Notikumu kalendārs

    Februāris    

Izglītība

 

Viena no prioritātēm - izglītība

 

Riebiņu novada dome izglītības sfēru noteikusi kā vienu no prioritātēm. Ir izvirzīts nosacījums nodrošināt kvalitatīvu un visiem bērniem pieejamu izglītību.

 

 

Riebiņu novada teritorijā pašreiz darbojas 4 izglītības iestādes. Pirmskolas vecuma bērniem tiek nodrošinātas apmācības visās Riebiņu novada teritoriālajās vienībās, kur ir izveidotas atsevišķas grupiņas pie skolām. Riebiņu pagastā darbojas pirmsskolas izglītības iestāde "Sprīdītis".

 

Skolēnu pārvadājumi tiek nodrošināti gan ar novada transportu, gan ar pieejamo sabiedrisko transportu. Viena no novada prioritātēm izglītības jomā kļuvusi - motivēt skolēnus un viņu vecākus izvēlēties izglītības apguvi novada skolās.

 

Izglītojamo skaits Preiļu novadā 2021./2022. mācību gadā uz 01.09.2021.

 

Izglītojamo skaits Riebiņu novadā 2020./2021. mācību gadā uz 01.09.2020.

 

Izglītojamo skaits Riebiņu novadā 2019./2020. mācību gadā uz 01.09.2019.

 

Izglītojamo skaits Riebiņu novadā 2018./2019. mācību gadā uz 01.09.2018.

 

Izglītojamo skaits Riebiņu novadā 2017./2018. mācību gadā uz 01.09.2017.

 

Izglītojamo skaits Riebiņu novadā 2016./2017. mācību gadā uz 01.09.2016.

 

Izglītojamo skaits Riebiņu novadā 2015./2016. mācību gadā uz 01.09.2015.

 

Izglītojamo skaits Riebiņu novadā 2014./2015. mācību gadā uz 01.09.2014.

 

Mācību priekšmetu olimpiāžu rezultāti Riebiņu novadā 2020./2021. mācību gadā

 

Mācību priekšmetu olimpiāžu rezultāti Riebiņu novadā 2019./2020. mācību gadā

 

Mācību priekšmetu olimpiāžu rezultāti Riebiņu novadā 2018./2019. mācību gadā (vidusskolēni)

Mācību priekšmetu olimpiāžu rezultāti Riebiņu novadā 2018./2019. mācību gadā

 

Mācību priekšmetu olimpiāžu rezultāti Riebiņu novadā 2017./2018. mācību gadā (vidusskolēni)

Mācību priekšmetu olimpiāžu rezultāti Riebiņu novadā 2017./2018. mācību gadā

 

Mācību priekšmetu olimpiāžu rezultāti Riebiņu novadā 2016./2017. mācību gadā (vidusskolēni)

Mācību priekšmetu olimpiāžu rezultāti Riebiņu novadā 2016./2017. mācību gadā

 

Mācību priekšmetu olimpiāžu rezultāti Riebiņu novadā 2015./2016. mācību gadā (vidusskolēni)

Mācību priekšmetu olimpiāžu rezultāti Riebiņu novadā 2015./2016. mācību gadā

 

Mācību priekšmetu olimpiāžu rezultāti Riebiņu novadā 2014./2015. mācību gadā (vidusskolēni)

Mācību priekšmetu olimpiāžu rezultāti Riebiņu novadā 2014./2015. mācību gadā

 

Mācību priekšmetu olimpiāžu rezultāti Riebiņu novadā 2013./2014. mācību gadā (vidusskolēni)

Mācību priekšmetu olimpiāžu rezultāti Riebiņu novadā 2013./2014. mācību gadā