Notikumu kalendārs

    Maijs    

Kultūras nami

 

RIEBIŅU NOVADA KULTŪRAS CENTRS

                     

 

Vadītāja: Ilga Pokšāne

Kontakttālrunis: 65392657, 65324375, mob.tālr. 20496081.

E-pasts: ilga.poksane@riebini.lv vai kulturascentrs@riebini.lv

 

Pasākumu organizatore: Ilze Piskunova

Kontakttālrunis: 22485146

E-pasts: ilze.bojare1@gmail.com

 

Adrese: Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu novads, LV-5326

 

Vietu skaits: zālē un balkonā: 400, Riebiņu parka estrādē - 500 vietas

 

Apraksts:  dibināts 1953. gadā, kad tika reģistrēts pirmais pašdarbības kolektīvs - dramatiskais kolektīvs.  Šobrīd kultūras centrā un estrādē tiek organizēti Riebiņu novada lielākie pasākumi, tradicionālie un izklaides pasākumi Riebiņu novada iedzīvotājiem un viesiem.

 

Riebiņu novada kultūras centrā darbojas 9 pašdarbības kolektīvi:

 • jauniešu deju kolektīvs "Strūga" /vad. Līga Uzulnīce/
 • etnogrāfiskais ansamblis "Jumaleņa"/vad. Oskars Bērziņš/
 • amatierteātris “Loba Monta” /vad. Oskars Bērziņš/
 • vīru vokālais ansamblis “Reti laba kompānija” /vad. Ieva Grēvele/
 • senioru vokālais ansamblis “Ilūzija” /vad. Līgam Gžibovska/
 • senioru deju grupa “Senjoritas” /vad. Ilze Piskunova/
 • sieviešu vokālais ansamblis /vad. Ieva Grēvele/
 • jauniešu popgrupa /vad. Ieva Grevele/
 • bērnu deju kolektīvs /vad. Ilze Piskunova/

 

STABULNIEKU KULTŪRAS NAMS

 

Vadītāja: Vita Balode

Kontakttālrunis:  65359275, 65359218, mob.tālr. 26166660

E-pasts: stabulnieki@riebini.lv vai vitabalode1976@inbox.lv

Adrese: Skolas iela 3, Stabulnieku pagasts, Riebiņu novads, LV-5333

 

Vietu skaits zālē: 200

 

Apraksts: dibināts 1960. gadā. Stabulnieku KN tiek organizēti dažādi pasākumi pagasta iedzīvotājiem, notiek izklaides pasākumi, kā arī nodrošināts pašdarbības kolektīvu darbs.

 

Stabulnieku kultūras namā darbojas 6 pašdarbības kolektīvi:

 • vīru vokālais ansamblis /vad. Dainis Skutelis/
 • vidējās paaudzes deju kolektīvs /vad. Natālija Balode/
 • krievu vokālais ansamblis /vad. Tatjana Ateša/
 • sieviešu vokālais ansambļis /vad. Dainis Skutelis/
 • bērnu ritma deju grupa “Mazā kaprīze” /vad. Natālija Balode/
 • ritma deju grupa “Sievu kaprīze”/vad. Natālija Balode/

 

SĪĻUKALNA KULTŪRAS NAMS

 

Vadītāja: Anita Upeniece

Kontakttālrunis: 65337417, 65337541, mob.tālr.26557803

E-pasts: silukalns@riebini.lv vai anita530@inbox.lv

Adrese: Latgales iela 1, Sīļukalna pagasts, Riebiņu novads, LV-5331

 

Vietu skaits zālē: 200

 

Apraksts: dibināts 1957. gadā. Sīļukalna KN tiek organizēti tradicionālie un izklaides pasākumi dažādām paaudzēm. KN tiek nodrošināts pašdarbības kolektīvu, kā arī pensionāru un sieviešu klubiņa darbs.

 

Sīļukalna kultūras namā darbojas 10 pašdarbības kolektīvi:

 • vidējās paaudzes deju kolektīvs /vad. Anita Upeniece/
 • jauniešu deju kolektīvs /vad. Anita Upeniece/
 • teātra kolektīvs /vad. Anita Upeniece/
 • jauktais vokālais ansamblis /vad. Agnese Solozemniece/
 • sieviešu vokālais ansamblis /vad. Agnese Solozemniece/
 • meiteņu vokālais ansamblis /vad. Agnese Solozemniece/
 • senioru vokālais ansamblis /vad. Agnese Solozemniece/
 • Eiropas deju grupa /vad. Anita Upeniece/
 • Masu deju grupa /vad. Sintija Zagorska/
 • Vokāli instrumentālā grupa /vad. Uldis Mičulis/

 

RUŠONAS TAUTAS NAMS

 

Vadītāja: Dina Staškeviča

Kontakttālrunis: 65365174, 65365246, mob.tālr. 26457692

E-pasts: dina.staskevica@inbox.lv

Adrese: Aglonas iela 2, Aglonas stacija, Rušonas pag.,Riebiņu novads, LV-5329

 

Vietu skaits: 150

 

Apraksts: dibināts 1949. gadā. Rušonas TN tiek organizēti dažādi pasākumi pagasta iedzīvotājiem, tiek nodrošināta arī viesmākslinieku viesošanās

 

Rušonas tautas namā darbojas 5 kolektīvi:

 • Vidējās paaudzes deju kolektīvs /vad. Dina Stašķeviča/
 • Jauniešu tautas deju kolektīvs /vad. Dina Staškeviča/
 • Vīru vokālais ansamblis /vad. Intars Mežinieks/
 • Amatierteātris “Iz sitīņa” /vad. Viktorija Bahromkina/
 • Senioru vokālais ansamblis /Lilita Valaine/

 

GALĒNU KULTŪRAS NAMS

 

Vadītāja: Anna Vanaga

Kontakttālrunis: 65374273, 65374238

E-pasts: galeni@riebini.lv vai vanaganna@inbox.lv

Adrese: Liepu iela 1, Galēnu pagasts, Riebiņu novads, LV-5311

 

Vietu skaits: 200

 

Apraksts: dibināts 1966. gadā. Galēnu KN notiek dažādi pagasta iedzīvotājiem organizēti pasākumi, tostarp gadskārtu un folkloras svētki un izklaides pasākumi.

 

Galēnu kultūras namā darbojas 6 kolektīvi:

 • Folkloras kopa “Vydsmuiža” /vad. Anna Kupre/
 • Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Amizieris” / vad. Ilze un Andris Kudiņi/
 • Vokāli instrumentālā grupa /vad. Arnis Seimanovs/
 • Līnijdeju kolektīvs /vad.Anita Sārne/
 • Popgrupa “Ritentiņi” /vad. Arnis Seimanovs/
 • Amatierteātris “Punculīši”

 

SILAJĀŅU KULTŪRAS NAMS

 

Vadītāja: Mārīte Kuksa

Kontakttālrunis: 65326842, mob.tālr. 26234155

E-pasts: silajani@riebini.lv vai kuksik@tvnet.lv

Adrese: Miera iela 1, Silajāņu pagasts, Riebiņu novads, LV-5330

 

Vietu skaits: 250

 

Apraksts: dibināts 1956. gadā. Silajāņu vārds izsenis saistīts ar Latgalē pazīstamiem keramiķiem, tādēļ KN tiek organizētas dažādas izstādes, tostarp keramikas. Šobrīd pagastā vairums iedzīvotāju ir pareizticīgie, tādēļ iedzīvotājiem KN tiek organizētie dažādi gan krievvalodīgo, gan latgaliešu tradīciju pasākumi, diskotēkas.

 

Silajāņu  darbojas 2 pašdarbības kolektīvi:

 • Vokālais ansamblis “Saules vējš” /vad. Ārija Bergmane-Sprūdža/
 • Amatierteātris “Stiga” /vad. Andris Ušpelis/