Notikumu kalendārs

    Jūnijs    

IN MEMORIAM

02.11.2021, 12:24

Klavdija Petrova

07.05.1934.- 01.11.2021.

 

Rudens vējiem līdzi…

 

Riebiņu vidusskolas saime saņēma sēru vēsti no Baltkrievijas, kur savu tuvinieku lokā mūžībā aizgāja Riebiņu vidusskolas pensionētā skolotāja Klavdija Petrova.

 

Savas darba gaitas skolotāja Klavdija  iesāka Pieniņu astoņgadīgajā skolā, kur strādāja par matemātikas skolotāju līdz skolas slēgšanai. 1976. gada septembrī skolas zvans  skolotāju Klavdiju sagaidīja toreiz  vēl pavisam jaunajā Riebiņu vidusskolā, kurā skolotāja Klavdija Petrova strādāja par matemātikas skolotāju, veiksmīgi savienojot šo darbu kādu laiku ar ārpusklases un ārpusskolas darba organizatores pienākumiem, bet pēc tam  ilgus gadus bija arī direktora vietniece mācību darbā līdz aiziešanai pensijā 1991. gadā. Skolotājas Klavdijas skolēniem vienmēr bija labas zināšanas matemātikā, viņa prata caur priekšmetu ieaudzināt atbildības sajūtu, godīgumu, biedriskumu. Kā direktora vietniece audzināja jaunos pedagogus, ievadīja profesijā, atbalstīja un palīdzēja risināt problēmas. Skolā veica lielu sabiedrisko darbu.

 

Liela mīlestība pret savu darbu, skolēniem, Dzimteni, kultūru raksturo Klavdiju kā inteliģentu, gudru, labestīgu cilvēku. Viņai piemita īpašs talants pārliecināt, mierināt, atbalstīt līdzcilvēkus, bet arī būt stingrai un nelokāmai principiālos jautājumos un nopietnās dzīves situācijās. Skolotāja Klavdija vienmēr ir bijusi paraugs saviem kolēģiem.

 

Katra tikšanās ar skolotāju pensionāri Klavdiju dāvāja prieku un optimismu, viņai patika uzņemt ciemiņus savā dzimšanas dienā ābeļziedu laikā Pieniņos.

 

Mēs skumstam par skolotājas dzīves grāmatas pēdējo izlasīto lappusi.

 

Riebiņu vidusskola saglabās piemiņu par Skolotāju Klavdiju Petrovu skolas muzejā, ar sirds siltumu šajās dienās skolotāju Klavdiju atceras arī bijušie kolēģi. Izsakām dziļu un patiesu līdzjūtību skolotājas tuviniekiem.

 

Riebiņu vidusskolas kolektīvs un pensionētie kolēģi.

Dalīties ar galeriju: