Notikumu kalendārs

    Novembris    

Atjaunots krucifikss un labiekārtota teritorija Sīļukalna pagasta Ereļu ciemā

11.11.2020, 12:08

 

Latgales neatņemama kultūras un atpazīstamības sastāvdaļa ir krucifiksi lauku teritorijās – ciematos, to ceļu krustojumos. Krucifikss ir katoliskās Latgales simbols, Latgales novada ainavas neatņemama sastāvdaļa un savdabīgs mākslas darbs. Taču, laikam ritot, tie noveco un zaudē savu sākotnējo veidolu vai izzūd pavisam.

 

Lai saglabātu kultūrvēsturiskās Latgales vērtības, kas sniedz apliecinājumu gan tagadējai, gan nākamajām paaudzēm par garīgo vērtību kultivēšanu Latgalē, tostarp Riebiņu novadā, šovasar tika realizēts mazo grantu projekts “Krucifiksa atjaunošana un teritorijas labiekārtošana Sīļukalna pagasta Ereļu ciemā”, kuram tika sniegts Riebiņu novada pašvaldības finansējums EUR 450.00, kā arī pašu līdzfinansējums EUR 300.00 apmērā un iesaistīto cilvēku brīvprātīgais darbs.

 

Projekts ietvaros tika uzstādīts jauns krucifikss līdzšinējā vietā, kas bija nokalpojis un draudēja nogāzties. Tāpat tika labiekārtota ap to esoša vieta: sazāģēti un novākti sakritušie koki un zari, attīrīta teritorija no nelietderīgiem krūmiem (apauguma), iestādīti skujkoku košumkrūmi (tūjas), izgatavoti divi pārvietojami koka soliņi, ap krucifiksu izveidots neliels bruģa laukums, kā arī uzbērta grants, lai aizbērtu bedres un uzlabotu ceļa segumu pie krucifiksa.

 

]

Attēlā: Sīļukalna pagasta Ereļu ciema krucifiksu šovasar iesvētīja Varakļānu Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs Uzņemšanas draudzes prāvests Česlavs Mikšto

 

Projekta realizācijā tika iesaistīti brīvprātīgie, kā arī sadarbības partneris – zemes īpašniece Līva Nagle un SIA “Recro-N” pārstāvis Aldis Naglis. Brīvprātīgie – gan bērni, gan pieaugušie aktīvi iesaistījās teritorijas labiekārtošanā.

 

Atjaunojot krucifiksu, labiekārtojot teritoriju, esam saglabājuši vēl vienu svētvietu Latgalē, kas kļuvusi pieejama un vizuāli baudāma gan novada iedzīvotājiem, gan potenciālajiem ciemiņiem, arī tūristiem. Jāpiebilst, ka nākamā gada maijā un turpmāk ir paredzēts organizēt Maija dziedājumus par godu Jaunavai Marijai. Tradīcija, kas radusies 19. gadsimtā, tiks atdzīvināta arī Sīļukalna pagasta Ereļu ciemā.

 

Rolands Naglis,

projekta vadītājs

Dalīties ar galeriju: