Notikumu kalendārs

    Jūnijs    

Turpinās projekta “Atbalsts Riebiņu novada jauniešiem Covid-19 krīzes apstākļos” realizācija

10.11.2021, 07:25

 

Riebiņu apvienības pārvalde turpina realizēt Izglītības un zinātnes ministrijas un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras apstiprinātā projekta “Atbalsts Riebiņu novada jauniešiem Covid-19 krīzes apstākļos” aktivitātes.

 

Oktobrī īstenotās aktivitātes:

 

2. oktobris – velo, kanoe laivu brauciens pa Rušonas pagasta ezeriem. Pasākums īstenots sadarbojoties ar SIA “Dēkaiņi”. Jaunieši aktivitāti uzsāka ar laivošanu Bicānu ezerā no Geļenovas parka atpūtas vietas un laivoja līdz Zolvas ezera krastā esošajai atpūtas bāzei “Zolva”, maršruta garums ~ 7km. No “Zolvas” jaunieši uzsāka velobraucienu, kur brauciena maršruts veda garām atpūtas bāzei “Silmalas”, braucot pa meža celiņu uz izbraucot uz Daugavpils-Rēzekne šosejas, no kuras nogriezās un aizbrauca līdz Rušiņicas pilskalnam. Pa Rušiņicas pilskalnu tika iziets apļveida pārgājiens 1,2 km garumā, kur tika apskatīti senie vaļņi un pilskalna apkārtne. Tālāk maršruts veda līdz Latgales atbrīvošanas cīņu obeliskam, kur tika apskatīts obelisks, veikts neliels stāstījums un plānots ceļš atpakaļ uz atpūtas bāzi “Zolva”. Ar velosipēdiem tika nobraukti ~11 km. Aktivitāte tika vērsta uz jauniešu brīvā laika dažādošanas iespējām, sadarbošanos savā starpā. Aktivitātē piedalījās jaunieši no Riebiņu vidusskolas un Rušonas pamatskolas.

 

 

8. oktobris – mācību vizīte, ekskursija uz Dabas izglītības centru ”Rāzna”.  Projekta “Atbalsts Riebiņu novada jauniešiem Covid-19 krīzes apstākļos” jaunieši devās mācību ekskursijā uz Dabas izglītības centru „Rāzna”. Jaunieši centra apmeklējumu uzsāka ar interaktīvās ekpozīcijas “Iepazīsti un sajūti Rāznas nacionālo parku” iepazīšanu. Ekspozīcija sniedza interesantu informāciju un aicināja darboties pašiem – iepazīties ar Rāznas Nacionālā parka dabas lieguma zonām un tajā sastopamām dabas vērtībām, noskaidrot koka vai zivs vecumu, atpazīt dzīvniekus pēc to darbības pēdām, meklēt nogāžu un gravu mežu iemītnieku dzīvesvietas, palielinājumā apskatīt kukaiņus, ķērpjus un sūnas. Kā arī sniegta informācija par ainavas saimniecisko darbību un dabas elementu saglabāšanu, īpaši aizsargājamajām dabas teritorijām un bioloģisko daudzveidību, klimata pārmaiņām, to ietekmi uz dabu un cilvēku dzīvi. Aktivitāte deva iespēju jauniešiem kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku, iegūt jaunas vai atsvaidzināt esošās zināšanas.

 

 

30. oktobris – pašizaugsmes treniņš jauniešiem. Sākotnēji pasākums tika paredzēts klātienē, bet ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, aktivitāte norisinājās ZOOM platformā. Pašizaugsmes treniņu vadīja personīgās izaugsmes treneri un jauniešu izaugsmes programmas “JĀdara” autori – Dainis Zaltans un Vineta Saulīte. Aktivitātē tika diskutēts par tādiem jautājumiem kā:

 

  1. Kā mūsu domāšana ietekmē mūsu relitāti?
  2. Kāds ir cilvēks, kurš dzīvo laimīgu un veiksmīgu dzīvi?
  3. Kādā pasaulē dzīvojam?
  4. Kā zināt, ar ko nodarboties?
  5. Kā es vēlos dzīvot?
  6. Kas ir līderis/līdere?
  7. Kas ir mani talanti, atklāt un novērtēt stiprās puses un pozitīvās rakstura īpašības ?
  8. Es- savas dzīves autors, ko un kā zināt, kas ir mans?

 

 

L

iels paldies Riebiņu vidusskolai par sadarbību, atsaucību un jauniešu uzrunāšanu. Projekta norise: 2021.gada 16.septembris – 2021.gada 30.decembris.

 

Projekts tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023.gadam ietvaros.

 

 

 

  Projekta vadītāja

Sanita Kabakova

Dalīties ar galeriju: