtdienās no plkst. 18.00 - 19.30.

"Ritentiņi" vistuvāk pielīdzināmi pop-grupiņai. Visi dalībnieki ir vietējie pagasta bērni, tādēļ mēģinājumos bieži klāt ir gan brāļi un māsas, gan vecāki. 

  

SILAJĀŅU KULTŪRAS NAMA PAŠDARBĪBAS KOLEKTĪVI
 
Vokālais ansamblis "Saules vējš"
 

Kolektīva vadītājs: Ā. Bergmane - Sprūdža

Dibināšanas gads: 2001. gads

Mēģinājumi notiek trešdienās un svētdienās.

Kolektīvs piedalās pagasta pasākumos, skatēs, novada svētkos.

 


 

"Stiga"

Kultūras nama nosaukums

Silajāņu kultūras nams

Kolektīva vadītājs

Andris Ušpelis

Kolektīva nosaukums

“Stiga”

Mēģinājumu laiks

Tekošais grafiks

Īss kolektīva apraksts

Stiga - slikta tā stiga, kura nevēlas kļūt par šoseju, jebkurš ceļš sākas ar stigu, varbūt drīzumā nomainīsim nosaukumu pret: TAKA, ja pieliksim burtam "i" svītriņu – muzicēsim. J

Kolektīvs dibināts 2017.gadā, tajā darbojas dažāda vecuma dalībnieki. Tiek iestudētas lugas latviešu un krievu valodās.

Kontakttālrunis

28728137 Andris

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

STABULNIEKU KULTŪRAS NAMA PAŠDARBĪBAS KOLEKTĪVI

 
Sieviešu vokālais ansamblis "Noktirne"
 

Pats vecākais no kolektīviem ir sieviešu vokālais ansamblis „Noktirne”, kurš kultūras namā ir darbojies no 1960. gada. Pašreiz kolektīvu vada Dainis Skutelis un kolektīvā dzied 8 dāmas. Kolektīvs piedalās dažādos rīkotajos koncertos savā kultūras namā, kā arī citos pasākumos novadā un citos novados. Piedalās vokālo ansambļu skatēs, dzied svecīšu vakaros.

Vadītājs: Dainis Skutelis (26564563).

Mēģinājumi notiek 2x nedēļā, saskaņokot dienu.

 


 

Vīru vokālais ansamblis "Labākie gadi"

No 1985.gada Stabulniekos darbojas vīru vokālais ansamblis „Labākie gadi”, tagad ansambli vada  Dainis Skutelis. Kolektīvā darbojas 7 vīri.Ansamblis piedalās dažādos pasākumos savā un citos novados, tāpat arī piedalās vokālo ansamļu skatēs un ir piedalījušies Dziesmu un deju svētkos Rīgā.

Vadītājs: Dainis Skutelis (26564563).

Mēģinājumi notiek 2x nedēļā, saskaņokot dienu.

 


 

Deju kopa "Stabulnieki"

Deju kopa „Stabulnieki” kultūra namā darbojas 12 gadus Natālijas Balodes vadībā. Bet tautas deju kolektīvs ir darbojies jau no 1960 gada.Deju kolektīvs ir vairākas reizes piedalījies Dziesmu un deju svētkos.Piedalās dažādos pasākumos gan savā novadā gan citos novados. Tāpat piedalās Latgales novada deju svētkos, Latvijas VPTDK sadaņčos, ir braukuši koncertturnejā uz Čehiju un Vāciju. Pašlaik kolektīvā dejo 21 dalībnieks.

 


 

Mazākumtautību kolektīvs "Zapevočki"

Stabulnieku KN mazākumtautību sievu ansamblis „Zapevočki” darbojas no 2004. gada. Ansamblis piedalās skatēs, dažādos konceros, dzied kāzās, senioru vakaros, svecīšu vakaros un citos pasākumos savā un citos novados. Ansambli vada Tatjana Ataše un ansamblī dzied 6 dalībnieces.

Mēģinājumi notiek 2x nedēļā, saskaņojot dienas.

Kontaktinformācija: 29640903

 


 

Deju grupa "Pāru kaprīzes"

Stabulnieku KN deju grupā „Pāru kaprīze” dejo 8 jaunieši, kolektīvu vada Ilona Cvetkova. Kolektīvs dejo dejas pa pāriem, kas līdzinās sporta un modernajām dejām, deju horeogrāfe ir pati vadītāja - Ilona Balode un Natālija Balode. Kolektīvs piedalās koncertos savā un citos novados, ir piedalījies šovā „Dziedošās Ģimenes”. Deju grupa darbojas jau no 2007. gada.

Mēģinājums notiek 1x nedēļā, brīvdienās.

Kontaktinformācija: 29820798 un 26104925.

 


 

Deju grupa "Sievu kaprīze"

No 2000.gada Stabulnieku KN darbojas ritma deju grupa „Sievu kaprīze”. Kolektīvā dejo 8 dalībnieces un kolektīvu vada Ilona balode un Natālija Balode. Grupā ir ļoti aktīvi un jautri dalībnieki. Kolektīvs piedalās dažādos pasākumos: zemnieku ballēs, novada svētkos, koncertos un citviet.

Mēģinājums notiek 2x nedēļā, saskaņojot dienu.

Kontaktinformācija: 26104925.

  

RUŠONAS KULTŪRAS NAMA PAŠDARBĪBAS KOLEKTĪVI
 

Rušonas pagasta jauniešu tautas deju kolektīvs „Rušona”

 

Kultūras nama nosaukums

Rušonas kultūras nams

Kolektīva vadītājs

Dina Staškeviča

Kolektīva nosaukums

Rušonas jauniešu deju kolektīvs „Rušona”

Mēģinājumu laiks

Piektdiena 20:00- 23:00

Sestdiena 18:00- 21:00

Īss kolektīva apraksts

Kolektīvs dibināts 1989. gada 16. novembrī.  2014. gada 16. novembrī kolektīvs ar lielu vērienu nosvinēja savus- 25! Kolektīvs ir piedalījies visos latviešu Dziesmu un Deju svētkos. Kolektīvā dejo jaunieši no 15 līdz 22 gadiem. Neaizmirstams kolektīva brauciens bija uz Slovākiju un Ungāriju, kurā pārstāvējām Latviju kultūras dienu rīkotajos koncertos. Kolektīvs aktīvi piedalās sava pagasta, novadu un republikas rīkotajos pasākumos.

Kontakttālrunis 26457692

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Rušonas pagasta vidējās paaudzes tautas deju kolektīvs „Rušona”

 

Kultūras nama nosaukums

Rušonas kultūras nams

Kolektīva vadītājs

Dina Staškeviča

Kolektīva nosaukums

Rušonas vidējās paaudzes deju kolektīvs „Rušona”

Mēģinājumu laiks

Ceturtdiena 19:00- 21:00

Svētdiena 18:00- 21:00

Īss kolektīva apraksts

  Kolektīvs ir dibināts 2007. gadā.  Kolektīva apmešanās vieta ir Aglonas stacijā, (vietā, kur krustojas ceļi no Preiļiem ,Daugavpils, Rēzeknes, Aglonas) tāpēc kolektīvā ir dejotāji, kuri mēro ceļu no četriem novadiem: Aglonas, Rēzeknes, Vārkavas, Riebiņu. Kolektīva vecums ir no 23 un vairāk gadiem. Esam piedalījušies visos latviešu Dziesmu un Deju svētkos, kā arī pagasta, novadu pasākumos esam ņēmuši dalību. Esam atvērti un draudzīgi, vienmēr gatavi  kādām aktivitātēm!

Kontakttālrunis

26457692

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Rušonas pagasta amatierteātris "Iz sitīņa"

 

Kultūras nama nosaukums

Rušonas kultūras nams

Kolektīva vadītājs

Viktorija Bahromkina

Kolektīva nosaukums

Rušonas amatierteātris

 „Iz sitīņa”

Mēģinājumu laiks

Piektdiena 17:00- 21:00

Īss kolektīva apraksts

Kolektīvs dibināts 2005. gadā, 2017. gada 21 aprīlī svinīgi piešķīra kolektīva nosaukumu „Iz sitīņa”-krustvecāki ir Sīļukalna amatierteātris. Kolektīvā darbojas 12 dalībnieki. Dalībnieki ir radoši, izdomas bagāti, atraktīvi. Gadā tiek iestudētas 2 lielākas izrādes. Kolektīvs savus skatītājus ar tām iepriecina Ziemassvētkos un vasaras sākumā. Rušonas pagastā tika aizsākta novada teātra diena, kad sabrauc visas novada teātru kopas ar iestudētiem skečiem vai izrādēm. Kolektīvs ir uzstājies: Aglonā, Aizkalnē, Stabulniekos, Sīļukalnā, Rožupē, Preiļos, Vārkavā, Lubānā, Vārkavā.

Kontakttālrunis

20274860

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Rušonas vīru vokālais ansamblis

 

Kultūras nama nosaukums

Rušonas kultūras nams

Kolektīva vadītājs

Intars Mežinieks

Kolektīva nosaukums

Rušonas vīru vokālais ansamblis

Mēģinājumu laiks

Sestdiena 19:00- 22:00

Īss kolektīva apraksts

Kolektīvā darbojas jaunieši no 17- 25 gadiem. Kolektīvs dibināts 2006. gadā. Lai arī saucamies vīru  ansamblis, pēc gadiem un sajūtas esam jaunieši, šim statusam atbilstoši izvēlamies arī sev tuvas dziesmas.

Kontakttālrunis

29120340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Senioru vokālais ansamblis

 

Kultūras nama nosaukums

Rušonas kultūras nams

Kolektīva vadītājs

Lilita Valaine

Kolektīva nosaukums

Senioru vokālais ansamblis

Mēģinājumu laiks

Ceturtdienās 18:00

Īss kolektīva apraksts

Kolektīvs darbību atsāka 2017. gada pavasarī. Kolektīvs aktīvi piedalās sava pagasta un novada pasākumos.

Kontakttālrunis

29503788