Notikumu kalendārs

    Jūnijs    

Novads

 

Riebiņu novads atrodas Latvijas Dienvidaustrumos. Tā kopējā teritorija aizņem 630 km2, iedzīvotāju skaits – 4902 (pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem uz 01.01.2020.).

 

Riebiņu novads ir tipiska lauku teritorija, kura ir izveidojusies, apvienojoties sešām lauku pašvaldībām: Galēnu pagasts, Riebiņu pagasts, Rušonas pagasts, Silajāņu pagasts, Sīļukalna pagasts un Stabulnieku pagasts. Riebiņu novads ir tipisks lauku novads, bez teritorijā ietilpstošas pilsētas vai pilsētciemata.

 

Administratīvais centrs ir Riebiņi, kas ir 7 km attālumā no  Preiļiem. Lielākie pēc teritorijas platības ir Rušonas un Riebiņu pagasts, toties pēc iedzīvotāju blīvuma pagastā uz 1 km2, blīvāk apdzīvoti ir Stabulnieku un Riebiņu pagasts. Vidējais iedzīvotāju blīvums uz km2 ir 11 cilvēki.

 

Riebiņu novads robežojas ar Preiļu novadu, Aglonas novadu, Daugavpils novada Višķu pagastu, Krāslavas novada Kastuļinas pagastu, Rēzeknes novadu, Viļānu novadu, Varakļānu novadu un Krustpils novada Atašienes pagastu.

 

Novadā ir 3939 saimniecības. 75% jeb 2945 no novada teritorijā esošajām zemēm apsaimnieko piemājas saimniecības, 21% - zemnieku saimniecības, 4% - personīgās palīgsaimniecības.

 

Riebiņu novadā labi izveidota infrastruktūra: ir dzelzceļš, labs autoceļu sazarojums, skolas, pirmsskolas iestādes, bibliotēkas, kultūras nami, veikali, ģimenes ārstu prakses, aptiekas, auto servisi u.c..

 

Riebiņu novadā ir 5 izglītības iestādes: viena vidusskola – Riebiņu vidusskola un četras pamatskolas: Galēnu pamatskola, Dravnieku pamatskola, Sīļukalna pamatskola un Rušonas pamatskola, kā arī viena pirmskolas mācību iestāde „Sprīdītis”, kas atrodas Riebiņu ciemā.

 

Visās pašvaldībās darbojas kultūras vai tautas nami un bibliotēkas. Pagastos šīs iestādes ir izvietotas to centros un lielākajās apdzīvotajās vietās.

 

Riebiņu novada prioritātes: uzņēmējdarbības veicināšana un atbalsts; izglītības un nodarbinātības veicināšana; infrastruktūras uzlabošana un pašvaldības ekonomiskās kapacitātes stiprināšana.