Notikumu kalendārs

    Janvāris    

Karjeras izglītība

Karjeras nedēļa Riebiņu novadā

 

Šogad vairāk nekā 200 Riebiņu novada izglītības iestāžu audzēkņu piedalījās ikgadējās Karjeras nedēļas pasākumos, kuri tika veltīti karjeras vadības prasmēm un to lomai savas karjeras plānošanā. Karjeras nedēļu jau sesto gadu organizēja Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar pašvaldībām.

 

Šogad skolēniem bija iespēja piedalīties vairākos karjeras atbalsta pasākumos. 8. oktobrī Riebiņu vidusskolas aktīvākie vidusskolēni piedalījās vienā no piecām VIAA organizētajām  reģionālajām diskusijām “Vadi savu karjeru PATS!”, kas notika Rēzeknē ARPC “Zeimuļs”. Šeit ar saviem iedvesmas un karjeras izaugsmes, savu profesionālo sasniegumu stāstiem uzstājās pazīstamais kordiriģents Ints Teterovskis un z/s “Klajumi” īpašniece, TV raidījuma “Īstās latvju saimnieces” dalībniece un sezonas uzvarētāja Ilze Stabulniece.

 

9. oktobrī Riebiņu PII “Sprīdītis” audzēkņi piedalījās karjeras atbalsta pasākumā “Kur strādāt Riebiņos?”, kuras laikā izzināja un iepazina dažādas profesijas tuvākajā apkārtnē. Mazie riebiņieši apmeklēja poliklīniku, kur iepazina medmāsas un farmaceita profesiju, apmeklēja skaistumkopšanas speciālista kabinetu, Riebiņu novada domē tikās ar projektu vadības speciālistiem, Riebiņu novada domes priekšsēdētāju P. Rožinski, kurš ļāva iemēģināt novada domes deputātu darba vietas un atraktīvi paskaidroja, kādā veidā šeit norit darbs, apmeklēja arī SIA “Agrofirma ”Turība”” mehāniskās darbnīcas, kur iepazina dažādas ar lauksaimniecības tehnikas apkopi un vadību saistītās profesijas.

 

Lielākais un plašākais Karjeras nedēļas pasākums notika 10. oktobrī Riebiņu vidusskolā, kurā piedalījās visu novada skolu 1. – 6. kl. skolēni. Šajā pasākumā piedalījās 140 izglītojamie. Pasākuma laikā tika organizētas vairākas ar karjeras atbalstu saistītas radošās darbnīcas ar devīzi ”Savu karjeru veidoju jau šodien”, kuras vadīja Riebiņu vidusskolas skolotājas Inna Zenovjeva, Silvija Avotiņa un Solvita Volonte. Šo pasākumu kuplināja arī ciemiņi no Rīgas – pie mums ieradās K Komandas busiņš, lai VIAA sadarbībā ar improvizācijas teātra pārstāvjiem organizētu vienu no radošajām darbnīcām. Tajā atraktīvā veidā izspēlēja dažādas profesiju šarādes, risināja dažādus karjeras jautājumus, pārrunāja skolēnu nākotnes karjeras iespējas un vēlmes. Paralēli radošajām darbnīcām 5. – 6. kl. skolēniem bija iespēja iesēsties Kajeras nedēļas busiņā, uzlikt virtuālās brilles un izbaudīt “Laika mašīnu karjerai”, kur atraktīvā video tika dota iespēja virtuāli tikties ar dažādiem Latvijā pazīstamiem uzņēmējiem un noklausīties viņu iedvesmas stāstus.

 

Noslēdzošais Karjeras nedēļas pasākums notika 12. oktobrī Riebiņu vidusskolā , kur tika organizēta diskusija “Es – pats savas karjeras veidotājs” vidusskolēniem. Diskusiju vadīja Nodarbinātības valsts aģentūras Preiļu filiāles karjeras konsultante Inga Aleksejeva, lai uzsvērtu karjeras pašvadības prasmju nozīmi lēmumu pieņemšanā un savas nākotnes veidošanā.

 

Jaunieši atzina, ka tikšanās ar Latvijā pazīstamiem profesionāļiem, uzņēmējiem palīdzēja gūt labāku priekšstatu par darba tirgu, dažādām profesijām nepieciešamajām prasmēm, kā arī karjeras izaicinājumiem. Skolēni labprāt piedalījās dažādos karjeras izzināšanas pasākumos – spēlēs, diskusijās, radošajās darbnīcās, konkursos un citos izglītojošos pasākumos. Karjeras nedēļa ir lielisks iemesls jau laikus padomātu par nepieciešamību mērķtiecīgi strādāt pie savas nākotnes karjeras veidošanas jau skolas gados.

 

Riebiņu novada Karjeras nedēļas fotogalerija pieejama pašvaldības mājaslapā, kā arī izglītības iestāžu mājaslapās.

 

Par Karjeras nedēļu

Karjeras nedēļa ir ikgadējs pasākumu cikls, kura laikā pašvaldību skolu jauniešiem ir iespēja iepazīt un plānot savu nākotnes nodarbošanos, tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, apmeklēt uzņēmumus un karjeras konsultācijas. Jaunieši var piedalīties dažādās diskusijās, radošajās darbnīcās, konkursos un citos izglītojošos pasākumos.

 

Pirmo gadu Karjeras nedēļa ir viena no VIAA īstenotā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” aktivitātēm, ko finansē Eiropas Sociālais fonds un valsts.

 

Karjeras nedēļas pasākumu programma 47 Latvijas pilsētās un novados pieejama vietnē: viaa.gov.lv/karjeras_nedela. Savukārt Karjeras nedēļas jaunumiem var sekot sociālajos tīklos facebook.com/KarjerasNedela, facebook.com/VIAA.LVdraugiem.lv/viaa un Twitter - twitter.com/VIAA_LV.

 

Informāciju sagatavoja:

Lolita Šmukste, Riebiņu novada Karjeras nedēļas koordinatore

Mob. Tālr. (+371) 29297746; e-pasts lolita.smukste@inbox.lv

 


Izzinoša ekskursija “Ceļā pie savas profesijas”

 

27. augustā 30 Riebiņu novada skolu skolēni devās izzinošā ekskursijā “Ceļā pie savas profesijas”, ka tika organizēta ESF projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Pirmā tika apmeklēta Skrīveru mājas saldējuma ražotne, kur skolēni iepazina ražotnes darba vidi, specifiku, uzņēmumā nodarbinātās profesijas, bet saldējuma meistara profesiju iepazina tuvplānā – vēroja amata prasmju paraugdemonstrējumus, iepazina profesijas veikšanai nepieciešamo aprīkojumu, kā arī izzināja saldējuma meistara profesijas veikšanai nepieciešamās zināšanas un prasmes, klausījās stāstījumu par uzņēmējdarbības uzsākšanu saldējuma ražošanas nozarē, par produkcijas realizācijas iespējām, par karjeras iespējām šajā nozarē, saņēma atbildes uz interesējošiem jautājumiem. Vēlāk tika dota iespēja arī pašiem “pielaikot” saldējuma meistara profesiju – profesionāļa vadībā pagatavot savu mājas saldējumu.

Tālāk ceļš veda uz Ādažiem, kur tika apmeklēta čipsu ražotne, kas strādā ar daudz lielāku vērienu nekā iepriekš apmeklētā ražotne. Šeit tika iepazītas kartupeļu uzglabāšanas noliktavas, izzināti nodarbināto profesiju darba pienākumi. Atraktīvā veidā, ar video palīdzību varēja iepazīt čipsu ražošanas un iepakošanas procesu, vēlāk ražošanas cehu un tajā notiekošos procesus varēja vērot caur speciāli ierīkotiem logiem. Pēc čipsu ražošanas procesa iepazīšanas, vajadzēja pašiem ķerties pie darba – pagatavot un iepakot katram savus “ideālos” čipsus. Vēlāk skolēni tika iepazīstināti ar pārtikas ražošanā ļoti nozīmīgu profesiju – degustators, pārrunu rezultātā tika noskaidrots, kas jāzina un jāprot šīs profesijas pārstāvim. Arī šo profesiju skolēniem bija iespējams “pielaikot”, nosakot garšu nianses vairākām čipsu šķirnēm. Noslēgumā tika pārrunāts, cik liels profesiju klāsts ir pārstāvēts uzņēmumā, noskaidrotas karjeras iespējas šeit, kā arī saņemtas atbildes uz visiem interesentu jautājumiem.

Trešā ekskursijas pietura bija Siguldas papīrmākslas darbnīca “Viktora vēstules”, kur no birojā izlietotā un iznīcinātā papīra tiek pagatavots jauns papīrs, kuru izmanto mākslinieciskiem mērķiem. Šeit skolēni tika iepazīstināti ar dažādiem papīra veidiem, tā pagatavošanas izejvielām un izmantošanas iespējām. Tika sniegti papīra pagatavošanas paraugdemonstrējumi, iesaistot darbībā arī pašus skolēnus un norādot uz veiksmīga galarezultāta iegūšanai nepieciešamajām darbībām un niansēm. No sagatavotās masas katrs pagatavoja grāmatzīmi, kuru radoši izdekorēja, tādējādi iepazīstot pilnu gatavās produkcijas pagatavošanas ciklu – no sīkām biroja papīra strēmelēm līdz jaunam, interesantam un mākslinieciskam produktam, kuru var veiksmīgi realizēt tirgū.

 

Lolita Šmukste,

pedagogs karjeras konsultants

 


 

 

Meistardarbnīca “Koks un mūzika”

 

29. maijā, Riebiņu vidusskolas 7. un 8. klašu skolēniem bija iespēja apmeklēt ģitārmeistara Jāņa Kuzminska darbnīcu Kaunatas novadā. Šis brauciens notika Eiropas Sociālā fonda projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, ko organizēja karjeras speciāliste Lolita Šmukste.

 

Pieredzējušais amatnieks novadīja meistardarbnīcu “Koks un mūzika”, iepazīstināja ar personīgo izaugsmes ceļu, sniedza koka mūzikas instrumentu meistara amata prasmju paraugdemonstrējumus, kā arī iepazīstināja ar uzņemējdarbības aspektiem amatniecības jomā. Skolēniem bija iespēja praktiski izmēģināt amata prasmes, pašiem uzspēlējot ģitāru. Meistardarbnīcas laikā skolēni ar interesi klausījas amatnieka Jāņa stāstījumā un guva iedvesmu.

 

Pirms brauciena mājup pacilātā noskaņojumā skolēni devās uz blakusesošo augstāko Latgales virsotni - Lielo Liepu kalnu. Brauciens bija izdevies!

 

Skaidrīte Vulāne,

7. klases audzinātāja

 


 

 

“Amatam ir zelta pamats”

 

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Amatam ir zelta pamats” ESF projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001”Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros notika 23. maijā, kurā piedalījās projektā neiesaistītās skolas Dravnieku pamatskolas 7. – 9. klašu skolēni. Šoreiz devāmies uz Aizkalni pie mākslinieka un kokapstrādes meistara Staņislava Geidas, kas kopā ar savu meitu no koka darina brīnumainus mākslas priekšmetus. Pasākuma laikā apskatījām mākslinieka bagāto un pārsteidzošo koka izstrādājumu kolekciju, klausījāmies cienījamā meistara stāstījumā par viņa profesijas izvēli, karjeras izaugsmes ceļu, darba specifiku un apstākļiem, kā arī uzzinājām to, ka amatnieks savas amata pamatprasmes apguvis no sava vectēva, bet turpinājis apgūt un pilnveidoties pašmācības ceļā. Pasākuma turpinājumā sekoja praktiskā nodarbība – tā bija iespēja iejusties koka mākslinieka ādā – apgleznot un veidot dažādus koka izstrādājumus, kas gala rezultātā tapa par mākslas darbiem. Sākumā atturīgi, bet laika gaitā aizraujoties, skolēni veidoja mandalas uz koka, grāmatzīmes, apgleznoja un rotāja dažādas kārbiņas.

 

Lolita Šmukste,

pedagogs karjeras konsultants


 

 

Radošā meistardarbnīca “Zaigo stikls varavīksnes krāsās”

 

17. maijā Riebiņu vidusskolas 7. un 8. klašu skolēni viesojās Latgales mākslas un amatniecības centrā Līvānos. Šis brauciens tika organizēts Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

 

Skolēni apmeklēja Līvānu stikla muzeju, izzināja stikla ražošanas vēsturi, iepazina dažādus ražošanas procesā izmantojamos instrumentus un darbarīkus, klausījās profesionāļa stāstījumu. Pēc tam visi gides pavadībā piedalījās radošajā meistardarbnīcā „Zaigo stikls varavīksnes krāsās”, kur savas amata prasmes demonstrēja stikla pūtējs Aleksandrs Logvins, iepazinās ar stikla pūtēja profesiju, vēroja amata prasmju paraugdemonstrējumus kā arī izzināja izglītības un karjeras iespējas šajā profesijā, proti, ka šo profesiju var apgūt tikai darbnīcā pie meistara. Katrs uzzināja daudz jaunu un interesantu lietu, un varbūt arī aizdomāsies par stikla pūtēja profesijas apguvi. Paldies par lielisko iespēju karjeras konsultantei Lolitai Šmukstei!

 

Skaidrīte Vulāne,

7. klases audzinātāja


 

 

Karjeras atbalsta pasākumi Daugavpilī

 

27. aprīlī. Riebiņu vidusskolas 5., 6. un 9. kl. skolēni ESF projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros apmeklēja mācību ekskursiju “Metāla pārvērtības”, kas ietvēra sevī metāla produkcijas ražošanas uzņēmumu, lai iepazītu uzņēmuma darba vidi, iekārtas un uzņēmumā nodarbinātās profesijas. Par mācību ekskursijas galamērķi šoreiz tika izvēlēta Daugavpils skrošu rūpnīca, kas ir vienīgā tūristiem atvērtā munīcijas ražošanas rūpnīca Baltijā, kurā kopš 19. gadsimta joprojām tiek ražota sporta un medību munīcija. Ražošanas process uzskatāmi tika demonstrēts videofilmā, ko pavadīja gidu stāstījums un skaidrojumi, pēc tam visi devās apskatīt rūpnīcas ražošanas telpas un iekārtas, kā arī svina liešanas torni, lai videofilmā redzēto apskatītu arī klātienē. Ekskursijas laikā skolēniem bija iespēja iepazīt rūpnīcā ražoto produkciju, kas ir ne tikai sporta un medību munīcija, bet arī svina plombas, makšķerēšanas piederumi un cita veida produkcija, izzināt, kādu profesiju pārstāvji nodarbināti ražošanas procesā, darba apstākļus un aprīkojumu. Ekskursija atraktīvu gidu pavadībā sniedza daudzpusīgu skatījumu uz šo metāla pārstrādes veidu, tā bija pilna jaunatklājumu un pārsteigumu. Tāpat skolēniem tika dota iespēja pielaikot dažādus aizsargtērpus, salīdzināt dažāda veida produkciju un veikt citas aktivitātes.

 

Diena turpinājās ar karjeras atbalsta pasākumu “Dabaszinātņu profesiju noslēpumi”, kura laikā tika apmeklēts ZINOO Daugavpils ar mērķi iepazīt ekologa, fizikas, ķīmijas speciālistu profesijas. Pasākuma laikā skolēniem tika dota iespēja vērot speciālistu paraugdemonstrējumus, praktiskās nodarbībās izvērtēt savas zināšanas un intereses, pagatavojot ekomašīnas un ūdens raķetes, kā arī izzināt profesiju apguves, darba un karjeras izaugsmes iespējas.

 

Tāpat arī šajā dienā 9. klases skolēni vēl apmeklēja Daugavpils Universitātes observatoriju, kur profesora A. Salīša vadībā iepazinās ar fizikas nozari astronomiju un nedaudz ieskatījās šīs zinātnes nozares aizraujošajos noslēpumos, kā arī Daugavpils zoodārzu, kur guva priekšstatu par biologa, zoologa, eksotisko dzīvnieku kopēja profesijām.

 

Lolita Šmukste,

pedagogs karjeras konsultants


 

 

Radošā darbnīca “Acīm vien amatu neiemācīsies”

 

19. aprīlī Riebiņu vidusskolas 1. un 2. kl. skolēni devās uz Līvāniem, kur  ESF projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros tika organizēta radošā darbnīca “Acīm vien amatu neiemācīsies”.

 

Pasākuma laikā skolēni apmeklēja un paši aktīvi darbojās keramikas (vadīja keramiķe Eleonora Pastare) un stikla apgleznošanas (vadīja stikla apstrādes meistare Inga Salmiņa) darbnīcās. Radošo darbnīcu laikā skolēni iepazina keramiķa un stikla apstrādes meistara profesijas, guva priekšstatu par to darba ikdienu, specifiku, profesijai nepieciešamajām zināšanām un prasmēm, arī par drošības pasākumu ievērošanas nozīmi, iepazina gan stiklu, gan mālu kā veidošanas materiālu, no kura prasmīgās rokās izveidojas skaists mākslas darbs, kā arī instrumentus un palīgrīkus, kas nepieciešami mākslinieku ikdienas darbā.

 

Abas amatnieces labprāt demonstrēja savas amata prasmes, savas darbības papildinot ar stāstījumu, skaidrojumiem un atbildot uz uzdotajiem jautājumiem. Kad skolēni bija guvuši pirmo priekšstatu par amatiem, viņi paši varēja izmēģināt sevi praktiskā darbībā un radoši darboties. Tā keramikas darbnīcā tika izveidoti skaisti māla trauciņi, bet stikla apstrādes darbnīcā – jaukas un mīļas glezniņas uz stikla.

 

Lolita Šmukste,

pedagogs karjeras konsultants


 

 

Profesiju darbnīca “Pielaiko pavāra profesiju!”

 

13. aprīlī Sīļukalna pamatskolā viesojās pieredzes bagāta, augsta līmeņa profesionāle, pavāre Ināra Liepiņa, kas ESF projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros vadīja profesiju darbnīcu “Pielaiko pavāra profesiju!”.

 

Pasākuma laikā 7. – 9. kl. skolēniem tika atklātas dažādas pavāra profesijas ikdienas, darba vides un specifikas īpatnības, kas ir darbs ar dažādām iekārtām, instrumentiem, pārtikas produktiem, kuru apstrādē un pārstrādē ir jāievēro īpaši noteikumi, kā arī tas, ka ļoti svarīgs pavāra profesijas atribūts ir forma. Interesentiem tika dota iespēja to pielaikot, iemēģināt savu roku, darbojoties praktiski un apkalpojot savus skolas biedrus. Pavāre sniedza dažādus paraugdemonstrējumus, kuru laikā tika atklāti vairāki veiksmīgas ēdienu pagatavošanas noslēpumi un vienkārši knifi, ko parasti ikdienā nezinām un neizmatojam. Veicot paraugdemonstrējumus un ik pa laikam iesaistot arī skolēnus praktiskā darbībā, pamazām tika noskaidrots, kādas zināšanas (jāprot ne tikai pagatavot garšīgs, skaists un drošs ēdiens, bet jāzina arī fizika, ķīmija, matemātika), prasmes (ne tikai profesionālās, bet arī komunikatīvās un sadarbības prasmes, labas garšas sajūtas), personības un rakstura īpašības (fiziskā izturība, mērķtiecība, radošums u.c.) nepieciešamas veiksmīgam pavāram. Pasākuma laikā skolēniem tika dota iespēja “pielaikot” arī pavāram ļoti tuvās bārmeņa (pagatavojot garšīgu un veselīgu kokteili) un viesmīļa profesijas.

 

Paralēli aktīvi darbojoties un sarunājoties, tika atklātas ļoti daudzas pavāra profesijas nianses, pagatavoti un degustēti dažādi ēdieni (uzkodas, deserti, dzērieni), kā arī izzinātas iespējas gan iegūt pavāra izglītību, gan karjeras veidošanas un izaugsmes iespējas.

 

Lolita Šmukste,

pedagogs karjeras konsultants


 

 

Mācību ekskursijas “Ražots Latvijā”

 

28. martā 6. un 9. kl. skolēni ESF projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros apmeklēja Līvānu ražošanas uzņēmumus, lai iepazītu ražotņu darba vidi, tajās nodarbinātās profesijas, izzinātu izglītības un karjeras iespējas, kā arī gūtu atbildes uz interesējošiem jautājumiem un izmēģinātu sevi praktiskā darbībā (foto skatīt šeit).

 

9. klases skolēni apmeklēja mīksto mēbeļu ražotni SIA “Sencis”, guva priekšstatu par galdnieka, piegriezēja, šuvēja, tapsētāja, kvalitātes kontroliera un citām uzņēmumā nodarbinātājām profesijām, par gatavās produkcijas noieta tirgiem un cenām,  par ražotnes vēsturi,  izaugsmes ceļu. Ražošanas vadītājs labprāt iepazīstināja ar telpām (audumu piegriešanas un šūšanas cehs, koka detaļu izgatavošanas cehs, tapsēšanas cehs, mēbeļu montāžas cehs u. c.), kurās top visiem zināmās un ļoti kvalitatīvās mīkstās mēbeles. Cehu apmeklējuma laikā interesentiem tika dota iespēja darboties praktiski – pārvilkt krēslu ar audumu, to piestiprināt un nodot kvalitātes kontrolei, ko skolēni labprāt arī izmantoja.

 

6. klases skolēni ekskursijas ietvaros apmeklēja metālapstrādes uzņēmumu SIA "LīvMet" Līvānos. Skolēni Zanes Gaidukas vadībā iepazinās ar uzņēmuma rašanās priekšvēsturi, kā arī iepazina metālapstrādes rūpnieciskā procesa soļus. Interesanti bija uzzināt, ka "LīvMet" nodarbojas ar metālapstrādi ļoti augstā un starptautiski sertificētā profesionālā līmenī. Produkciju eksportē uz Skandināvijas valstīm un realizē arī tepat Latvijā, piemēram, dažādu sporta haļļu, angāru u.c. iespaidīgu objektu būvniecībā.

 

Skolēni uzzināja, kādas ir metālapstrādes profesijas, kā arī par mācību iestādēm, kurās var apgūt specializācijas uzņēmuma ražotnes vajadzībām. Metālapstrāde šodien prasa lielu precizitāti, uzmanību, jo smagākos un darbietilpīgākos pienākumus veic dažādi augstas raudzes elektroniskie instrumenti, mēraparāti un smagumu pacēlāji - pārvietotāji telferi. Visur svarīga darba drošība, un šeit ir arī darbi, kas atbilst meitenēm. Saņēmām atbildes uz sev interesējošajiem jautājumiem, tostarp par peļņas apmēriem, kas ir visai iespaidīgi, ja darbiniekam ir atbilstoša kvalifikācija un izglītība.
 

Diāna Bravacka,

6. kl. audzinātāja,

Lolita Šmukste,

pedagogs karjeras konsultants

 


 

Radošā darbnīca “No izejvielas līdz gatavam izstrādājumam”

 

4. klases skolēni ESF projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001”Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros piedalījās stikla kausēšanas radošajā darbnīcā “No izejvielas līdz gatavam izstrādājumam”, kur stikla apstrādes meistares un mākslinieces Ingas Salmiņas vadībā iepazinās ar stikla kā izejmateriāla īpašībām un tā apstrādes īpatnībām, stikla izstrādājumu veidošanas procesu un pamatnosacījumiem, kuri jāievēro, lai galarezultāts būtu veiksmīgs (foto skatīt šeit). Amata meistare piedāvāja apskatei dažāda veida stikla izejmateriālus (stieņi, granulas, plāksnes) un darbarīkus, ko izmanto stiklu kausējot, griežot, laužot, lai pagatavotu dekoratīvus stikla izstrādājumus. Sarunu gaitā tika noskaidrotas svarīgākās rakstura un personības īpašības – uzmanība, pacietība, precizitāte, radošums un vēlme darboties ar stiklu. Stikla kausēšanas meistare sniedza arī savu amata prasmju paraugdemonstrējumus – parādīja, kā top stikla pērles, kā veidot kompozīciju, kā stiklam piešķirt akcentu.

 

 Turpinājumā skolēniem tika dota iespēja darboties praktiski –  katrs zīmēja sava darba skici, grieza stiklu, veidoja kompozīciju, sastiprināja vairākas detaļas ar līmes šķīdumu, kausēja stikla kausējamajā krāsnī. Tā bija iespēja novērtēt katram sevi pašu – kādam tas iepatikās un izraisīja interesi, kādam – ne īpaši. Bet kopumā visi atzina, ka diena bija interesanta un darboties ar stiklu šķita aizraujoši.

 


 

 

Mācību ekskursija ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros

 

24. februārī 9. – 12. klašu skolēni no Riebiņu vidusskolas, Dravnieku, Galēnu un Rušonas pamatskolām devās mācību ekskursijā uz Rīgu, lai apmeklētu starptautisko izglītības izstādi “Skola 2018” (skatīt foto šeit) ar mērķi izzināt plašo izglītības iestāžu piedāvājumu, izpētīt visdažādākās izglītības ieguves iespējas gan Latvijā, gan ārzemēs, kā arī lai “pielaikotu” sev interesējošās profesijas. Skolēnu interesi piesaistīja daudzu profesionālo nozaru piedāvājumi – medicīna, skaistumkopšana, militārā joma, lauksaimniecība, dažādi mūsdienīgu tehnoloģiju risinājumi u. c. Skolēni labprāt izmantoja iespēju esošā piedāvājuma ietvaros izmēģināt sevi kādā no interesējošām profesijām, kā arī guva plašu informāciju par savām tālākizglītības iespējām.

 

Šī brauciena laikā un projekta ietvaros tika realizēta arī mācību ekskursija “Gards var būt arī veselīgs” (skatīt foto šeit) augļu un ogu pārstrādes ģimenes uzņēmumā IK “SNIGOL” Ķekavā, kur uzņēmuma saimniece Ginta Logina iepazīstināja ar ražotni un kurā no Latvijā audzētu augļu un ogu sulām, izmantojot specifiskas tehnoloģijas, tiek iegūti 100% dabīgi, garšīgi un veselīgi našķi ar atraktīviem nosaukumiem, kam ir ļoti liela nozīme mārketingā (konfelāde, Spicais Tomijs, Niknā Kabaiba un tml.). Tāpat skolēni tika iepazīstināti ar ražotnes darba vidi un specifiku, tajā nodarbinātājām profesijām (pārtikas tehnologs, degustators, konservētājs, konditors, mārketinga speciālists, menedžeris u. c.), ar šīm profesijām nepieciešamajām zināšanām un prasmēm, ar pārtikas jomas uzņēmējdarbības izaicinājumiem un specifiku. Turpinājumā skolēniem tika dota iespēja “pielaikot” degustatora profesiju – salīdzināt dažādus produktus pēc garšas, mēģināt noteikt to izejvielas, kas, kā izrādījās, nav nemaz tik vienkārši, kā arī pašiem pagatavot un iesaiņot savu konfelādi.

 

Lolita Šmukste,

pedagogs karjeras konsultants

 


 

 

Seminārs – diskusija “Es un bizness”

 

8. februārī visu novada skolu 9. – 12. klašu skolēni interesenti tika aicināti uz semināru-diskusiju “Es un bizness” Riebiņu novada centrālajā bibliotēkā (skatīt foto šeit), kas tika organizēts ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001”Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Semināru-diskusiju vadīja vietējais uzņēmējs, veterinārārsts Andris Pastars, kurš iepazīstināja ar sevi, savu karjeras ceļu veterinārmedicīnā un uzņēmējdarbībā, ar savas profesijas izvēles un karjeras lēmuma pieņemšanas priekšnoteikumiem. Vetārsts atraktīvā veidā iepazīstināja klātesošos ar savas profesijas specifiku, plusiem un mīnusiem, demonstrēja profesijai nepieciešamos darbarīkus un instrumentus, atklāja dažādas veterinārārsta darba ikdienas nianses, kā arī iepazīstināja ar izglītības un karjeras iespējām šajā profesijā.

 

Tā kā A. Pastars ir arī uzņēmējs, tikšanās laikā kopīgi pārrunāja un diskutēja par biznesa cilvēkam nepieciešamajām zināšanām, prasmēm un personības īpašībām, par uzņēmējdarbības aspektiem un izaicinājumiem mūsu reģionā, uzsverot, cik svarīgas tālākajā dzīvē ir jau skolas laikā iegūtās zināšanas. Klausoties interesantajā stāstījumā, radās daudzi un dažādi jautājumi gan par veterinārārsta profesiju, gan par uzņēmējdarbību veterinārijā, uz kuriem tika saņemtas izsmeļošas, dzīves un darba pieredzē balstītas atbildes.

 

Lolita Šmukste,

pedagogs karjeras konsultants

 


 

 

Radošās darbnīcas “Mans hobijs – mans darbs” Rušonas pamatskolā

 

8. decembrī Rušonas pamatskolā tika organizēts karjeras atbalsta pasākums – radošās darbnīcas “Mans hobijs – mans darbs”, kas notika ESF projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Pasākuma mērķis – veidot priekšstatu un sniegt izpratni par to, kā sākotnējās intereses un hobiji var kļūt par profesiju, par ienākumus nesošu amatu vai papilddarbu, kā arī piedāvāt iespēju skolēniem izmēģināt sevi praktiskā darbībā.

 

Pasākuma laikā tika īstenotas 3 radošās darbnīcas (skatīt foto šeit), kuru vadītāji iepazīstināja ar sevi, savu karjeras un personīgās izaugsmes ceļu, savam amatam nepieciešamajām zināšanām, prasmēm un amata apguves un pašrealizēšanās iespējām, rādīja savu amata prasmju paraugdemonstrējumus un iesaistīja skolēnus arī praktiskā darbībā, tādējādi dodot iespēju izmēģināt savus spēkus un veikt pašnovērtējumu – vai kādreiz vēlētos apgūt šādu amatu, vai nē.

 

Tā kā decembris ir Ziemassvētku gaidīšanas laiks, visas radošās darbnīcas vairāk vai mazāk tika sasaistītas ar Ziemassvētku tēmu, kas parasti amatniekiem ir labs ienākumu gūšanas laiks un iespēja realizēt savas idejas.

 

“Pašgatavotu suvenīru un dizaina priekšmetu darināšanas” radošajā darbnīcā, kuru vadīja amata meistare Inta Reča, jaunāko klašu skolēni pagatavoja galda dekoru eglīti, uzzināja, kam jāpievērš uzmanība, lai suvenīrs izdotos akurāts un estētiski pievilcīgs. Savukārt vecāko klašu grupas apguva ziepju vārīšanas tehniku, jau gatavā produkta iesaiņošanas un noformēšanas māku, kas izvērtās par īpaši radošu procesu.

 

Keramikas radošajā darbnīcā “Māla pārvērtības” keramiķe Kristīne Nicmane iepazīstināja skolēnus ar mālu kā veidošanas materiālu, deva iespēju katram interesentam izmēģināt roku pie virpas, pēc tam tika dota praktiskā darbībā izpētīt un izzināt māla īpašības, plašās pielietojuma iespējas, iepazīt nepieciešamās prasmes un personības īpašības, kas nepieciešamas veicot šo darbu. Praktisko nodarbību laikā skolēni apguva gan nospiedumu tehniku, gan detaļu savienošanas tehniku, katrs pagatavoja savu suvenīru.

 

Teātra sporta radošajā darbnīcā “Aktiera sapnis”, kuru vadīja animatore Jeļena Puzaka, un kas tika organizēta skolēniem kopā ar vecākiem, klātesošie iepazina gan pasākumu vadītājam, gan aktierim nepieciešamās prasmes un zināšanas, jo katrs pasākuma vadītājs savā ziņā ir aktieris. Praktiskajā nodarbībā skolēni iepazina, ko nozīmē teātra sports, katram interesentam bija iespēja iejusties un atdarināt dažādas lomas – gan dzīvu būtņu, gan arī priekšmetu, kas izvērtās īpaši aizraujošā pasākumā, jo nodarbības gaitā tika izspēlēta improvizācijas izrāde “Rūķu sapnis par Ziemassvētkiem”.

 

Kā atzina paši skolēni, diena tika aizvadīta interesanti, tika apgūtas jaunas prasmes un iegūtas plašākas zināšanas par profesijām, par to darba pusi, kuru parasti neredz ne pircējs, ne skatītājs vai pasākuma dalībnieks.

 

Lolita Šmukste,

pedagoģe karjeras konsultante


 

 

Profesiju darbnīca “Mēs – maiznieki”

 

30. novembrī Riebiņu vidusskolas 3. un 4. klašu skolēni kopā ar savām audzinātājām Silviju Avotiņu, Līgu Jermoloviču un karjeras konsultanti Lolitu Šmuksti devās uz Aglonas Maizes muzeju, lai piedalītos profesiju darbnīcā “Mēs – maiznieki”, kas tika organizēta ESF projekta Nr. 8. 3. 5. 0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”ietvaros. Viesus sagaidīja un profesiju darbnīcu vadīja atraktīvā muzeja saimniece Vija Kudiņa (foto skatīt šeit).

 

Sākumā skolēniem tika dota iespēja vērot maiznieka darbu maizes cepšanas cehā. Saimniece pastāstīja, kas pašlaik notiek, ko un kāpēc dara maizes cepēji, iepazīstināja ar darba vidi – kādos apstākļos ir jāstrādā maizniekam – pie karstām krāsnīm, agras darba stundas, kādi noteikumi jāievēro, lai maize izdotos ne tikai garšīga, bet arī ārēji labi izskatītos un piesaistītu pircēju uzmanību. Tika uzsvērts arī tas, ka, sadalot mīklu, katrs pikucītis ir jānosver. Tas nepieciešams tādēļ, lai būtu godīgi gan pret pircējiem (maizes kukulītis nebūtu par mazu), gan arī pret sevi (ja sāks cept lielākus klaipiņus par paredzēto, ceptuve nevarēs pastāvēt – nebūs naudas darbinieku algām un nevarēs nomaksāt nodokļus).

 

Tālāk sekoja pats interesantākais process – praktiskā nodarbība, kurā katrs skolēns profesionālu maizes cepēju vadībā pats mācījās izveidot savu rudzu maizes kukulīti, iemācījās galvenos nosacījumus, kas jāievēro, lai maizīte izdotos garda un skaista. Galvenais nosacījums – kukulītis jāveido ar lielu mīlestību un domājot labas domas. Lai pēc tam varētu atpazīt tieši savu kukulīti, tie tika izrotāti ar latvju rakstu zīmēm.

 

Kamēr maizīte atradās krāsnī, skolēni klausījās Vijas Kudiņas aizraujošo stāstījumu par maizes vēsturi un nozīmi cilvēka dzīvē, demonstrēja dažādus darbarīkus un traukus, kuri senatnē tika izmantoti maizes iegūšanā, sākot no graudu sēšanas līdz izceptam klaipam. Visam stāstījumam cauri vijās viena ļoti nozīmīga vērtība – cilvēku cieņpilnā attieksme pret maizi, jo apzinoties, kāds darbs tiek ieguldīts, cik cilvēku un kādas profesijas ir nepieciešamas, lai maizīte nonāktu mūsu galdā, bērnos veidojās apziņa, ka maize ir milzīga vērtība un ka pret to ir jāizturas ar cieņu.

 

Vēlāk muzeja saimniece piedāvāja vairāku maizes šķirņu degustāciju, aicināja izgaršot katru šķirni, mācīja pareizi ēst rudzu maizi, lai patiesībā atklātu tās garšu buķeti. Un tikmēr jau mūsu veidotie klaipiņi bija izcepušies un burvīgā siltas maizes smarža piepildīja visu telpu. Pateicoties maizītē “ierakstītajām” zīmēm, katrs viegli varēja atrast savu kukulīti. Neizsakāms prieks bija lasāms bērnu acīs paņemot silto klaipiņu rokās un sapņojot par to, kā to varēs aizvest mājās un uzcienāt vecākus, brāļus un māsas. Šī noteikti būs pati garšīgākā un labākā maizīte, ko viņi ēduši līdz šim.

 

Pedagoģe karjeras konsultante

Lolita Šmukste


 

Karjeras attīstības atbalsta pasākumi Riebiņu novada vispārējās izglītības iestāžu izglītojamiem 2017./2018. māc. g.

 


 

 

Lai uzlabotu karjeras atbalstu vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs, Valsts izglītības attīstības aģentūra(VIAA) sākusi īstenot Eiropas Sociālā fonda projektu Nr.8.3.5.0/16/I/001 ”Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs’’. Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs: nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās, celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm, motivēt profesijas un nodarbinātības izvēli atbilstoši savām interesēm, spējām, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām.

 

Riebiņu novada dome 2017.gada 28.februārī noslēgusi sadarbības līgumu Nr.4.-8.3.3.-11 ar VIAA par projekta īstenošanu. Kā izmēģinājumskolas projektā darbojas Riebiņu vidusskola, Galēnu pamatskola un Rušonas pamatskola. Projektā neiesaistīto skolu-Dravnieku pamatskolas un Sīļukalna pamatskolas 7.-9.klašu skolēniem arī tiek piedāvāts piedalīties rīkotajos karjeras atbalsta pasākumos. Projekta ietvaros izglītojamie var apmeklēt uzņēmumus, laboratorijas, mācību iestādes, piedalīties radošajās darbnīcās un meistarklasēs, noklausīties lekcijas un iesaistīties diskusijās, lai iepazītu dažādas profesijas un izglītības iespējas. Karjeras atbalsta pasākumu plānu Riebiņu novadā īsteno pedagogs- karjeras konsultants Lolita Šmukste. Projekta darbības ilgums paredzēts no 2017.gada 1.marta līdz 2020.gada 31.augustam. Projekts 100% tiek finansēts  no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem.

 

Projekta koordinatore Evelīna Visocka