Notikumu kalendārs

    Oktobris    

Ar Zivju fonda atbalstu ir papildināti zivju resursi Rušonas pagasta ezeros

13.10.2021, 14:00

 

Riebiņu apvienības pārvalde vēl steidz pabeigt 2021. gadā iesāktos projektus un oktobris ir  bagāts ar Valsts Zivju fonda projektu realizēšanu. 2021. gadā ir realizēti četri projekti, kuru ietvaros ir papildināti zivju resursi Preiļu novada Rušonas pagasta ezeros.

 

Šogad zivju mazuļi tika ielaisti sešos ezeros:

  1. Bicānu ezerā tika ielaisti 15 000  zandartu mazuļi;
  2. Eikša ezerā tika ielaisti 5 000 zandartu mazuļi;
  3. Zolvas ezerā tika ielaisti  23 000 līdaku mazuļi;
  4. Jāšezerā tika ielaisti 9000 līdaku mazuļi;
  5. Kategrades ezerā tika ielaisti 12000 līdaku mazuļi;
  6. Rušonas ezerā tika ielaisti 33 000 līdaku mazuļi.

 

 

Par līdaku mazuļu iegādi un piegādi tika noslēgs līgums ar IK AQUALATS, zivis tika iegādātas un ielaistas Jāšezeraā, Rušonas, Zolvas, Kategrādes ezeros, par zandartu mazuļu iegādi un piegādi  tika noslēgs līgums ar  IU Šmita individuālo uzņēmumu "Rūķis", zivis tika iegādātas un ielaista Eikšas un Bicānu ezeros. Zivju mazuļi ūdenstilpnēs tika ielaisti piedaloties pašvaldības pārstāvim, Latgales reģionālās vides pārvaldes vides inspektoram, Pārtikas valsts dienesta pārstāvim, sadarbības partneriem u.c. interesentiem.

 

 

Projekti tika realizēti Valsts Zivju fonda pasākumā „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana”.

 

Projekts realizēts ar mērķi papildināt zivju resursu krājumus Rušonas pagasta ezeros, tādejādi radot zivju dabiskai atražošanai labvēlīgus apstākļus, un lai  nodrošinātu līdzsvarotu un ilgtspējīgu pašvaldības ūdenstilpņu zivju resursu attīstību, kā arī veidojot labvēlīgu vidi makšķerniekiem, rekreācijas un tūrisma attīstībai Preiļu novadā.

 

Projekta rezultātā papildinot zivju resursus Rušonas pagasta ezeros tiek radīti dabiskai atražošanai labvēlīgi apstākļi, un Preiļu novadā nodrošināti ilgtspējīgi izmantojami un daudzveidīgi publiski pieejamie Riebiņu novada ezeru zivju resursi.

 

Projektu kopējā summa EUR  28410,80 , Valsts zivju fonda atbalsts EUR 24147,00 un pašvaldības finansējums EUR 4263,80.

 

Projekta nosaukums

Projektu kopējā summa, EUR

Valsts zivju fonda atbalsts, EUR

Pašvaldības

finansējums, EUR

Zivju pavairošanas pasākumu veikšana Riebiņu novada Bicānu un Eikšas ezeros

6050,00

5142,00

908,00

Zivju resursu pavairošanas pasākumu veikšana Riebiņu novada Zolvas ezerā

6679,20

5677,00

1002,20

Zivju resursu pavairošanas pasākumu veikšana Riebiņu novada Kategrades ezerā un Jāšezerā

6098,40

5183,00

915,40

Zivju resursu pavairošanas pasākumu veikšana Riebiņu novada Rušonas ezerā

9583,20

8145,00

1438,20

 

 

Ezeri ir ļoti svarīgi vides tūrisma attīstībai Preiļu novada Rušonas pagastā. Zivju resursu pavairošana ir būtisks ieguldījums, lai nodrošinātu zivju resursu ilgtspējību pašvaldības publiski pieejamās ūdenstilpēs. Zivju resursu pavairošana nodrošinās makšķernieku pieplūdumu, līdz ar to palielināsies pārdoto licenču skaits un ieviestā licencēta makšķerēšana, dos papildus finansējumu turpmākai zivju resursu pavairošanai un atražošanas pasākumiem. Projekta īstenošanas rezultētā tiks veikts ieguldījums Rušonas pagasta ezeru apsaimniekošanā, tiešie labuma guvēji no projekta īstenošanas būs Preiļu novada, Latgales reģiona, Latvijas un citu valstu iedzīvotāji, tūristi, visi aktīvās atpūtas cienītāji, īpaši makšķernieki, kam interesē zveja Rušonas pagasta ezeros, kuros tiek veikta licencētā makšķerēšana, kā arī tiks veicināta aktīvā tūrisma attīstība Preiļu novadā.

 

 

 

Riebiņu apvienības pārvaldes

Attīstības un plānošanas daļas vadītāja Inese Jakovele

Dalīties ar galeriju: