Notikumu kalendārs

    Septembris    

Spēlējam dzīvi rotaļājoties!

01.09.2021, 14:13

 

Riebiņu ciema iniciatīvas grupa „Dārzu ielas iedzīvotāji” šovasar realizējuši projektu „Spēlējam dzīvi rotaļājoties!”, kas tika iesniegts mazo grantu projektu konkursam “Iedzīvotāji veido savu vidi” papildiekārtai Riebiņu novada pašvaldības finansējuma saņemšanai 2021. gadā.

 

Projekta mērķis bija attīstīt socializēšanās prasmes, veicināt bērnu aktīvu un radošu brīva laika pavadīšanu, uzstādot aktivitāšu namiņu daudzdzīvokļu māju pagalmā Dārzu ielā. Iniciatīvas grupa, realizējot projektu, nodrošināja pilnvērtīgu socializēšanās vidi pagalma mazākajiem iedzīvotājiem – koka aktivitāšu namiņu, kurā ir iespēja gan rotaļāties, gan apgūt izglītojošu saturu jebkurā gadalaikā.

 

 

Bērni ar vecākiem namiņu labiekārtojuši saviem spēkiem un līdzekļiem, piemērojot to lomu spēlēm un citām līdzīgām aktivitātēm, uzstādīta āra tāfele. Vislielākais prieks bērniem bija piedalīties namiņa krāsošanas darbos, kas izvērtās par jautru, taču atbildīgu un pieredzes bagātu vakara pasākumu pagalmā.

 

 

Kopējās projekta izmaksas – EUR 927.38, no kurām 25% ir iedzīvotāju līdzfinansējums. Pateicamies ģimenēm, kas finansiāli atbalstīja projekta realizāciju!

 

IG „Dārzu ielas iedzīvotāji”

Dalīties ar galeriju: