Notikumu kalendārs

    Maijs    

Kapsētas

 

Riebiņu novada kapsētas

 

 

Svecīšu dienas novada kapsētās 2021. gadā

 

9. oktobrī Sīļukalna pagastā: Kapenieku kapsētā – 14.00, Teilānu kapsētā – 15.00, Seiļu kapsētā – 16.00, Salenieku kapsētā – 17.00, Opolos kapsētā – 17.30.

 

9. oktobrī Silajāņu pagastā: Červoņiku kapsētā – 14.00.

 

9. oktobrī Saunas pagastā: Jakušu kapsētā – 11.00, Skuteļu kapsētā – 12.00, Orīšu kapsētā – 13.00, Smelteru kapsētā – 14.00, Betišķu kapsētā – 15.00.

 

16. oktobrī Silajāņu pagastā: Silajāņu kapsētā – 14.00.

 

16. oktobrī Stabulnieku pagastā: Stabulnieku kapsētā – 11.00, Trūpīšu kapsētā –  12.00, Saunas Vulānu kapsētā – 13.00, Krištobu kapsētā – 14.00, Brišku-Balckaru kapsētā – 15.00, Pastaru kapsētā – 16.00.

 

16. oktobrī Rušonas pagastā: Rutuļu kapsētā – 13.00, Antanišku kapsētā – 13.00, Kristapeņu kapsētā – 13.45, Ondzuļu kapsētā – 14.30, Eikšas kapsētā – 15.20, Žogotu kapsētā – 16.10, Eisāgu kapsētā – 17.00, Gailīšu kapsētā – 17.30.

 

16. oktobrī Rožkalnu pagastā: Augšmuktu kapsētā – 13.00, Strodu kapsētā – 14.00, Āpšu kapsētā – 15.00, Lazdānu kapsētā – 16.00.

 

16. oktobrī Saunas pagastā: Pauniņu kapsētā – 11.00, Prīkuļu kapsētā – 12.00, Lakausku kapsētā – 13.00, Aizupiešu kapsētā – 14.00, Anspoku kapsētā – 15.00.

 

16. oktobrī Aizkalnes pagastā: Gāgu kapsētā – 13.00, Raipoles kapsētā – 14.00, Daugaviešu kapsētā – 15.00, Jasmuižas kapsētā – 16.00, Bleidenes kapsētā – 17.00.

 

23. oktobrī Galēnu pagastā: Maltas Trūpu kapsētā – 13:00, Bukšinu kapsētā – 14.00, Galēnu kapsētā – 15.00.

 

23. oktobrī Vārkavas pagastā: Borbaļu kapsētā – 13.00, Stabuļnīku kapsētā – 14.00, Pilišķu kapsētā – 15.00.

 

23. oktobrī Pelēču pagastā: Solkas kapsētā – 11.00, Vecuma kapsētā – 11.40, Krasnagorkas kapsētā – 12.20, Gornijašu kapsētā – 13.10, Bramaņu kapsētā – 14.10, Džeriņu kapsētā – 15.00, Pelēču kapsētā – 16.00.

 

23. oktobrī Preiļu pilsētā: JAUNAJĀ kapsētā – 15.00, LIELAJĀ kapsētā – 17.00.

 

24. oktobrī Preiļu pagastā: Ribuļu kapsētā – 12.00, Seiļu kapsētā – 13.00, Pupāju kapsētā – 14.00, Ivdrīšu kapsētā – 15.00, Dzeņu kapsētā – 16.30, Šoldru kapsētā –17.30.

 

30. oktobrī Upmalas pagastā: Vanagu kapsētā – 13.30, Vārkavas kapsētā – 15.00.

 

30. oktobrī Riebiņu pagastā: Petravsku kapsētā – 13.00, Sprindžu kapsētā – 13.45, Sila kapsētā – 14.30, Kokoriešu kapsētā – 15.30, Baibu kapsētā – 16.15, Riebiņu kapsētā – 17.00.