Notikumu kalendārs

    Maijs    

Baznīcas un draudzes

 

Līdzīgi kā daudzviet Latgalē, arī Riebiņu novadā var iepazīties ar nozīmīgāko reliģisko konfesiju dievnamiem. Novada teritorijā ir četras katoļu baznīcas.

 

Riebiņu Sv. Pētera un Pāvila Romas katoļu baznīca - celtniecība uzsākta 1894. gadā un pabeigta 1909. gadā. Dievnams celts no šķeltiem akmeņiem. Stūros, dzegās un torņos sarkani kieģeļi. Tā atrodas Feimaņu upes krastā, pašā Riebiņu centrā. Riebiņu katoļu baznīca ir raksturīgs piemērs 19.- 20. gadsimta mijas reģionālās arhitektūras tradīcijām. Funkcionāli risinātās askētiskās iekštelpas apvienotas ar glezniecisku, koloristiski variētu fasāžu risinājumu, kur izmantoti arī neogotikas elementi. Riebiņu dievnams ir tipisks paraugs provinces baznīcu celtniecībai un apdarei 19.-20. gadsimtu mijā.

 

Pieniņu Sv. Jēzus Sirds katoļu baznīca - senā apdzīvotā vietā (Pieniņos) ezera krastā uz pakalna būvēts dievnams. 

 

Rušonas Sv. Miķeļa Romas katoļu baznīca - 18. - 19. gadsimta arhitektūras piemineklis.

 

Vidsmuižas Svētā Gara Romas katoļu baznīca - pirmā Galēnu baznīca bija celta no koka 1743.gadā. Šo baznīcu cēlis grāfs Borhs par saviem līdzekļiem. Dievnams pastāvēja vairāk nekā 160 gadu un tā lielums bija 245 m2. Jauno mūra baznīcu atļāva celt tikai vecās koka baznīcas vietā. Tāpēc to nojauca, pārcēla aiz lielceļa un tur no jauna uzbūvēja. Tautā ir nostāsti, ka vēl pirms šīs baznīcas Galēnos, bijusi maza kapela, kas atradusies pie presbiterija dārza labajā stūrī. Pierādījumu tam trūkst. Arī jaunā baznīca, tāpat kā vecā, ir veltīta sv. Gara godam. 1914.gadā Galēnu jauno baznīcu konsekrēja metropolīts V.Kļučinskis. Baznīca ir celta no šķeltiem akmeņiem ar diviem sarkanu ķieģeļu torņiem. Jumts cinka skārda ar mazu tornīti virs sakristejas. Grīda no cementa flīzēm, bet griesti no koka, loka velvē veidoti un apmesti. Baznīcā trīs altāri. Lielais altāris ir divu stāvu – augšā un apakšā. Visi altāri ir no koka. Tāpat no koka ir ambons. Presbiterija abās pusēs sakristejas. Dievnamā plašas kora telpas ar ērģelēm. Logu rāmji no dzelzs.

 

Riebiņu novadā ir arī seši vecticībnieku lūgšanu nami: Lomu vecticībnieku lūgšanu nams, Makarovkas vecticībnieku lūgšanu nams, Tišas vecticībnieku lūgšanu nams, Skangeļu vecticībnieku lūgšanu nams, Kostigu vecticībnieku lūgšanu namsn un Vilciņu vecticībnieku lūgšanu nams, kā arī novadā viena pareizticīgo baznīca - ir Sv. Nikolaja pareizticīgo baznīca