Notikumu kalendārs

    Jūlijs    

PII "Sprīdītis"

 

Riebiņu pirmskolas izglītības iestāde "Sprīdītis"

 

Adrese: Dārzu iela 2a, Riebiņi, Riebiņu novads, LV-5326.

Tālr. 65324530.

e-pasts: riebinupirmsk@riebini.lv

Vadītāja: Jeļena Harlamova

 

 

Izglītības iestāde īsteno programmas:

1) vispārējās pirmskolas izglītības programma.

  

Vecāku maksu var pārskaitīt uz bankas kontu:

AS SEB banka: LV12UNLA0050005638857

Saņēmējs: Riebiņu novada dome

Reģistrācijas Nr. 90001882087

 

Maksājumu mērķī norādīt:

Vecāku maksa par bērnudārzu, bērna vārds, uzvārds