Notikumu kalendārs

    Maijs    

Bibliotēkas

Konkursa NOLIKUMS

NOLIKUMS

 

 

 

 

 

 

 

Galēnu bibliotēka

Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa. No 9. – 15. novembrim daiļliteratūras izstāde: „Iepazīsti Ziemeļvalstu literatūru”.

9. novembrī Rīta stunda Galēnu pamatskolā ar 9. klasi – lasījumi no Marjunas S. Šelnesas „Raksti smiltīs”.

11.novembrī tikšanās ar Galēnu pamatskolas pirmsskolas 2 - 4. gad. un 5 - 6 gad. grupiņām „Rūķīši” un grāmatiņas „Leduslācēns Ille” lasīšana. Apsveikumu gatavošana.

-----------------------------------------------------------------------

Kotļerovas bibliotēka

Otrajā pusgadā skatāma tematiska izstāde Luksenburga – prezidējošā valsts.

No 2. – 11. jūlijam jaunieguvumu apskats (bērnu/ jauniešu  un pieaugušo jaunumi).

No 4. jūlija literāra izstāde ,,Dzidrai Rinkulei –Zemzarei -95”.

No  14. jūlija literāra izstāde rakstniecei ,,Skaidrītei – Annai Gailītei – 75”.

No 18. jūlija franču rakstniekam Andrē  Moruā – 130.

 

Galēnu bibliotēka

1. – 10.jūlijam izstāde veltīta latviešu rakstniecei Dzidrai Rinkulei - Zemzarei – 95.
13. – 21.jūlijam skatāma izstāde žurnālistei, rakstniecei Annai Skaidrītei Gailītei – 75.
22. – 31. jūlijam tematiska izstāde „Augi un veselība".

 

 

 

E-prasmju 2015 skaitītājs

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

E-prasmju nedēļa Riebiņu novadā

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) 2015. gadā no 23. līdz 27.martam rīko 6. E-prasmju nedēļu Latvijā. E-prasmju nedēļa Latvijā tiek organizēta GetOnline Week 2015 ietvaros un Eiropas kampaņas e-Skills for Jobs 2015 ietvaros, kas ir daļa no Grand Coalition for Digital Jobs iniciatīvas.

E–prasmju nedēļas pasākumi Riebiņu novada centrālajā bibliotēkā un novada bibliotēkās.

-------------------------------------------------------------------------------------

 

-------------------------------------------------------------------------------------

 

RUŠONAS bibliotēka

Literārās un tematiskās izstādes: no 3. marta "Trauksmains un leģendām apvīts mūžs. ASPAZIJAI – 150"; no 10. marta "Latvijas bobsleja izlases treneris Rihards Kotāns – mūsu novadnieks"; no 22. marta "Pasaules ūdens diena"; no 13. marta "Atgriežas gājputni"; no 18. marta "Dzejniecei Elzai Stērstei – 130".

Pasākumi: 14. martā Raiņa bērnu dzejas "Lellīte Lolīte" lasīšana. Uzrakstīt savas lelles piedzīvojumus, izveidot Aspazijas karogu un Raiņa karogu. 23. – 28. marts - E-prasmju nedēļa "Esi virtuāli reāls". Novada mājas lapa www.riebini.lv, iepirkšanās internetā.

 

Kotļerovas bibliotēka

No 3. janvāra skatāma izstāde ,,Angļu zoologam un rakstniekam Džeraldam Darelam – 90”, no 10. janvāra ,,Rakstniecei Annai Saksei – 110”, no 24. janvāra „Rakstniekam Antonam Čehovam – 155”. No 3. janvāra līdz pat 30. jūnijam bibliotēka skatāma tematiskā izstāde ,,ES prezidējošā valsts – Latvija”.

 

Silajāņu bibliotēka

Līdz 17. janvārim skatāma literārā izstāde, kas veltīta Dž. Darela deviņdesmitgadei. No 10. līdz 24. janvārim literārā izstāde „Rakstniecei Annai Saksei – 110”, no 20. – līdz 31 janvārim izstādes „Fricim Bārdam – 135” un „Krievu rakstniekam, dramaturgam Antonam Čehovam – 155”.

 

 

 

Gailīšu bibliotēka

Decembrī skatāmas izstāde „Ziemassvētku laiks daiļliteratūrā un dzejā” un izstāde bērniem „Ziemas prieki”.

 

 

Kotļerovas bibliotēka

Līdz 9. decembrim skatāma literārā izstāde ,,Rakstniekam Pāvilam Rozītim –

125”, bet no 10. līdz 17. decembrim – ,,Dzejniekam Leonam Briedim – 65”. No 18. līdz 30.decembrim skatāmās izstādes: ,,Dzejniekam Laimonim Pēlmanim – 100” un tematiskā izstāde ,,Ziemassvētki”.

 

Galēnu bibliotēka

Līdz 9. decembrim skatāma izstāde, kas veltīta sabiedriskajam darbiniekam, publicistam un  valodniekam – „Francim Zepam – 115”, bet no 10. – 17. decembrim literārā izstāde „Rakstniecei Evai Mārtužai – 60”. No 18. – 30. decembrim skatāma Ziemassvētkiem veltīta izstāde.

 

Sīļukalna bibliotēka

 No 5. decembra līdz 17. decembrim skatāma literārā izstāde „Rakstniecei Evai Mārtužai – 60”, bet no 16. decembra līdz 24. decembrim izstāde dzejniekam „Leonam Briedim – 65”.

No 24. decembra līdz 2, janvārim aicinām apmeklēt izstādi „ Ziemassvētki sabraukuši rakstītām kamanām”.

 

Silajāņu bibliotēka

No 2. – 13. decembrim skatāma literārā izstāde „Rakstniekam Pāvilam Rozītim –125”, no 9. – 20. decembrim „Dzejniekam Leonam Briedim – 65”, bet no 16. līdz 27. decembrim literārā izstāde „Rakstniecei Cecīlijai Dinerei – 95”.

No 16. – 31. decembrim literārā izstāde bērniem „Ziemassvētku brīnumu gaidot...”.

20. decembrī tematiskā pēcpusdiena jaunāko klašu skolēniem „Ziema dzejoļos un stāstos”.

 

 


 

                          


 

Galēnu bibliotēka

No 3. līdz 8. novembrim skatāma literārā izstāde „Rakstniekam Kārlim Skalbem – 135”, no 10. līdz 19. novembrim tematiskā izstāde „11. novembris – Lāčplēša diena”, bet no 20. līdz 28. novembrim apskatāma izstāde „Franču rakstniekam Andrē Židam – 145”.

 

Stabulnieku bibliotēka

Novembrī bibliotēkā skatāmās izstādes: vietējās rokdarbnieces Janīnas Cakules rokdarbu izstāde; fotoizstāde, kas veltīta pensionētajai skolotājai Eugenijai Brokai 80. jubilejā un novadniekam, profesoram Antonam Skutelim veltīta izstāde 75 gadu jubilejā.

 

Kotļerovas bibliotēka

No 1. novembra skatāma izstāde „Rakstniekam Kārlim Skalbem – 135”. No 4. novembra izstāde „Mārtiņdiena”, no 13. novembra aicinām apmeklēt tematisko izstādi „Latvijas Republikas proklamēšanas diena”, bet no 22. novembra skatāma literārā izstāde „dzejniekam Pēterim Zirnītim – 70”.

 


 


 


 

 


 


 


 

11. septembrī plkst. 9:00 ātrlasīšanas konkurss 8. klases skolēniem "Vārds pie vārda".


 

  

Riebiņu novada centrālās bibliotēkas aktivitātes augustā ŠEIT

 


 

Riebiņu novada centrālās bibliotēkas aktivitātes jūnijā

 

Literārās un tematiskās izstādes pieaugušajiem

No 2. jūnija: „ Latgales lepnums – Anna Rancāne”.

No 4. jūnija: „Vasaras saulgriežu karuselī”. 

No 5. jūnija: „Mūsu balss Eiropā”.

No 12. jūnija „Vasaras dvesma tavā garderobē”.

No 17. jūnija: „Visa mana tauta ir  cēlusies agri un gājusi nepagurstot” – Jānim Peteram - 75.

 

Pasākumi

2. jūnijs - Tikšanās ar Janīnu Kursīti-Pakuli.

12. jūnijs - „Visa laba Jāņu zāle…”  Pirms Līgo: kopā ar Senioru biedrību „Riebiņu varavīksne” un Bērnu nodaļu.

20. jūnijs - noslēguma seminārs Preiļu reģiona bibliotekāriem.

29. jūnijs - „Radošais valdzinājums”.

 

Bērniem un jauniešiem

Izstādes

No 3. jūnija „Daba vasarā”.

No 11. jūnija  „Raibā vasara”.

No 17. jūnija „Visa laba Jāņu zāle” 

                             

Pasākumi

18. jūnijs - „Spēles draugu lokā” – pastaiga uz parku.

26. jūnijs -  „Stāsti manim vasariņa” – stāstu darbnīca.

 

Novadpētniecības pulciņš

18. jūnijs  „Riebiņi agrāk un tagad” - fotoalbuma sakārtošana.

 

Radošā darbnīca

11. jūnijs - „Vasaras gaidās”.

  

Aicinām apmeklēt bibliotēkas rīkotās izstādes un aktivitātes! Būsiet mīļi gaidīti!

 


 

Bibliotēku nedēļa

Informēts un vesels (22. – 27. aprīlis)

Riebiņu novada centrālajā bibliotēkā 

 

22.04. - "Ārstniecības augi Latvijā" – izstāde.

22.04. - "Pavasaris dabā un cilvēkos" – izstāde.

23.04. - "Mīlestība un nodevība cauri gadsimtiem" - Viljamam Šekspīram - 450 ( izstāde).

23.04. - "Sargi sevi pats, tad arī Dievs tevi sargās" - tikšanās ar LSK Preiļu komitejas izpilddirektori Zentu Vucāni plkst. 12:00.

23.04. - "Noslēpumainais vilks" - izstāde bērniem.

24.04. - "Emocionālā lasīšana" - bibliotekārās apmācības 6. klases skolēniem plkst. 14.00.

24.04. - "Iepazīstam jauno pasaku valstību" - ekskursija uz bibliotēku PII "Sprīdītis" jaunākās grupas bērniem plkst. 11.00.

25.04. - "Nāc un iepazīsti bibliotēku" - ekskursija uz bibliotēku PII "Sprīdītis" vecākās grupas bērniem plkst. 11.00.

26.04. - "Lielā Talka" ietvaros kino pēcpusdiena kopā ar Vara Braslas filmām  "Pēc labi padarīta darba..."

·              "Ezera sonāte" - abonementā

·              " Emīla nedarbi" - bērnu nodaļā


 


 

Silajāņu bibliotēka (aprīlis)

Bibliotēkā skatāmas literārās izstādes: no 8. līdz 19. aprīlim izstāde „Dzejniecei Kornēlijai Apškrūmai – 77”, no 15. – 30. aprīlim „Rakstniecei Ilzei Indrānei – 87” un visu mēnesi skatāma izstāde – grāmatu kopa „Latviešu oriģinālliteratūra”.

 

Kotļerovas bibliotēka (aprīlis)

Līdz 10. aprīlim skatāma izstāde – ,,Starptautiskā bērnu grāmatu diena” , bet no 1. līdz 12. aprīlim – „Rakstniekam un dzejniekam Laimonim Vāczemniekam – 85”. No 10. līdz 22. aprīlim – tematiskā izstāde: „ Lieldienu prieki”, bet no 21. līdz 27.aprīlim – bibliotēku nedēļa.

No 22. līdz – 26. aprīlim akcija ,, Atceries savu pagasta bibliotēku, jauna grāmata tai noderēs!” Tāpat skatāma izstāde mazajiem lasītājiem „Mans draugs – grāmatiņa un grāmatu izstāde ,,Dārzkopja pavasaris”.

 

Sīļukalna bibliotēka (aprīlis)

No 1. aprīļa skatāma izstāde „Rakstniekam Vikam – 75”, no 8. aprīļa „Dzejniecei B. Mārtuževai – 90”, 20. aprīlī – izstāde veltīta Lieldienām, bet no 21. – 27. aprīlim bibliotēku nedēļa: pārmaiņas bibliotēkā, jauni resursi un iespējas.

 

Galēnu bibliotēka (aprīlis) 

Līdz 8. aprīlim skatāma izstāde „Aktierim, tulkotājam, literātam Ēvaldam Valteram – 120”, no 9. līdz 17. aprīlim – „Režisoram Mihailam Kublinskim – 75”, bet no 28. aprīļa līdz 7. maijam skatāma izstāde, kas veltīta rakstnieka Jāņa Klīdzēja simtgadei. No 22. līdz 27. aprīlim literārā izstāde angļu dramaturgam un dzejniekam „Viljamam Šekspīram – 450”.

23. aprīlī – bibliotekārā stunda ar Galēnu pamatskolas 5. klasi, bet 25. aprīlī – pirmā tikšanas ar bibliotēku: Galēnu pamatskolas pirmsskolas grupiņas „Rūķīši” ekskursija uz bibliotēku.


 

Aktivitātes bērniem un jauniešiem Riebiņu novada centrālajā bibliotēkā

 

Februāris Riebiņu novada centrālajā bibliotēkā bija notikumiem bagāts. Vispasaules Drošāka interneta dienas ietvaros kopā ar 5. klases skolēniem diskutējām par to, kas tad īsti ir internets – draugs vai ienaidnieks. Dalībniekiem tika piedāvātas dažādas situācijas, ar kurām var saskarties bērns un jaunietis, lietojot internetu. Katra dalībnieka uzdevums bija pastāstīt citiem: kā viņš rīkotos, ja nokļūtu šādā situācijā.

Kādā jaukā februāra dienā par godu izcilajai bērnu grāmatu rakstniecei un māksliniecei Margaritai Stārastei Riebiņu vidusskolā norisinājās literāra pēcpusdiena, kurā piedalījās 3. klases skolēni. Pasākums aizsākās ar prezentāciju par pašu autori. Turpinājumā bērni lika puzles, atpazina populārākos grāmatu varoņus un darbu nosaukumus.

Savukārt Starptautiskās dzimtās valodas dienas ietvaros Riebiņu vidusskolā notika pasākums „Skaista mana valodiņa”, kurā piedalījās 10. klases skolēni. Katram skolēnam bija iespēja uzrakstīt, ko viņiem nozīmē dzimtā valoda, piemēram, „Dzimtā valoda – tā ir dvēseles dzīļu valoda. Tas ir tavs liktenis, kas vienmēr ir ar tevi” (Žanna), „Dzimtā valoda – valoda, kurā runāja vairākas manu senču paaudzes. Tā ir jāsaudzē un jākopj. Dzimtā valoda – mana valoda” (Anastasija). Tāpat tika skaidrota dažādu vecvārdu nozīme, likti latviešu tautas sakāmvārdi.

Paldies par sadarbību Riebiņu vidusskolas skolotājiem!

 

Riebiņu novada centrālās bibliotēkas

 vecākā bibliotekāre,

Svetlana Zahareviča


 

Galēnu bibliotēka

Bibliotēkā skatāmas literārās izstādes. No 3. līdz 11. martam – izstāde „Dzejniekam Vilim PLūdonim – 140”, no 12. - 18. martam izstāde „Vācu - amerikāņu fiziķim, matemātiķim Albertam Einšteinam - 135", no 19. - 25. martam izstāde "Gleznotājam, pedagogam Osvaldam Zvejsalniekam - 70" un no 26. - 31. martam izstāde "rakstniekam, bijušajam Igaunijas valsts prezidentam Lennartam Georgam Meri - 85".

Silajāņu bibliotēka

Bibliotēkā skatāmas literārās izstādes. Līdz 15. martam – izstāde „Dzejniecei Aspazijai – 149”, „Dzejniekam Vilim Plūdonim – 140”. No 11. līdz 22. martam apskatāma literārā izstāde „Dramaturgam Gunāram Priedem – 86”, bet no 18. – 31. martam izstāde „Rakstniecei Aīdai Niedrai – 115”.

Visu martu Kotļerovas bibliotēkā apskatāma rotējoša izstāde: "Latviešu oriģinālliteratūra".

 

Stabulnieku bibliotēka

Martā – mākslas, modes un teātra mēnesī bibliotēkā būs apskatāmas divas izstādes: Birutas Čaunānes gleznu izstāde un izstāde „Mēneša jubilārs” – veltīta 80-gadniecei Salomejai Stikānei (tajā skaitā arī viņas rokdarbu izstāde).

7. martā notiks tematisks pasākums jaunietēm „Kā saposties svētkiem”.


 

Jaunākās grāmatas Riebiņu novada centrālā bibliotēka

 

 


 

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

Izstādes bērniem un jauniešiem februārī:

 

No 30. janvāra – „Bērnu un jauniešu žūrijas 2013 rezultāti”. Izstādē ir skatāmas  Bērnu un jauniešu žūrijas 2013 populārākās grāmatas.

 

No 1. februāra - „ No visiem pasaku varoņiem visdarbīgākais ir mans Zīļuks, tāpēc laikam arī man vismīļākais.” Margaritai Stārastei – 100. Izstādē var apskatīt daudzveidīgas bērnu grāmatas, ko ir ilustrējusi pati grāmatu autore.

 

No 15. februāra „Dabas simboli Latvijā 2014. gadā”. Izstāde piedāvā iepazīties ar dabas pētnieku biedrības izvēlētajām augu un dzīvnieku sugām, kas ir izvēlētas par šī gada simboliem.

 

No 17. februāra „ Emīla un Berlīnes zēnu autoram Ēriham Kestneram – 115”. Izstādē ir apkopotas autora populārākās grāmatas.

 

Pasākumi bērniem un jauniešiem:

 

4. februārī - „Letonika.lv konkurss”. Aicinām ikvienu iesaistīties konkursā visa gada garumā.

 

7. februārī – „Valentīndienas gaidās”. Radošā darbnīca 4. klases skolēniem.

 

11. februārī – „Latvijas Lāča ceļojums skaistākajās Latvijas vietās”. Vispasaules Drošāka interneta dienas ietvaros palīdzēsim Lācim apceļot Latviju fotografējot sava pagasta skaistākās vietas.

 

13. februārī „Internets – draugs vai ienaidnieks?” Diskusija par internetu 5. klases skolēniem.

 

25. februārī - „Margaritas Stārastes pasaku burvība”. Literāra pēcpusdiena 3. klases skolēniem.

 

Izstādes pieaugušajiem:

 

No 3. februāra – „Brīnumi notiek virtuvē”. Izstādē apkopotas grāmatas, speciāli uzrakstītas, lai rosinātu vēlmi labai gatavot un garšīgi paēst.

 

No 17. februāra – „Īsumā par remontdarbiem”. Viegli atrodamas atbildes uz dažādiem jautājumiem.

 

No 21. februāra - „Lasītāji iesaka izlasīt”. Interesantākās grāmatas pēc lasītāju viedokļa.

 

Pasākumi pieaugušajiem:

 

12. februārī – „Ēnu diena”, „Skaistuma diena”. Praktiskas nodarbības. Datums un laiks tiks precizēts vēlāk.


 

Pasākumi Kotļerovas bibliotēkā februārī 

Izstādes  

1. februārī - "Grafiķei, bērnu rakstniecei Margaritai Stārastei - 100".

6. februārī - tematiska izstāde "Preiļu pilsētai - 86".

10. februārī - "Ornitologam, rakstniekam Kārlim Grigulim - 130".

15. februārī -  "Aktierim Kārlim Sebrim - 100".
20. februārī - "Pasaku planēta".


 

Pasākumi Sīļukalna bibliotēkā februārī

 

2. februārī izstāde. Sveču diena - Visu gadu naudu krāju,
                                       Sveču dienu gaidīdama.

No 18. februāra skatāmas literārās izstādes "Bērnu rakstniecei Margaritai Stārastei - 100" un "Aktierim Kārlim Sebrim - 100".


 

Pasākumi Rušonas bibliotēkā februārī

 

2. februārī izstāde – Sveču diena.

 

11. februāris – drošāka interneta diena. Pasākums – sociālo tīklu izmantošana „Palīdzēsim Latvijas ceļojošam Lācēnam”.

 

Bibliotēkā skatāmas literārās izstādes. Līdz 15. februārim – izstāde „Grāmatu ilustratorei Margaritai Stārastei – 100”. No 10. līdz 20. februārim – izstāde „Dzejniecei Austrai Skujiņai – 105”, no 15. – 26. februārim izstāde „Ornitologam Kārlim Grigulim – 130”, bet no 22. februāra līdz 8. martam skatāma izstāde „Bērnu rakstniekam Ērikam Kestneram – 115” un visu februāri skatāma cikla „Mēs – Eiropā” izstāde „ES prezidentējošā valsts – Grieķija”.


 

Pasākumi Riebiņu novada Kotlerovas bibliotēkā janvārī

 

Izstādes  

"Rakstniecei Dzintrai Žuravskai - 75"

„Amerikāņu rakstniekam Edgaram Alanam Po – 205”.

"1991. gada barikāžu aizstāvju atceres diena”.


 

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

Izstādes bērniem un jauniešiem janvārī:

 

No 08.01. – „Zirgs daiļliteratūrā”

Izstādē var iepazīties ar bērnu un jauniešu literatūras klāstu, kas iekļauj sevī stāstus par zirgiem.

 

No 11.01. – „Pasakas vai īstenība?”

 

No 21.01. – „Grieķija – ES prezidējošā valsts”

Izstāde veltīta Grieķijas prezidentūrai Eiropas Savienībā.

 

Pasākumi bērniem un jauniešiem:

 

15.01. – „ Klāt zirga gads”

Radošā darbnīca 2.klases skolēniem.

 

Bērnu žūrijas noslēguma pasākumi:

28.01. – „Lasītprieks nav zudis!” – noslēguma pasākums 1.-4. klašu skolēniem

23.01. – „Lasīt – tas ir stilīgi” – noslēguma pasākums 5.-12. klašu

 

Izstādes pieaugušajiem:

 

No 08.01. – „ Turpinām saprasties ar bērnu”

Izstādē apkopotas grāmatas par pieaugušo saprašanos ar bērniem un zināmā mērā arī ar pieaugušo saprašanos savā starpā.

 

No 09.01. – „Piejūras dziesmas”

Izstādē Jūs atradīsiet dzejas un prozas darbus. „Mans literārais kredo ir izcelt gaišo” – tā savu daiļradi raksturo jubilāre Dzintra Žuravska. 

 

No 20.01. – „Piedošanas mācība”

Šo grāmatu uzdevums ir palīdzēt cilvēkiem izprast dzīvi, izprast sevi, iemācīties palīdzēt pašiem sev.

 

Pasākumi pieaugušajiem:

 

18.01. – akcija "Grāmatu draugu ķēde"
2014.gada 18.janvārī Rīgā tiek organizēta Latvijas Nacionālās bibliotēkas akcija „Grāmatu draugu ķēde”. Pasākumā piedalās visi Riebiņu novada bibliotekāri.

Nāc uz bibliotēku un reģistrējies braucienam kopā ar mums!

 

29.01. un 30.01. – „Skaistuma diena”.                                            

Praktiskas nodarbības kopā ar kompānijas Mary Kay konsultantiem.

 


Pasākumi Riebiņu novada Galēnu bibliotēkā 2014. gada janvārī

 

Izstādes  

2.01. - 9.01. Rakstniekam, kultūrvēsturniekam Jōņam Brokam - 95 (1919 - 2007).
10.01. - 21.01. Tematiska izstāde: 20.janvāris - 1991.gada barikāžu aizstāvju atceres diena.

22.01. - 31.01. Zviedru rakstniekam Augustam Strindbergam - 165.

Visu janvāri Galēnu bibliotēkā apskatāma rotējošā izstāde: "Latviešu oriģinālliteratūra".


 

Pasākumi Riebiņu novada Sīļukalna bibliotēkā 2014. gada janvārī

 

Izstādes  

Rakstniecei Dzintrai Žuravskai - 75.

1991. gada barikāžu aizstāvju atceres diena.

Tulkotājai, rakstniecei Laimai Rūmniecei - 95.

Latvijas Republikas Starptautiskā atzīšanas diena.

 


Riebiņu novada centrālā bibliotēka

 

Izstādes decembrī:

 

„Dzīvnieki un putni ziemā”

 

„Kas tur kliedza, kas tur sauca
Aiz Daugavas siliņā?
Zaķīts ledus tauri pūta,
Ziemassvētkus vēstīdams.”

 

„Lasīsim svešvalodās”

„Grāmatu pasaulē”

„Kā uzburt pasauli no mazām lietām un no nekā…”

„Krievu rakstniekam, disidentam Aleksandram Solžeņicinam – 95”

 

„Debesu liedagi sniegos,

Pārslas uz zemi krīt,

Ziemassvētki ir ceļā

Pasauli sasildīt”

 

Pasākumi:

 

Ziemassvētku rotājumu nedēļa no 09.12. – 15.12.

1.      „Mans eglītes rotājums” – radošā darbnīca

2.      „Manas eglītes rotājuma stāsts” – domrakstu konkurss

3.      „Ak, eglīte, cik skaista tu gan esi” – noslēguma pasākums

 

„Ziemassvētkus gaidot” – radošā darbnīca 1. klases skolēniem


 

Gailīšu bibliotēka

Bibliotēkā visu decembri skatāmas izstādes: „Rakstniekam Andrim Kolbergam – 75”, „Ziemassvētku sajūtas” un „Rūķi Ziemassvētkos”.

 

Galēnu bibliotēka

Bibliotēkā no 2. – 10. decembrim skatāma izstāde: 1. decembris - pasaules AIDS diena.

No 11. – 17. decembrim lasītāji tiek aicināti iepazīties ar izstādi „Aktierim, estrādes māksliniekam Edgaram Liepiņam – 85”.

No 18. – 30. decembrim Ziemassvētkiem veltīta izstāde „Visu gadu Ziemassvētki nāk...".

 

Sīļukalna bibliotēka

Bibliotēkā no 21. decembra skatāma izstāde "Rakstniekam, scenāristam Andrim Kolbergam – 75".No 29. decembra izstāde "Novadniekam Albertam Sprūdžam, rakstniekam un skolotājam – 105".


 

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

 

Izstādes novembrī

„Ojārs Vācietis un viņa atstātais mantojums”. Izstāde veltīta dzejnieka Ojāra Vācieša 80. jubilejai, kas svinama 13. novembrī.

„Īsumā par eiro”.

„ Nav ko darīt? Lasi grāmatas”.

„Latvijai – 95”. Izstāde veltīta Latvijas Republikas proklamēšanas 95. gadadienai. 

„Mana Latvija”. Izstādē ir skatāmi Riebiņu vidusskolas 2. klases skolēnu radošie darbi.

 

Pasākumi:

26. novembris – bibliotekārās apmācības 3. klases skolēniem „Mans draugs – grāmata”.

27. novembris – „Skaistuma diena” (Bezmaksas SPA procedūrām var pieteikties bibliotēkā divās grupās - plkst.: 15:00 un 18:00.)

 


Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa 2013

Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļa ir projekts, ko Ziemeļvalstīs administrē Biedrības Norden asociācija (Foreningen Norden Forbund), bet Latvijā - Ziemeļu Ministru padomes birojs sadarbībā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu Literatūras centru un biedrību Norden Latvijā. Ziemeļvalstīs projekts norisināsies jau 17. reizi, Latvijā  - 16. reizi. Nedēļas galvenais uzdevums ir Ziemeļvalstu literatūras un kultūras iepazīšana. Nedēļas laikā bibliotēkās notiek lasījumi, stāstu stāstīšana, literatūras izstādes, debates, konkursi un citi pasākumi.   

Gada vistumšākajā laikā vairākos tūkstošos publiskajās un skolu bibliotēkās Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs vienlaicīgi tiek iedegtas sveces un lasīta kopīgi izvēlēta grāmata.  

Šogad Nedēļa notiek no 11. - 17. novembrim.  Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļai ir trīs kopējie lasījumi - Rīta stunda pašiem mazākajiem lasītājiem, Krēslas stunda pieaugušajiem, kā arī jau otro gadu tiek piedāvāts lasījums pusaudžiem. Tā kā projektā var iesaistīties ikviena bibliotēka, projekta vadītāji vēlētos, lai projektā piedalās pēc iespējas vairāk bibliotēku. 

Un vai šādu -  viena fragmenta kopā lasīšanu dažādās valodās vienlaicīgi vairāk nekā 2000 bibliotēkās nevarētu uzskatīt par neoficiālu pasaules rekordu? 

Visi Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļas pasākumi ir bez maksas. Vienīgais, kas nepieciešams ir radošums, izdoma un vēlme piedalīties projektā. Šogad Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļas tēma ir Ziema Ziemeļos.

Tā noteikti  būs nedēļa, kura sola daudz interesantu brīžu lasot Ziemeļvalstu autoru darbus, runājot par Ziemeļvalstu stāstīšanas tradīcijām un literatūru. 


 

Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas aktivitātes Riebiņu novada centrālajā bibliotēkā

No 4. novembra literatūras izstāde - „Ziemas valdzinājums ziemeļos”.

12. novembrī plkst. 9:50 Rīta stundas pasākums „Tulugaka ceļojums” (Riebiņu v.-sk., 5. klase).

13. novembrī plkst. 10:40 Krēslas stundas pasākums „Unna un Ledus pils" (Riebiņu v.-sk., 11. klase).

15. novembrī plkst. 11:00 Rīta stundas pasākums „Plupa piedzīvojumi ziemā” (PII "Sprīdītis")