Notikumu kalendārs

    Septembris    

Vēsture

 

Riebiņu novada veidošanās vēsture

 • 2001.gadā noslēgts sadarbības līgums starp Preiļu rajona Riebiņu, Rušonas, Silajāņu, Sīļukalna pagastu padomēm un Rēzeknes rajona Feimaņu pagasta padomi ar perspektīvu administratīvi teritoriālās reformas beigu posmā izveidot novadu. Sadarbības līguma rezultātā izveidota Pašvaldības sadarbības apvienība Viduslatgale.
 • 2003.gada jūnijā uzsākta Preiļu rajona Sīļukalna, Stabulnieku Galēnu, Riebiņu, Silajāņu un Rušonas pagastu pašvaldību apvienošanās (sadarbības) projekta izstrāde.
 • 2003.gada 20.novembrī Riebiņu pagasta pašvaldības telpās notiek visu 6 pašvaldību vadītāju, deputātu un plānotāju sanāksme, kurā pašvaldību plānotāji un projekta darba grupas locekļi uzstājas ar ziņojumu par Riebiņu novada pašvaldību apvienošanās projekta izstrādes gaitu un īsu projekta ziņojumu.
 • 2004.gada 16.janvārī Preiļu novada kultūras namā notiek Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas rīkotās pārrunas ar Preiļu rajona pašvaldībām par ministrijas piedāvāto 102 novadu projektu. Sīļukalna, Stabulnieku Galēnu, Riebiņu, Silajāņu un Rušonas pagastu pašvaldības atsakās no šī varianta un izsaka priekšlikumu, apvienojoties, veidot Riebiņu novadu.
 • 2004.gada 16.novembrī tiek pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.926 “Noteikumi par Preiļu rajona Riebiņu novada izveidošanu”.
 • Pamatojoties uz šiem MK noteikumiem 2004.gada 1.decembrī notiek pirmā apvienotā Riebiņu novada domes sēde (protokols Nr.1), kurā piedalās visu sešu pagastu padomju deputāti un par Riebiņu novada domes priekšsēdētāju tika ievēlēts Arvīds Soldāns. Sēdi vada pašvaldību lietu ministrs A.Radzēvičs.
 • Domes sēdē 13.12.2004. apstiprināts Riebiņu novada domes Nolikums.
 • 08.02.2005. domes sēdē (protokols Nr.5) pieņem Riebiņu novada domes budžetu 2005.gadam.
 • 11.03.2005. domes sēdē (protokols Nr.7) apstiprina pagasta pārvaldes nolikumu.
 • 12.martā pašvaldību vēlēšanās Riebiņu novada domē ievēlēti 11 deputāti: Arvīds Soldāns, Anna Zalāne, Jānis Znotiņš, Jāzeps Ivanāns, Ilmārs Meluškāns, Voldemārs Adamovičs, Pēteris Pastars, Henriks Vibornais, Jānis Kupris, Andrs Sondors, Juris Sparāns.
 • 18.03.2005. domes sēdē jaunievēlētie 11 deputāti par Riebiņu novada domes priekšsēdētāju ievēl Ilmāru Meluškānu.
 • 11.04.2005. (protokols Nr.11) Riebiņu novada domes štatu struktūras apstiprināšana.
 • 28.04.2005. (protokols Nr.12) Riebiņu novada domes darbinieku štatu saraksts.