Notikumu kalendārs

    Jūlijs    

Metodiskais darbs

 

Metodiskais darbs Riebiņu novadā 2019./2020. m.g.

 

           Pedagogi - mācību jomu konsultanti Riebiņu novadā 2019./2020. m.g.

 

Nr. p.k.

Mācību joma

Konsultanta vārds, uzvārds

1.

Pirmsskolas un sākumskolas

Lolita Šmukste (pirmsskola)

Elza Leimane(sākumskola)

2.

Sociālā un pilsoniskā

Ārija Pudule

3.

Valodu

Žanna Ļebedeviča (latviešu val.)

Nataļja Smukša (svešvaloda)

4.

Tehnoloģiju

Guntis Tjarvja (IT)                                           

Anita Puncule (mājturība)

5.

Veselības un fiziskās aktivitātes

Mārīte Pokšāne

6.

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā

Ārija Bergmane-Sprūdža (māksla, mūzika)

Diāna Bravacka (literatūra, drāma)

7.

Matemātikas

Alla Solovjova

8.

Dabaszinātņu

Ilze Grigule

9.

Interešu izglītības un audzināšanas

Rita Pudāne

10.

Tautu deju

Gaida Ivanova

 

                 Riebiņu novada pedagoģiski medicīniskā komisija

 

Nr. p.k.

Vārds, uzvārds

Amats komisijā

1.

Inna Zenovjeva

Vadītājs

2.

Elizabete Birule

Psihologs

3.

Jeļena Puzaka

Logopēds

4.

Valērijs Jurkāns

Speciālais pedagogs

5.

Margarita Krole

Ārstniecības persona