Notikumu kalendārs

    Marts    

Bibliotēkas

 

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

             

Adrese: Saules iela 8b, Riebiņi, Riebiņu novads, LV-5326

Kontakttālrunis: 65323646, 65323696 
E –pasts: riebinubiblioteka@riebini.lv

 

 http://www.draugiem.lv/riebinubiblioteka/

http://facebook.com/riebinubiblioteka/

www.kulturaskarte.lv

www.biblioteka.lv

Bibliotēkas vadītāja: Olga Ribinicka (tālrunis 65323696)

 

Darba laiks

Pirmdienās

9:00 - 17:00

Otrdienās

9:00 - 18:00

Trešdienās

9:00 - 18:00

Ceturtdienās

9:00 - 18:00

Piektdienās

9:00 - 18:00

Sestdienās

9:00 - 17:00

Svētdienās

Brīvdiena

 

Mēneša pēdējā piektdiena - spodrības diena.

 

Statistika uz 01.01.2019.

Lietotāji     655
Apmeklējumu skaits   15 187
Izsniegums  21 441
Krājums 16 947  vienības

 

Dibināšanas gads - 01.01.1957. Bet no 31.03.2013. gada piešķirts centrālās bibliotēkas statuss. Atrodas ciemata centrā.

Novadnieki: Henriks Bečs, Helena Ersa – Kozlovska, Jānis Ivanovs, Romualds Kavinskis, Anita Kažemāka, Stanislavs Kerbedzs, Ilmārs Meluškāns, Mārīte Seile u.c..

Tradicionāli pasākumi: literāras un tematiskas  izstādes, gleznu, foto un radošo darbu izstādes, Pēterdienas ieskandināšana, Riebiņu novada svētki, Bibliotēku nedēļas, Dzejas dienu, Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas un Ziemassvētku  pasākumi.

Bērni un jaunieši: „Bērnu/Jauniešu/Vecāku žūrija”, „Cielaviņas gudrību grozs”.

  

Riebiņu novada GAILĪŠU bibliotēka

 

Adrese: Gaiļmuiža, Gailīši, Rušonas pag., Riebiņu novads, LV – 5329

Kontakttālrunis: 29447062

E-pasts: gailisubiblioteka@riebini.lv 

www.kulturaskarte.lv
Bibliotēkas vadītāja: Marita Kalvāne

 

Darba laiks

Pirmdienās

Brīvdiena

Otrdienās

9:00 - 17:00

Trešdienās

9:00 - 17:00

Ceturtdienās

Brīvdiena

Piektdienās

Brīvdiena

Sestdienās

9:00 - 13:00

Svētdienās

Brīvdiena


Statistika uz 01.01.2019.
Lietotāji  64
Apmeklējums  650
Izsniegums 1091
Krājums  4516 vienības

 

Bibliotēka piedāvā bezmaksas pakalpojumus :

 • uzziņu literatūru;
 • daiļliteratūru;
 • grāmatas bērniem un jauniešiem;
 • avīzes un žurnālus;
 • datu bāzes Letonika, LURSOFT datu bāze Laikrakstu bibliotēka- vairāk kā 50 Latvijas centrālo un vietējo periodisko izdevumu pilntekstu publikācijas, aktuālās ziņas un rakstu apkopojumi;
 • datorpakalpojumus;
 • biroja pakalpojumus;
 • internetu, arī bezvadu;
 • SBA;
 • rakstu elektronisko pasūtīšanu.

 

Portālā www.filmas.lv ikviens bibliotēkas apmeklētājs var bez maksas noskatīties 70 latviešu filmas- animācija, dokumentālais kino, spēlfilmas.

 

Bibliotēkā ir 5 datori, 4 no tiem pieejami lietotājiem; multifunkcionālā iekārta, printeris.

 

Bibliotēkā tiek gaidīti visu vecumu lasītāji: gan pirmskolas vecuma bērni, gan pieaugušie. Bibliotēka atrodas Gaiļmuižā blakus Sociālās aprūpes centram. Gaiļmuiža ir ciems 8 km no Preiļiem Salmeja ezera tuvumā, kas ir iecienīta atpūtas vieta. Mūsu pazīstamākie novadnieki ir kinorežisors Jānis Streičs un keramiķis Polikarps Čerņavskis.


 

Riebiņu novada GALĒNU bibliotēka

Adrese: Liepu iela 1, Galēni, Galēnu pag., Riebiņu novads, LV-5311

Kontakttālrunis: 65329003

e-pasts: galenubiblioteka@riebini.lv 

www.kulturaskarte.lv
Bibliotēkas vadītāja: Anita Kokina

 

Darba laiks

Pirmdienās

8:30 - 16:30

Otrdienās

8:30 - 16:30

Trešdienās

9:30 - 17:30

Ceturtdienās

8:30 - 16:30

Piektdienās

8:30 - 16:30

Sestdienās

Brīvdiena

Svētdienās

Brīvdiena

 

Statistika uz 01.01.2019.
Lietotāji  147
Apmeklējums 1782
Izsniegums 2009
Krājums  4975 vienības

 

Bibliotēka piedāvā:

Bezmaksas interneta pieeju un datorpakalpojumus – izdruka no datora. Lietotāju rīcībā 6 datori un 1 multifunkcionālā iekārta. Bezvadu interneta pieeja (WiFi). Pieejamas bezmaksas datu bāzes: informācijas, tulkošanas un meklēšanas sistēma  „LETONIKA.LV”, LURSOFT datu bāze Laikrakstu bibliotēka – vairāk kā 50 Latvijas centrālo un vietējo periodisko izdevumu pilntekstu publikācijas, aktuālās ziņas un rakstu apkopojumi.

Grāmatu krājumu, žurnālus un laikrakstus, materiālus par ES, novadpētniecības materiālu kopu -    SBA ( Starpbibliotēku abonementa pakalpojumus).

Bibliotēkā sniedz uzziņas. 

Bibliotēkā veic dokumentu kopēšanu.

Portālā www.filmas.lv ikviens bibliotēkas apmeklētājs var bez maksas noskatīties 70 latviešu filmas- animācija, dokumentālais kino, spēlfilmas.


 

Riebiņu novada KASTĪRES bibliotēka

Adrese: Liepu iela 5A, Kastīre, Rušonas pag., Riebiņu novads, LV-5329

Kontalttālrunis: 65326452

e-pasts: kastiresbiblioteka@riebini.lv

www.kulturaskarte.lv
Bibliotēkas vadītāja: Silvija Kotāne

 

Darba laiks

Pirmdienās

Brīvdiena

Otrdienās

9:00 - 17:00

Trešdienās

12:00 - 20:00

Ceturtdienās

9:00 - 17:00

Piektdienās

9:00 - 17:00

Sestdienās

9:00 - 14:00

Svētdienās

Brīvdiena

 

Katra mēneša pirmā trešdiena - izsniegšanas punkts Bašķi plkst. 15.00
Brīvdienas: svētdiena; pirmdiena

Statistika  uz 01.01.2019.
Lasītāju skaits 230
Apmeklējumu skaits 7340
Izsniegums 6364
Krājums  6736 vienības

 

Bibliotēka piedāvā

 • Bezmaksas pieeju interneta resursiem, bezvadu internetu
 • Nozaru literatūras, daiļliteratūras un bērnu literatūras krājumu
 • Bezmaksas datu bāzes :
      Informācijas, tulkošanas un meklēšanas sistēmu „LETONIKA.LV ”, LURSOFT datu bāzi Laikrakstu bibliotēka – vairāk kā 50 Latvijas centrālo un vietējo periodisko izdevumu pilntekstu publikācijas, aktuālās ziņas un rakstu apkopojumi.  
 • SBA – starpbibliotēku abonementu
 • Informacionālos pakalpojumus 
 • Novadpētniecības materiālus
 • Tematiskās mapes

Portālā www.filmas.lv ikviens bibliotēkas apmeklētājs var bez maksas noskatīties 70 latviešu filmas- animācija, dokumentālais kino, spēlfilmas.

 

Bibliotēka sadarbojas ar Rušonas pamatskolu, Rušonas pagasta bibliotēku. Tiek organizēti pasākumi un izstādes. Bibliotēkā darbojas: bērnu/jauniešu žūrijas eksperti, Jauniešu iniciatīvas grupa ,,Jaunie Spārni ”. Realizēti vairāki projekti kā jauniešu dāvana Kastīres ciematam.

 

2018. gadā abonēti 16 preses izdevumi, pieejams pašvaldības informatīvais izdevums „Riebiņu novada ziņas”.

 

Katru gadu bibliotēka piedalās  lasīšanas veicināšanas programmā ,,Bērnu žūrija”, ikgadējos Grāmatu svētkos Preiļos, saņemot dāvanu kartes literatūras iegādei. Lasītāji meklē atbildes erudīcijas konkursā „Meklē un atrodi datu bāzē letonika.lv!” Bibliotēkas lietotāji var saņemt konsultācijas pirmajām iemaņām darbā ar datoru.


 

Riebiņu novada KOTĻEROVAS bibliotēka

Adrese: Kotļerova, Silajāņu pag., Riebiņu novads, LV-5330

Kontakttālrunis: 65326848

e-pasts: kotlerovasbiblioteka@riebini.lv

www.kulturaskarte.lv
Bibliotēkas vadītāja: Marija Zahareviča

 

Darba laiks

Pirmdienās

Brīvdiena

Otrdienās

9:00 - 17:00

Trešdienās

Brīvdiena

Ceturtdienās

9:00 - 17:00

Piektdienās

Brīvdiena

Sestdienās

9:00 - 13:00

Svētdienās

Brīvdiena

 

Statistika  uz 01.01.2019.
Lietotāju skaits  69
Apmeklējumu skaits  1000
Izsniegums  1567
Krājums  3505 vienības

 

 

Kotļerovas bibliotēka dibināta 1950.gadā. Bibliotēka atrodas 7 km attālumā  no  Riebiņu novada centra. Bibliotēku finansē Riebiņu novada dome. Lietotājiem ir pieejami 3 datori ar pastāvīgu interneta pieslēgumu.

Bibliotēka piedāvā:

 • Interneta resursus
 • Bezmaksas datu bāzes:
      Informācijas, tulkošanas un meklēšanas sistēma  ,,LETONIKA.LV ”,
      LURSOFT datu bāze Laikrakstu bibliotēka- vairāk kā 50 Latvijas centrālo un vietējo periodisko izdevumu pilntekstu publikācijas, aktuālās ziņas un rakstu apkopojumi  
  E – pastu
  Bezvadu interneta pieeju
  Datoru izmantošanu
  Kopēšanu

Portālā www.filmas.lv ikviens bibliotēkas apmeklētājs var bez maksas noskatīties 70 latviešu filmas- animācija, dokumentālais kino, spēlfilmas.

 

· Nozaru literatūru, daiļliteratūras un bērnu literatūras krājumu
· Preses izdevumus
· Starpbibliotēku abonementa( SBA ) pakalpojumu
· LNB datu bāzes
· Preiļu reģiona bibliotēku elektronisko kopkatalogu

 • Aktuālu informāciju:  par ES; sociāla rakstura informāciju ; pašvaldības informāciju
 • Jauno grāmatu dienas

Izstādes veltītas rakstnieku un dzejnieku jubilejām, atceres dienām, valsts svētkiem.


 

Riebiņu novada PIENIŅU bibliotēka

Adrese: Pieniņi, Riebiņu pag., Riebiņu novads, LV-5321

Kontakktālrunis: 26558971

e-pasts: pieninubiblioteka@riebini.lv

www.kulturaskarte.lv
Bibliotēkas vadītāja: Marija Giluče

 

Darba laiks

Pirmdienās

Brīvdiena

Otrdienās

10:00 - 17:00

Trešdienās

10:00 - 17:00

Ceturtdienās

Brīvdiena

Piektdienās

10:00 - 17:00

Sestdienās

Brīvdiena

Svētdienās

Brīvdiena

 

Statistika uz 01.01.2019.
Lasītāju skaits  70
Apmeklējumu skaits  1150
Izsniegums  3433
Krājums  4527 vienības 

 

Bibliotēkas lietotājiem pieejami datori ar pastāvīgu interneta pieslēgumu.

Bezmaksas pakalpojumi

 • Interneta resursi
 • Bezvadu interneta pieeja (WiFi)
 • Bezmaksas datu bāzes:
      Informācijas, tulkošanas un meklēšanas sistēma   ,,  LETONIKA.LV ”
      LURSOFT datu bāze Laikrakstu bibliotēka- vairāk kā 50 Latvijas centrālo un vietējo periodisko izdevumu pilntekstu publikācijas, aktuālās ziņas un rakstu apkopojumi.

Portālā www.filmas.lv ikviens bibliotēkas apmeklētājs var bez maksas noskatīties 70 latviešu filmas- animācija, dokumentālais kino, spēlfilmas.

 • e-pasts
 • iespieddarbu izsniegšana uz mājām
 • SBA ( Starpbibliotēku abonements)
 • Informatīvi materiāli par ES, sociāla rakstura informācija

  Lietotāji ir dažādu tautību cilvēki: latvieši, krievi, poļi, lietuvieši.
  Pieniņi ir sena apdzīvota vieta. Ezers, kura krastā uz pakalna uzcelta baznīca, padara šo vietu ļoti pievilcīgu. Mikrorajona Babru sādžā dzimis latviešu komponists Jānis Ivanovs. 1986. gada 11. oktobrī uzstādīts piemiņas akmens ar komponista portretcilni. Vairākus gadus Pieniņu pamatskolā strādājis Aleksandrs Vasiļevskis – mūzikas skolotājs, vairāku koru un etnogrāfisko ansambļu dibinātājs un vadītājs.

 

Riebiņu novada RUŠONAS bibliotēka

Adrese: Aglonas stacija, Rušonas pag., Riebiņu novads, LV-5329

Kontakttālrunis: 65326101

e-pasts: rusonasbiblioteka@riebini.lv

www.kulturaskarte.lv
Bibliotēkas vadītāja: Inta Selicka

 

Darba laiks

Pirmdienās

Brīvdiena

Otrdienās

9:00 - 18:00

Trešdienās

9:00 - 18:00

Ceturtdienās

12:00 - 20:00

Piektdienās

9:00 - 18:00

Sestdienās

9:00 - 14:00

Svētdienās

Brīvdiena

 

Statistika uz 01.01.2019.
Lasītāju skaits 137
Apmeklējumu skaits 2216
Izsniegums 5314
Krājums  6788 vienības

 

Bibliotēkā ir sabiedriskais Interneta pieejas punkts.


Pieejami bezmaksas interneta resursi bez ierobežojumiem.
Bezvadu interneta pieeja(WiFi)
Lietotājiem bibliotēka piedāvā bezmaksas datu bāzes:
- informācijas, tulkošanas un meklēšanas sistēmu “Letonika”,
- LURSOFT datu bāze Laikrakstu bibliotēka- www.news.lv  un vietējo periodisko izdevumu pilntekstu publikācijas, aktuālās ziņas un rakstu apkopojumi.
Bibliotēkā ir plašs novadpētniecības materiālu krājums, dažādas tematiskās mapes.

Portālā www.filmas.lv ikviens bibliotēkas apmeklētājs var bez maksas noskatīties latviešu filmas- animācija, dokumentālais kino, spēlfilmas.

Bibliotēkā sniedz uzziņas, piedāvā starpbibliotēku abonementu (SBA).

Maksas pakalpojumi: kopēšana, printēšana. 

Bibliotēka vāc un glabā materiālus par sava novada svētvietām, kultūras un arhitektūras pieminekļiem, novadniekiem – A. Blonski, J. Baško, P. Rubinu, A. Pastoru, P. Baško, H. Rubini u. c.
Rušonas pagasta teritorija ir ļoti sen apdzīvota. Novads senatnē ievērojams latgaļu administratīvais, ekonomiskais un garīgais centrs. Klostera bibliotēkā (1766. g.) 151 grāmata. Rušonas pagasta bibliotēka dibināta 1950. gadā.

 


 

Riebiņu novada SILAJĀŅU bibliotēka

Adrese: Miera ielā 1, Silajāņi, Silajāņu pag, Riebiņu novads, LV 5330

Kontakttālrunis: 65326842

e-pasts: silajanubiblioteka@riebini.lv

www.kulturaskarte.lv
Bibliotēkas vadītāja: Lolita Grebeža

 

Darba laiks

Pirmdienās

Brīvdiena

Otrdienās

9:00 - 17:00

Trešdienās

9:00 - 17:00

Ceturtdienās

9:00 - 17:00

Piektdienās

9:00 - 17:00

Sestdienās

9:00 - 17:00

Svētdienās

Brīvdiena

 

Statistika uz 01.01.2019.
Lietotāju skaits 80
Apmeklējumu skaits 1238
Izsniegums 2060
Krājums 5148 vienības 

 

Silajāņu bibliotēka dibināta 1950.gadā. Bibliotēka atrodas Riebiņu novada Silajāņu pagasta pārvaldes ēkā. Pagasta nosaukums saistās ar Silajāņu keramikas vecmeistariem. Bibliotēkas mikrorajonā atrodas Silajāņu pamatskola. 

Lietotājiem pieejami 4 datori, kas pieslēgti interneta tīklam
Bibliotēka piedāvā:

- Grāmatu krājumu un preses izdevumus bērniem un pieaugušajiem;
- SBA pakalpojumus;
- Bezmaksas datu bāzes: informācijas, tulkošanas un meklēšanas sistēma ,,LETONIKA.LV”, LURSOFT datu bāze Laikrakstu bibliotēka;

- vairāk kā 50 Latvijas centrālo un vietējo periodisko izdevumu pilntekstu publikācijas, aktuālās ziņas un rakstu apkopojumi;

- Bezvadu interneta pieeju (WiFi);            
- Kopēšanu, printēšanu;
- E-pasta pakalpojumus.

 

Portālā www.filmas.lv ikviens bibliotēkas apmeklētājs var bez maksas noskatīties 70 latviešu filmas: animācija, dokumentālais kino, spēlfilmas.

Sniedz  uzziņas un konsultācijas 
Krājuma komplektēšanas līdzekļi: pašvaldības finansējums, sponsorējumi, ziedojumi. Bibliotēkā pieejami materiāli par Eiropas Savienību, lietišķās informācijas stends, novadpētniecības krājums.

 


 

Riebiņu novada SĪĻUKALNA bibliotēka

Adrese: Latgales iela 3A, Sīļukalns, Sīļukalna pag., Riebiņu novads, LV-5331

Kontakttālrunis: 65326201

e-pasts: silukalnabiblioteka@riebini.lv

www.kulturaskarte.lv
Bibliotēkas vadītāja: Natālija Sondore

 

Darba laiks

Pirmdienās

9:00 - 17:00

Otrdienās

9:00 - 17:00

Trešdienās

9:00 - 17:00

Ceturtdienās

9:00 - 17:00

Piektdienās

9:00 - 17:00

Sestdienās

Brīvdiena

Svētdienās

Brīvdiena

 

Statistika uz 01.01.2019.
Lietotāju skaits 104
Apmeklējumu skaits 1476
Izsniegums 2069
Krājums 4254 vienības

 

 

Bibliotēka piedāvā:

 • grāmatas un periodiskos izdevumus pieaugušajiem un bērniem;
 • interneta resursus;
 • bezvadu interneta pieeja (WiFi);
 • starpbibliotēku abonementu (SBA);
 • bezmaksas datu bāzes: informācijas, tulkošanas un meklēšanas sistēma "LETONIKA.LV", LURSOFT datu bāze Laikrakstu bibliotēka - vairāk kā 50 Latvijas centrālo un vietējo periodisko izdevumu pilntekstu publikācijas, aktuālās ziņas un rakstu apkopojumi; 
 • E-pastu;
 • informatīvos materiālus par Eiropas Savienību, dažāda veida sociālo informāciju u.c..

Portālā www.filmas.lv ikviens bibliotēkas apmeklētājs var bez maksas noskatīties 70 latviešu filmas- animācija, dokumentālais kino, spēlfilmas.

 

Bibliotēkā var izmantot datorpakalpojumus,ir dokumentu kopēšanas iespēja. Krājums tiek papildināts par Riebiņu novada Sīļukalna teritoriālās pārvaldes budžeta līdzekļiem, dāvinājumiem.

 

Pagasta bibliotēkas mikrorajonā darbojas Sīļukalna pamatskola, kur mācās 59 skolēni. Sīļukalnieši var lepoties ar novadnieci, dzejnieci Genovefu Upenieci (p. s. Dzērksteņa), kas šajā pusē pavadījusi mūža lielāko daļu.

 

Tehniskais nodrošinājums: 5 datori lietotājiem, multifunkcionāla iekārta.


 

Riebiņu novada STABULNIEKU bibliotēka

Adrese: Skolas iela 3, Stabulnieki, Stabulnieku pag., Riebiņu novads, LV-5333

Kontakttālrunis: 65326504, fakss: 65359218
e-pasts: stabulniekubiblioteka@riebini.lv

www.kulturaskarte.lv
Bibliotēkas vadītāja: Anita Betlere

 

Darba laiks

Pirmdienās

8:30 - 17:00

Otrdienās

8:30 - 17:00

Trešdienās

8:30 - 17:00

Ceturtdienās

8:30 - 17:00

Piektdienās

8:30 - 17:00

Sestdienās

9:00 - 15:00

Svētdienās

Brīvdiena

 

Statistika uz 01.01.2019.
Lietotāju skaits  351
Apmeklējumu skaits  8980
Izsniegums  4989
Krājums 7810 vienības

 

Bibliotēka piedāvā:

Bezmaksas datu bāzes Letonika, LURSOFT datu bāze Laikrakstu bibliotēka- vairāk kā 50 Latvijas centrālo un vietējo periodisko izdevumu pilntekstu publikācijas, aktuālās ziņas un rakstu apkopojumi
SBA (Starpbibliotēku abonements)
Datorpakalpojumus
Internetu
Bezvadu interneta pieeju (WiFi)
Kopēšanu (nepārkāpjot autortiesības)
Uzziņu sniegšanu

Portālā www.filmas.lv ikviens bibliotēkas apmeklētājs var bez maksas noskatīties 70 latviešu filmas- animācija, dokumentālais kino, spēlfilmas.

Bibliotēkā pieejama novadpētniecības kartotēka un materiālu krājums.
Bibliotēkā atrodas tematiskās mapes: ES, Tūrisms, Tradīcijas, Dziedniecība, Kulinārija, Daiļdārzi u.c.

Bibliotēkas grāmatu fondi tiek papildināti pa pagasta budžeta līdzekļiem un dāvinājumiem.

Stabulnieku pagasta bibliotēka dibināta 1952. gadā. Pašlaik bibliotēka atrodas pagasta centrā kopā ar pārējām iestādēm: pagasta padomi, kultūras namu, Dravnieku pamatskolu, kur mācās 99 bērni.

 


 

Informācija par bijušā Preiļu rajona bibliotēkām www.preilubiblioteka.lv