Notikumu kalendārs

    Jūnijs    

Projekta “Atbalsts Riebiņu novada jauniešiem Covid-19 krīzes apstākļos” septembrī realizētās aktivitātes

02.11.2021, 13:59

 

Riebiņu apvienības pārvalde realizē projektu “Atbalsts Riebiņu novada jauniešiem Covid-19 krīzes apstākļos”. Projekta mērķis ir nodrošināt atbalsta pasākumus jauniešiem Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai, veicināt zināšanu un prasmju apguvi, piederības sajūtu vietējai kopienai, sniegt iespēju jauniešiem socializēties un sekmēt brīvā laika pavadīšanu, tādā veidā mazinot jauniešu psihoemocionālos veselības riskus.

 

Septembrī tika realizētas šādas aktivitātes:

 

16. septembrī. Karjeras konsultanta konsultācija - aktivitāti vadīja karjeras konsultante Lolita Šmukste. Pasākumā piedalījās 11 jaunieši no Galēnu pamatskolas. Aktivitātes ietvaros jauniešiem bija iespēja uzzināt savas, vēlmes, prasmes, iepazīt profesiju pasauli. 

 

 

16. septembrī ZOOM tiešsaitē notika lekcija” Laika plānošanas un pašorganizētības pamatprincipi jauniešiem”, ko vadīja Kristaps Kravalis (personīgās produktivitātes un "high performance" treneris, vispusīgi veselīga dzīvesveida un personības izaugsmes kustības “HiPotential.lv” vadītājs). Nodarbības laikā tika apskatīti vienkārši, bet efektīvi principi, kas jāapzinās ikvienas mūsdienu jaunietim, lai gan ilgtermiņā, gan īstermiņā darbotos produktīvi un līdzsvaroti. Augsta personīgā produktivitāte jauniešu vecumā reti kad ir saistīta ar kādu “maģisko metodi vai tehniku". Visbiežāk tas ir ilgstošs process, kurā apzināmies visus faktorus, kas mūs ietekmē negatīvi vai pozitīvi.

 

Nodarbības laikā jaunieši apskatīja tādus jautājumus kā:

- Veselīga un produktīva ikdienas režīma veidošana;

- Fiziskās un mentālās veselības (t.sk. enerģijas līmeņa) veicinošie faktori un ieradumi;

- Laika plānošanas pamatprincipi;

- Personīgās organizētības sistēmas veidošana;

- Darbu izpildes stratēģijas - kā izdarīt saplānoto, iekļaujoties termiņos?

 

 

24. septembrīFoto orientēšanās pa Riebiņiem. Foto orientēšanās ietvaros jaunieši, izmantojot izsniegtās kartes un līdzi paņemtos kabatas lukturīšus, pielādētu mobīlo telefonu, meklēja kontrolpuntus, kas norādīti kartē. Kontroles punktā jauniešiem bija jāuztaisa selfijs uz bildē norādīta fona.     

 

Aktivitātes mērķi un uzdevumi:

  • Popularizēt aktivitātes svaigā gaisā un lietderīgu ārpusskolas brīvā laika pavadīšanu caur orientēšanās sporta veidu;
  • Nodrošināt atbalsta pasākumu jauniešiem COVID-19 pandēmijas seku mazināšanai caur socializēšanos;
  • Noskaidrot labākos sportistus orientēšanās sporta jomā.   

 

Aktivitāte tika organizēta sadarbojoties ar Riebiņu vidusskolu un MJIC “Pakāpieni”.

 

 

25. septembrīFoto un video montāžas meistarklase. Nodarbību vadīja jaunieši no Biedrības “Avantis”- Emīls Smiļģis, Mārtiņš Taukačs. Aktivitātes ietvaros jaunieši apguva gan teorētiskas, gan praktiskas iemaņas foto, video veidošanā, montēšanā, kas veicināja jauniešu sagatavotību darba tirgum, paaugstināja kompetenci, ļāva iegūt jaunas zināšanas, iemaņas ko varēs izmantot ne tikai ikdienā. Pasākumā piedalījās 10 jaunieši.

 

 

Projekta norise:  2021. gada 16. septembris - 2021. gada 30.decembris.

 

Projekts tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.- 2023. gadam ietvaros.

 

  Projekta vadītāja

Sanita Kabakova

Dalīties ar galeriju: