Notikumu kalendārs

    Februāris    

Kultūra

 

Kultūras mantojuma vistiešāk uztveramā daļa ir kultūras pieminekļi un vēsturisko notikumu norises. Riebiņu novada kultūras iestādes (kultūras un tautas nami, bibliotēkas, informācijas centri u.c.) informē mūs par novada kultūrvēsturisko bagātību, kā arī pašas rada notikumus, kas kļūst par novada neatņemamu kultūras mantojuma daļu.

 

Riebiņu novadā visām iedzīvotāju grupām tiek sniegta iespēja apmeklēt kultūras, sporta un izklaides pasākumus pēc savām interesēm un ieskatiem.

 

Pašvaldība katru gadu plāno un atvēl finansējumu radošiem pasākumiem, kuri tiek organizēti novada kultūras un tautas namos, bibliotēkās.

 

Riebiņu novadā ir 5 kultūras nami un 2 tautas nami, kuros darbojas pašdarbnieku kolektīvi, kas kopj, saglabā un bagātina kultūras un tautas mākslas tradīcijas un kultūrvidi.

 

Aicinām ikkatru Riebiņu novada iedzīvotāju iesaistīties novada kultūras apritē un izbaudīt to.